Real Time News
for Human Resources Governance

Koffiekoek stelen is dringende reden

29/06/2017

Andermaal heeft een erg kleine misstap een ontslag om dringende reden gewettigd. Een verkoopbediende was aan de prikklok betrapt met een koffiekoek en twee rozijnenbroodjes die zij niet had betaald. Het Brusselse Arbeidshof vond het ontslag om dringende reden terecht. In eerste aanleg had de werkneemster nog een opzeggingsvergoeding bekomen.

Arbh. Brussel 10 februari 2017, AR 2015/AB/839, onuitg. (Nieuwsbrief Arbeidsrecht KU Leuven, naar beneden scrollen)

Download de tekst van het arrest

Zie ook Voorbeeldcarrière beschermt niet tegen ontslag (HR Alert, 13 september 2016)

Werknemer kan betaling RSZ-bijdragen afdwingen

01/06/2017

Wanneer zijn werkgever verzuimde RSZ te betalen, op een opzeggingsvergoeding bijvoorbeeld, kan de werknemer een schadevergoeding eisen. Hij kan ook, zo blijkt uit een Cassatie-arrest, "herstel in natura" vragen. Dit betekent dat de nalatige werkgever alsnog kan worden veroordeeld tot de betaling van de bijdragen aan de RSZ. Volgens de hoge rechters is dat zelfs de normale weg.

Analyse van het arrest Cass. 3 april 2017, S.16.0039.N in Schadeherstel in natura is ook mogelijk m.b.t. socialezekerheidsbijdragen (nieuwsbrief SoCompact, pdf, rechtstreekse download)

Cassatie maakt implicaties van dading onzeker

23/05/2017

Door een recent arrest van Cassatie is voorzichtigheid geboden indien u overweegt, na de betekening van de opzeggingstermijn, over de modaliteiten van de beëindiging een dading af te sluiten. Het arrest maakt het onmogelijk met zekerheid de financiële implicaties voor de werkgever te kennen. In bepaalde omstandigheden kan een aanvullende opzeggingsvergoeding niet worden uitgesloten.

Akkoorden over schorsing opzeggingstermijn arbeidsovereenkomst – cassatie brengt duidelijkheid (maar geen zekerheid) (Lexalert)

Bradford-criterium geoorloofd bij collectief ontslag

De Bradford-factor levert een objectieve indicatie van de efficiëntie en is daarom een geoorloofd criterium om te bepalen wie ontslagen zal worden bij een herstructurering. Dat zegt het Arbeidshof van Mons. Wanneer langdurig of ernstig zieke werknemers in de bewuste cao gespaard blijven, is er geen sprake van misbruik van ontslagrecht of schending van de antidiscriminatiewet.

Analyse in de Nieuwsbrief Arbeidsrecht van de KU Leuven

De tekst van het arrest met rolnummer 2015/AM/306 (pdf, 13 bladzijden, in het Frans)

Meer armslag voor extralegale kinderbijslag

Recente rechtspraak over de extralegale kinderbijslag maakt twee zaken duidelijk. U hoeft zich niet te beperken tot de 50 euro per maand en per kind die de RSZ als maximum aanvaardt. En de RSZ-vrijstelling blijft behouden, ook als u deze aanvulling op de wettelijke kinderbijslag voorbehoudt aan bepaalde werknemers. U moet wel zorgen uit het vaarwater van de antidiscriminatiewet te blijven, maar dat is een ander verhaal.

Extra wettelijke kinderbijslag en grensbedrag opgelegd door de RSZ: wat zegt de rechtspraak? (Group S)

Hoge belasting gratis woonst ongrondwettelijk

Wie gratis gebruik maakt van een woning die eigendom is van een vennootschap, heeft er belang bij een bezwaarschrift naar de fiscus te sturen en een herberekening te vragen van het voordeel van alle aard. Een tweede hoge rechtbank heeft immers de multiplicator van 3,8 ongrondwettelijk verklaard. Haast is geboden, want de kans is groot dat er een herstel-KB komt.

Hoge belasting op gebruik gratis woning is ongrondwettelijk, zegt nu ook Antwerps Hof van Beroep (Lexalert)

Weekends verlengen soms opzeggingstermijn

Weekends die vallen binnen een periode van schorsing van de overeenkomst verlengen de lopende opzeggingstermijn. Dat zegt Cassatie in een tot hiertoe onopgemerkt arrest, dat uitsluitsel brengt in een hangende kwestie. Een doktersbriefje dat loopt van woensdag tot vrijdag verlengt de opzegging met 3 dagen, maar als het loopt van woensdag tot dinsdag worden dat dus 7 dagen (en niet 5).

Verlengen de weekends van een periode van schorsing de opzeggingstermijn? (Lexalert)

Aan zelfstandige kan u geen tuchtclausule opleggen

Opgelet wanneer u in de samenwerking met een zelfstandige tuchtsancties voorziet bij ondermaatse dienstlevering. Volgens Cassatie wijst dit op een gezagsverhouding, en moet er dus geherkwalificeerd worden naar een arbeidsovereenkomst. Uitzondering zijn de gevallen waarin het sanctierecht inherent is aan de uitoefening van het beroep en door een wet is opgelegd.

Cassatie: bestaan disciplinaire regeling sluit kwalificatie zelfstandige samenwerking uit (Ella)

Moeilijk te vervangen zieke ontslaan is OK

11/10/2016

Andermaal heeft een rechtbank aanvaard dat herhaalde afwezigheden de werking van een onderneming in die mate kunnen verstoren dat een normale en redelijke werkgever kan opteren voor de opzegging van de overeenkomst. In dit geval was de frequent arbeidsongeschikte werknemer een chauffeur die een specifiek rijbewijs moest bezitten, waardoor hij ook moeilijk te vervangen was.

Ontslag tijdens ziekte: dat mag volgens de rechter (Group S)

Lees ook Frequente afwezigheden rechtvaardigen ontslag (HR Alert, 29 januari 2016)

Voorbeeldcarrière beschermt niet tegen ontslag

Eén misstap - 55 euro in eigen zak steken - is geen dringende reden als de persoon al 22 jaar trouwe en onberispelijke dienst heeft, zo vond het Arbeidshof. Maar Cassatie floot het Hof terug. Rechters moeten vaststellen of de fout een onherstelbare vertrouwensbreuk veroorzaakte; het komt hen niet toe, na te gaan of de sanctie in verhouding staat.

Eén kleine misstap na 22 jaar onberispelijke dienst kan je je job kosten (SoCompact, pdf, 1 blz)

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.