Real Time News
for Human Resources Governance

Snelle fiets valt duurder uit dan bedrijfsauto

Een bedrijfsauto kost de gebruiker fiscaal en sociaalrechtelijk uiteindelijk minder dan een speed pedelec. Gevolg: die snelle elektrische tweewielers worden weer ingeruild voor een vervuilende vierwieler. Het klinkt te gek voor woorden, maar het gebeurt wel degelijk, zo noteert de blog van SD Worx. Op die manier zullen we de mobiliteitscrisis niet overwinnen...

Fietsend naar het werk: alleen maar winnaars … of niet? (SD Worx)

Tijd om het Trillium-overzicht bekend te maken

17/02/2017

Omstreeks deze tijd, en uiterlijk op 10 maart, stuurt de RSZ het jaarlijkse overzicht van de voordelen die uw onderneming genoot door een beroep te doen op tewerkstellingsmaatregelen (Trillium). Hou uw e-Box dus in de gaten. Binnen de maand na ontvangst dient u de gegevens immers door te spelen naar (de vertegenwoordigers van) het personeel, op straffe van een boete van niveau 2.

Tewerkstellingsmaatregelen - Informeer snel uw werknemers (Securex)

Veel werkgevers betalen te veel aan RSZ

09/02/2017

In een steekproef stelde SD Worx vast dat werkgevers vaak vergeten de RSZ-verminderingen voor doelgroepmedewerkers aan te vragen; het blijkt te gaan om gemiddeld 2200 euro per betrokken werknemer. Hebt u de afgelopen drie jaar laaggeschoolde jongeren, oudere werknemers of werknemers uit een herstructurering in dienst genomen? Dan is het nu hoog tijd om te checken of u geld kan recupereren.

Blijkbaar signaleert de RSZ dus niet zelf dat betaalde bijdragen te hoog zijn.

Doelgroepverminderingen: 5 voor 12 voor maximale opbrengst (SD Worx)

Vervroegde uittreders kosten meer vanaf 1 januari

Voor nieuwe rechthebbenden stijgt per 1 januari 2017 de RSZ-bijdrage die werkgevers betalen op de bedrijfstoeslag die zij toekennen aan bruggepensioneerden (SWT), de zogenaamde Decava. Partena Professional legt in detail uit wat er verandert. Ook de werkgeversbijdrage op de aanvullende vergoeding in het kader van het pseudo-brugpensioen of 'canada dry' (SWAV) gaat omhoog.

Vanaf 1 januari 2017 verhoogt opnieuw de werkgeversbijdrage bij vervroegde uittreding (DECAVA) (Partena Professional)

Belastingvrije loonbonus stijgt tot 2830 euro

De fiscaalvriendelijke maximumgrens voor resultaatsgebonden bonussen die in 2017 worden uitbetaald, zal 2830 euro bedragen. De sociale maximumgrens komt uit op 3255 euro. Dat berekende SD Worx. De sleutelbedragen van de loonbonus worden elk jaar geïndexeerd. In 2016 zijn de maxima 2798 (fiscaal) en 3219 (sociaal).

Bedragen niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen voor 2017 gekend (Ella - SD Worx)

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.