Real Time News
for Human Resources Governance

Toch bijdragen op auteursrechten van werknemers

Indien een auteur of kunstenaar die in dienstverband werkt gedeeltelijk wordt vergoed in de vorm van auteursrechten, dan zijn wel degelijk sociale bijdragen verschuldigd op deze vergoeding. De voordelen waarop een werknemer recht heeft ingevolge zijn dienstbetrekking vormen immers een loon, en daarop zijn SZ-bijdragen verschuldigd. Dat besliste het Hof van Cassatie.

Details in Cassatie beslist: op auteursrechten zijn bijdragen verschuldigd (Securex).

Bij overname blijft stopgezette cao gelden

Wanneer uw onderneming een bedrijf overneemt dat een einde had gemaakt aan een lopende cao, bent u niet enkel gebonden door de rechtsgevolgen van de stopgezette cao maar bent u ook verplicht de continuïteit van de arbeidsvoorwaarden te garanderen tot er een nieuwe cao tot stand is gekomen. Dat volgt uit een recent arrest van het Europese Hof van Justitie.

Toelichting in Handhaving van de arbeidsvoorwaarden bij overgang van ondernemingen (Securex).

Milquet-boetes zijn ongrondwettelijk

24/10/2014

De collectieve, sectorale boetes bij een tekort aan opleidingsinspanningen, ook wel Milquet-boetes geheten, schenden de Grondwet, zo besliste donderdag het Grondwettelijk Hof in een zaak die was aangespannen door de Union des Classes Moyennes. De vele tienduizenden boetes waren nog niet geïnd en er is nu weinig kans dat ze ooit effectief zullen moeten worden betaald.

Net zoals er helaas weinig kans bestaat dat de werkgevers ooit een compensatie zullen krijgen voor het tijdverlies dat dit stukje slordig wetgevend werk hen heeft opgeleverd...

Het verhaal staat op de site van UCM in het artikel Recours gagné : les "amendes formation" sont injustes.

Ontslagprocedure personeelsafgevaardigde

30/09/2014

Wanneer u een personeelsafgevaardigde wil ontslaan, heeft u na de rechterlijke vaststelling van niet-verzoening slechts drie werkdagen om de ontslagprocedure rechtsgeldig voort te zetten. Deze regel schendt de grondwet, aldus het Grondwettelijk Hof, omdat er geen enkele garantie is dat de werkgever binnen de drie werkdagen op de hoogte zal zijn van de rechterlijke beslissing.

Toelichting in de Nieuwsbrief Arbeidsrecht van de KU Leuven.

Hier is een rechtstreekse link naar het arrest 105/2014 van 10 juli (pdf).

Ontslag: werkgever betaalt nalatigheid duur

26/09/2014

Een werkgever is in cassatie veroordeeld tot de betaling van een opzeggingsvergoeding, berekend zoals voor arbeidscontracten van onbepaalde duur, aan een werknemer die volgens de werkgever slechts voor een bepaalde duur aan de slag was. De werkgever had nagelaten een schriftelijke arbeidsovereenkomst te laten ondertekenen voor de start van de tewerkstelling.

Toelichting in de Nieuwsbrief Arbeidsrecht van  de KU Leuven.

Hier is een rechtstreekse link naar het arrest AR S.13.0116.F.

Ontslag: betaal groepsverzekering geen twee keer

02/09/2014

Een werknemer mag eisen dat u hem bovenop zijn opzeggingsvergoeding ook de premies van zijn groeps- en/of hospitalisatieverzekering uitbetaalt die overeenkomen met de periode gedekt door de vergoeding. Aldus een vonnis van de arbeidsrechtbank. Als hij de premie intussen al heeft overgemaakt aan de verzekeringsmaatschappij, zal de werkgever dus twee keer moeten betalen.

Advocate Ann Taghon bespreekt het vonnis in Werkgeversbijdrage groepsverzekering opnemen in berekeningsbasis opzeggingsvergoeding op de site van Voka.

Haar advies: wanneer het verzekeringsreglement de werkgever niet daadwerkelijk verplicht de premie door te betalen gedurende de periode die wordt beoogd door de opzeggingsvergoeding, doch louter in de mogelijkheid daartoe voorziet, betaal dan niets meer aan de verzekeraar tot u beschikt over het akkoord van de werknemer om de premies niet op te nemen in zijn opzeggingsvergoeding.

"Richt u tot mijn advocaat" is domiciliekeuze

04/07/2014

Als een werknemer aan zijn werkgever vraagt zich voortaan enkel tot zijn advocaat te richten, dan mag de werkgever de aangetekende brief met de kennisgeving van een ontslag om dringende reden wel degelijk rechtsgeldig naar die advocaat zenden. Dat besliste het Hof van Cassatie.

Het arrest zegt niet expliciet of de brief ook rechtsgeldig zou zijn geweest als de werkgever hem toch naar de gewone woonplaats van de werknemer zou hebben gestuurd.

Het arrest van 12 mei 2014 (nr S.12.0136.F) kan u rechtstreeks downloaden (pdf, enkel in het Frans).

Misbruik van werk-gsm kost werknemer duur

Het Arbeidshof stelde een werkgever in het gelijk, die loon had ingehouden en een schadevergoeding had opgelegd aan een werknemer die met zijn werk-gsm vaak naar dure astrolijnen had gebeld. Maar de werkgever kreeg ook een veeg uit de pan: hij was laks geweest en had scherper moeten controleren.

U kan de tekst van het arrest 2013/AG/269 van het Arbeidshof te Gent, gedateerd 12 mei 2014, rechtstreeks downloaden (pdf).

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.