Real Time News
for Human Resources Governance

Ook op geleende auto vraagt RSZ bijdrage

Zodra een werknemer een bedrijfswagen gebruikt, dient de werkgever dit aan te geven bij de RSZ en de maandelijkse solidariteitsbijdrage te betalen - ook wanneer het voertuig eigendom is van een andere vennootschap die het al dan niet gratis uitleent. Dat besliste het Arbeidshof.

Analyse en raadgevingen in het artikel Wie is de solidariteitsbijdrage op bedrijfswagens verschuldigd? De werknemer of werkgever? op de site van Voka.

Boete na arbeidsongeval bij onderaannemer

De correctionele rechtbank veroordeelde ArcelorMittal in Zelzate tot een geldboete van 55.000 euro voor een dodelijk arbeidsongeval. Het slachtoffer werkte voor een onderaannemer. De rechtbank oordeelde dat de veiligheidsprocedures die de staalreus oplegde aan zijn onderaannemers tekort schoten; inmiddels zijn de procedures aangepast.

Bijzonderheden in ArcelorMittal krijgt boete voor dodelijk arbeidsongeval (De Redactie).

Let op bij ontslag wegens blijvende ongeschiktheid

Een werknemer kan lichamelijk blijvend ongeschikt worden om zijn taken verder te vervullen. Hem ontslaan "wegens overmacht" is door een recent arrest nog delicater geworden: als u onvoldoende inspanningen deed om de arbeidspost aan te passen, kan u behalve tot een opzeggingsvergoeding ook veroordeeld worden tot een schadevergoeding wegens discriminatie op grond van handicap.

In deze zaak ging het om een rekkenaanvulster in een warenhuis. Na een operatie aan beide handen vroeg zij vergeefs een andere taak. De arbeidsrechtbank en later ook het Arbeidshof waren van oordeel dat de werkgever geen echte moeite had gedaan om de werkneemster een andere taak te bezorgen; de beëindiging op grond van overmacht was dus onterecht.

Discriminatie

Het nieuwe element in het arrest is evenwel dat volgens de rechters hier ook de Antidiscriminatiewet was overtreden. Die wet zegt dat een werkgever verplicht is tot "redelijke aanpassingen" van de arbeidspost aan de handicap van een werknemer.

Analyse in het artikel Rechtspraak: blijvende arbeidsongeschiktheid op de site van Voka.

Wachtdienst buiten werkplek is geen arbeidstijd

In een ongewoon kort en verrassend arrest heeft Cassatie gezegd dat wachtdiensten waarbij de werknemer niet op de arbeidsplaats aanwezig is, maar permanent bereikbaar moet zijn, geen arbeidstijd uitmaken in de zin van de Arbeidswet. Dat gaat in tegen eerdere rechtspraak.

Een korte analyse is te vinden in de Nieuwsbrief Arbeidsrecht van de KU Leuven.

U kan het geanonimiseerde arrest van 10 maart 2014, S.13.0029.N ook rechtstreeks downloaden (pdf).

Arbeidshof preciseert notie "zelfde werkgever"

20/03/2014

Wanneer u een werknemer ontslaat die onmiddellijk voorafgaand aan zijn aanwerving bij u was gedetacheerd door een onderneming waarmee uw eigen bedrijf geen rechtsband heeft, dan hoeft u voor het berekenen van zijn anciënniteit en dus ook van zijn opzegvergoeding geen rekening te houden met die periode van detachering. Zo besliste het Arbeidshof van Gent.

Het arrest, dat dateert van 14 februari 2014, wordt geanalyseerd in het artikel Invulling van het begrip “dezelfde werkgever” voor de berekening van de anciënniteit van de werknemer op de site van VOKA.

12 dagen om dringende reden te betwisten

14/02/2014

Wie zijn job verliest om dringende reden, en twijfels heeft over de ontslagbevoegdheid van de ondertekenaar van de brief, heeft nog 12 werkdagen de tijd om de geldigheid van het ontslag te betwisten, zelfs als hij zich na het ontvangen van de brief niet meer heeft aangeboden op het werk. Een correcte delegatie van bevoegdheden is dus een must.

Meer hierover op de site van Claeys & Engels in het artikel Wie ondertekent de ontslagbrief wegens dringende reden?

Beschermingsvergoeding ondanks akkoord van PC

Het Arbeidshof bestempelde het ontslag van een beschermde werknemer in het kader van een collectief ontslag als onregelmatig, ondanks het feit dat het was goedgekeurd door het paritair comité. De werkgever had niet aangetoond waarom uitgerekend de betrokkene weg moest, terwijl directe collega's mochten blijven; hij moet een beschermingsvergoeding betalen.

De nieuwsbrief Arbeidsrecht van de KU Leuven brengt een grondige analyse van dit arrest van het Arbeidshof van Antwerpen.

U kan het arrest rechtstreeks downloaden (pdf)

Verhoor in het Engels mocht, zegt Arbeidshof

21/01/2014

Een werkgever uit Vilvoorde mocht wel degelijk het Vlaams Taaldecreet naast zich neerleggen en een werknemer verhoren in het Engels, zo besliste het Arbeidshof van Brussel, want de betrokkene oefende zijn job uit in verschillende landen. Volgens advocatenkantoor Claeys & Engels gaat het hof hiermee een stap verder dan een recent arrest van het Europees Hof van Justitie.

Tekst en uitleg in het artikel Vlaams Taaldecreet - Verhoor werknemer niet noodzakelijk in het Nederlands?

Onzorgvuldige fax kost half jaarloon

10/01/2014

In de banksector mag een ontslag wegens disciplinaire of professionele tekortkoming pas vallen na een onderhoud met de werknemer. Dat staat zo in een sectorale cao uit 2007. Omdat hij de intentie tot ontslag al had vermeld in een fax aan de raadsman van een werknemer, werd een werkgever veroordeeld tot een schadevergoeding van zes maanden loon.

Het arrest van Cassatie wordt besproken in de Nieuwsbrief Arbeidsrecht van de KU Leuven. U kan de tekst van het arrest downloaden.

Gehandicapte baby mag geen ontslagreden zijn

13/12/2013

Een werkgever is veroordeeld tot een schadevergoeding en zes maanden loon omdat hij een manager had ontslagen nadat die vader was geworden van een gehandicapt kind. De werkgever vreesde dat de werknemer niet voldoende beschikbaar zou zijn. Het is de eerste veroordeling op grond van "discriminatie door associatie" in België.

Van deze inbreuk is sprake wanneer iemand gediscrimineerd wordt omdat hij een band heeft met iemand die door de antidiscriminatiewetgeving beschermd wordt.

De zaak wordt geanalyseerd in Ontslagen vanwege de handicap van zijn dochter, op de site van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.