Real Time News
for Human Resources Governance

Nieuwe regeling studentenarbeid levert resultaat op

De jongeren maken veel gebruik van de wet die hen sinds oktober 2005 de mogelijkheid biedt in de loop van het studiejaar 23 dagen te werken zonder de normale RSZ-afhoudingen op hun loon. Dat blijkt uit cijfers van Randstad. Het uitzendbedrijf sloot in het eerste trimester van 2006 studentencontracten af met bijna 8700 jongeren, wat een stijging vertegenwoordigt van bijna 50 procent ten opzichte van het eerste trimester van vorig jaar. Randstad wijst er nog eens op dat de wetgeving complex is; studenten en werkgevers die niet goed geïnformeerd zijn, riskeren onaangename verrassingen.

Forse premie voor vindingrijke personeelsleden

Op 1 januari 2006 treedt de wet op de innovatiepremie in werking. Het doel is werknemers ertoe aan te zetten met vernieuwende ideeën voor de dag te komen. Zij kunnen worden beloond met een belasting- en RSZ-vrije premie die fors kan oplopen. Het is een experiment. Na één jaar zal bekeken worden of men ermee doorgaat of niet. Naar aanleiding van deze wet heeft het VBO bij 200 ondernemingen een peiling gehouden. Iets minder dan de helft heeft een intern beleid om innovatie te stimuleren, maar dit beleid is recent en nog weinig gestructureerd. Welke middelen gebruiken deze ondernemingen om innoverende ideeën uit te lokken? 83 procent vermeldt de "algemene bedrijfscultuur", 28 procent heeft dit aspect ingebouwd in het HR-evaluatieproces, 22 procent werkt met een ideeënbus en 14 procent organiseert ideeënwedstrijden.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.