Real Time News
for Human Resources Governance

Werknemer kan betaling RSZ-bijdragen afdwingen

01/06/2017

Wanneer zijn werkgever verzuimde RSZ te betalen, op een opzeggingsvergoeding bijvoorbeeld, kan de werknemer een schadevergoeding eisen. Hij kan ook, zo blijkt uit een Cassatie-arrest, "herstel in natura" vragen. Dit betekent dat de nalatige werkgever alsnog kan worden veroordeeld tot de betaling van de bijdragen aan de RSZ. Volgens de hoge rechters is dat zelfs de normale weg.

Analyse van het arrest Cass. 3 april 2017, S.16.0039.N in Schadeherstel in natura is ook mogelijk m.b.t. socialezekerheidsbijdragen (nieuwsbrief SoCompact, pdf, rechtstreekse download)

Vlaamse incentive cumuleerbaar met veel subsidies

Nam u in de eerste 4 maanden van dit jaar in Vlaanderen een langdurig werkzoekende in dienst? Dan krijgt u nu toch tijd tot 31 juli om de nieuwe aanwervingsincentive (tot 4250 euro) aan te vragen. Door dit stelsel te cumuleren met sommige andere subsidies kan u tot 50% van de loonkost recupereren. In één geval mag het totaal van alle subsidies oplopen tot 100% van de bruto loonkost.

Opnieuw verlenging van de aanvraagtermijn voor de Vlaamse aanwervingsincentive (Partena Professional)

De aanwervingsincentive in Vlaanderen: stelt u een langdurig werkzoekende te werk? (Group S)

Actualiseer meteen Dimona van uw studenten

Als uw jobstudent meer uren werkt dan gepland, doet u er goed aan uw Dimona meteen te updaten. Anders riskeert u dat een andere werkgever deze uren reserveert, met als gevolg dat zij niet meer voor u beschikbaar zijn. Op de gepresteerde meeruren is u dan de normale RSZ-bijdragen verschuldigd. De Dimona updaten kan zolang uw DmfA-kwartaalaangifte niet is ingediend.

Studenten goedkoper aanwerven - Een gewaarschuwd werkgever… (Securex)

Voor parket is aangehouden transportbaas misdadiger

Met de Blitzkrieg van het Belgische gerecht en andere binnen- en buitenlandse diensten, gisteren, tegen transportgroep Jost lijkt de strijd tegen de truc met de postbusbedrijven in een nieuwe fase te zijn gekomen. De aangehouden topman wordt er onder meer van verdacht een criminele organisatie te leiden. De Belgische chauffeursvakbonden hopen op een afschrikkingseffect. 

Le transport routier visé pour dumping social: Roland Jost placé sous mandat d'arrêt (LaLibre)
Vier arrestaties bij huiszoekingen in groot Belgisch transportbedrijf (De Standaard)

Dumping social dans les transports: Un routier belge coûte 2.619 euros, un Bulgare seulement 303 (INFOGRAPHIE) (DH.be)

Meer armslag voor extralegale kinderbijslag

Recente rechtspraak over de extralegale kinderbijslag maakt twee zaken duidelijk. U hoeft zich niet te beperken tot de 50 euro per maand en per kind die de RSZ als maximum aanvaardt. En de RSZ-vrijstelling blijft behouden, ook als u deze aanvulling op de wettelijke kinderbijslag voorbehoudt aan bepaalde werknemers. U moet wel zorgen uit het vaarwater van de antidiscriminatiewet te blijven, maar dat is een ander verhaal.

Extra wettelijke kinderbijslag en grensbedrag opgelegd door de RSZ: wat zegt de rechtspraak? (Group S)

"Aangepaste SWT-bijdrage" piekt op 142,50%

Het Staatsblad publiceert de tarieven van de bijzondere bijdrage die werkgevers betalen op de toeslag aan hun bruggepensioneerden, wanneer het specifiek gaat om werkgevers die na 31 oktober van vorig jaar erkend zijn als onderneming in herstructurering of in moeilijkheden. Ze variëren van 31,25% (62-plussers) tot 142,50 % (nog geen 55 jaar bij de start van het brugpensioen). Deze rentevoeten zijn retroactief van kracht vanaf 1 januari 2017.

SWT - Aangepaste percentages voor ondernemingen in moeilijkheden of herstructurering (EasyPay Group)

Nieuw: apps die u beschermen tegen sjoemelaars

Met de app "Check Limosa" ziet u ogenblikkelijk of de buitenlandse werknemer of zelfstandige die zijn diensten aanbiedt, correct en geldig aangemeld is in Limosa. De app "Check inhoudingsplicht" toont of een medecontractant/onderaannemer waarvoor u hoofdelijk aansprakelijk bent, fiscale en/of sociale schulden heeft. Beide mobiele onlinediensten van de overheid zijn operationeel.

Check Limosa: de mobiele onlinedienst om het L1-bewijs te controleren (socialsecurity.be)

Inhoudingsplicht is nu snel en mobiel te checken (socialsecurity.be)

Lastenverlaging ouderen overtuigt werkgevers niet

De werkgevers lusten de lastenverlaging voor oudere werknemers niet. Ondanks de RSZ-korting blijft hun loonkost hoog in verhouding tot hun (gepercipieerde) productiviteit. Gevolg: het effect van die maatregel is quasi nul, stellen onderzoekers van UGent en Louvain-la-Neuve vast. Als een werkgever dan toch een oudere aanwerft, gaat dan ten koste van een job voor een net iets jongere.

Lastenverlaging voor oudere werknemers is weggegooid geld (De Standaard)

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.