Real Time News
for Human Resources Governance

Recht op overloon: prikklok sterker dan AR

Heeft een werknemer overuren gepresteerd, dan heeft hij recht op overloon, ook wanneer het arbeidsreglement zegt dat voor overuren het akkoord van de werkgever is vereist en dit akkoord niet was gegeven. Zo besliste het Arbeidshof. In deze zaak, aangespannen door een rusthuiskok, kon de werkgever uit de prikklokgegevens weten dat overuren werden gepresteerd; door niet in te grijpen gaf hij zijn stilzwijgende toestemming.

U kan het arrest van 2 februari 2015 van het Arbeidshof van Bergen downloaden (pdf, in het Frans).

Verzet tegen vakbondsaanstelling duur betaald

Zich verzetten tegen de aanstelling van een bepaalde werknemer als syndicaal afgevaardigde kan nare gevolgen hebben. Een werkgever ondervond het aan den lijve: hij werd veroordeeld tot het betalen van twee beschermingsvergoedingen, een vaste en een variabele tot het einde van het vierjarige mandaat van de betrokkene.

Analyse in de Nieuwsbrief Arbeidsrecht van de KU Leuven.

U kan arrest 2014/AB/685 van het Arbeidshof te Brussel, daterend van 20 april 2015, rechtstreeks downloaden (pdf, 11 blz.)

Arbeiders krijgen retroactief bediendestatuut

Vier voormalige arbeiders van Ford Genk hadden recht op een statuut van bediende, met alle voordelen daaraan verbonden. Zo luidt een eerste in een waarschijnlijk lange reeks van vonnissen van de arbeidsrechtbank. Aan het einde van de rit zal de werkgever mogelijk tientallen miljoenen euro's op tafel moeten leggen.

Rechter beschouwt ex-Ford-arbeiders als bedienden (De Standaard)

Rechter geeft HR-"arbeiders" het statuut van bediende (HR Alert)

Ex-arbeiders eisen massaal bediendenloon (HR Alert)

Stiekeme geluidsopname aanvaard als bewijs

27/03/2015

Een ontslagen werknemer had in het geheim een geluidsopname gemaakt van een gesprek waarin de werkgever erkende dat hij de werknemer nog commissieloon verschuldigd was. Het Arbeidshof oordeelde dat er geen reden was om de stiekeme geluidsopname als bewijselement te weren, en de werkgever verloor het proces.

U kan de volledige tekst van het arrest van 20 november 2014 van het Arbeidshof te Luik rechtstreeks downloaden (pdf, 15 blz.).

Een bespreking staat in de Nieuwsbrief Arbeidsrecht van de KU Leuven.

Vrijstelling van prestaties opdringen is riskant

17/02/2015

Wanneer u iemand tijdens zijn opzeggingstermijn vrijstelt van prestaties, zonder dat deze medewerker dit aanvaardt, riskeert u dat de betrokkene de opgedrongen vrijstelling van prestaties inroept als een eenzijdige wijziging van een essentiële arbeidsvoorwaarde. Cassatie heeft de mogelijke juridische gevolgen daarvan scherper gesteld.

Toelichting in Vrijstelling van prestaties tijdens de opzeggingstermijn en het einde van de arbeidsovereenkomst (Lexalert)

Stakingspiketten mogen werkwilligen niet hinderen

Stakers mogen werkwilligen niet beletten aan het werk te gaan. Dat zegt het Brusselse hof van beroep in zijn arrest in de zaak BM&S. Indien deze uitspraak jurisprudentie maakt, zullen stakingspiketten in de toekomst minder impact krijgen. Het ABVV geeft zich nog niet gewonnen.

Brusselse rechtbank: ABVV mag werknemers niet hinderen in recht op werk (Het Laatste Nieuws)

Piquet de grève: la FGTB ne pourra plus faire ce qu'elle veut (L'Echo)

Nieuwe beperking van eenzijdig verzoekschrift

Het Hof van Cassatie heeft het voor werkgevers alweer iets moeilijker gemaakt het wapen van het eenzijdig verzoekschrift in te zetten tegen vakbondsacties zoals piketten aan de poort. Dat blijkt uit het arrest in de zaak-Crown. Eén overweging was dat de werkgever de actievoerders kende en bijgevolg een normale, tegensprekelijke procedure had kunnen opstarten.

Cassatie-uitspraak zaak Crown succes voor vakbonden (ACV-Online).

Willekeurig ontslag bestaat niet meer

19/12/2014

De regels over willekeurig ontslag schenden de grondwet; zij zijn niet meer toepasselijk sinds 1 april 2014. Aldus een arrest dat het Grondwettelijk Hof gisteren velde. Dat het de werkgever is die het niet-willekeurige karakter moet aantonen is een schending, evenals het feit dat wie een arbeider tewerkstelt een sanctie riskeert waaraan een werkgever van een bediende ontsnapt.

U kan het arrest rechtstreeks downloaden in beide talen.

Arrest nr. 187/2014 van 18 december 2014 (NL)

Arrêt n° 187/2014 du 18 décembre 2014 (FR)

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.