Real Time News
for Human Resources Governance

Niet-opgenomen vakantie(geld) blijft opeisbaar

Zelfs jaren later mag een werknemer zijn recht op vakantie, inbegrepen niet-betaald vakantiegeld, opeisen, zo oordeelde deze week het Europees Hof van Justitie. Een werknemer moet overigens altijd op voorhand weten hoeveel vakantiegeld hij zal ontvangen. Opvallend aan het arrest is dat het ging om een man die 13 jaar als zelfstandige op commissie had gewerkt.

Un travailleur peut faire valoir ses droits au congé annuel payé, même des années après (La Libre)

Kandidaat afwijzen vanwege overgewicht mag niet

Morbide obesitas is een handicap, aldus het Arbeidshof van Luik. Iemand een job weigeren omdat hij obees is, staat gelijk aan discriminatie. Een rijschool werd in beroep veroordeeld tot een schadevergoeding gelijk aan drie maanden loon. In een vergelijkbare zaak verloor de Haven van Antwerpen het pleit omdat zij personen met diabetes type 1 discrimineerde.

Arbeidshof Luik, 12 oktober 2017 (Unia)

Arrest van het Arbeidshof van Luik dd. 12 oktober 2017 (pdf, rechtstreekse download)

Arbeidshof Antwerpen, 16 oktober 2017 (Unia)

Arrest van het Arbeidshof Antwerpen dd. 16 oktober 2017 (pdf, rechtstreekse download)

Werknemer moet tijd krijgen om akkoord te gaan

Een werkgever is streng aangepakt door het Arbeidshof omdat hij een transactie-na-beëindiging had doen ondertekenen op een manier die neerkwam op bedrog: snel, onvoorbereid en onder morele druk. Dat was een bewuste strategie, oordeelt het Hof. De betrokken werkneemster had zich laten overrompelen en een document ondertekend waarin zij afstand deed van haar rechten als zwangere.

Contrat de travail : en congé de maternité et licenciée (La Libre)

Wanneer extra loon na vergadering van OR?

Een vergadering van de ondernemingsraad buiten de werkuren, zonder dat die vergadertijd achteraf gerecupereerd wordt, moet verloond worden bovenop het gewone loon. Dat zegt de meest recente rechtspraak. Het proces werd gewonnen door een leerkracht die niet ter beschikking moest zijn op dinsdagnamiddag, maar die lid is van een OR die steevast op dinsdagnamiddag bijeenkomt.

Vergadering van de ondernemingsraad: arbeidstijd of niet? (Securex)

Weldra flexi-jobs bij tienduizenden werkgevers

Noem het gerust een dijkbreuk. Na de uitspraak van het Grondwettelijk Hof, gisteren, over de horecasector, lijdt het geen twijfel meer dat het voordelige systeem van de flexi-jobs op korte termijn wordt uitgebreid naar duizenden werkgevers in de kleinhandel (bakkers, slagers...), de supermarkten en de hotels. Iedereen wint - behalve de werklozen, want die komen niet in aanmerking.

Vakbonden vangen bot bij Grondwettelijk Hof: flexi-jobs blijven behouden (De Morgen)

Uitbreiding flexijobs naar andere sectoren kan nu doorgaan (Ella / SD Worx)

NSZ tevreden: flexi-jobs blijven overeind (NSZ)

Inboxen doorsnuffelen: vermijd de valkuilen

19/09/2017

Zelfs indien uw bedrijfspolicy het privé-gebruik van e-mail expliciet verbiedt, kan het monitoren van de inbox van uw medewerkers een privacyschending inhouden. Die schending kan een ontslag onrechtmatig maken, zo blijkt uit een Europees arrest. U moet bepaalde procedures volgen, een economisch belang kunnen aantonen en een sanctie treffen die in verhouding staat. Uitleg bij Securex.

Opgelet bij het monitoren van het digitale doen en laten van je werknemer (Securex)

Boordpersoneel van Ryanair wint veldslag

Voor arbeidsgeschillen kan boordpersoneel van vliegtuigen zich wenden tot de rechter in het land waar zij hun thuisbasis hebben. Als deze rechter zich op basis van de relevante elementen bevoegd verklaart, dan is hij dat - ook indien het arbeidscontract iets anders zegt. Aldus het Europees Hof van Justitie. Munitie voor de stewards van Charleroi, maar Ryanair geeft zich nog niet gewonnen. De prijsvechter opereert vanuit Ierland, dat dankzij EU-subsidies goedkoper is voor werkgevers.

Werknemers Ryanair België kunnen zich tot Belgische rechter wenden (De Standaard)

Tatoeages, piercings, hanenkammen: verbieden?

Piercings, tatoeages en speciale kapsels op de werkvloer? U mag ze verbieden, op voorwaarde evenwel dat u zich houdt aan de principes van gelijke behandeling. Recent aanvaardde het Arbeidshof een verbod op piercings, omdat de werkgever een goede reden had (hygiene en voedselveiligheid) en bovendien de nuance aanbracht dat het verbod niet gold voor kantoormedewerkers.

Mag je als werkgever tatoeages verbieden? (Securex)

Fout in privéleven kan dringende reden zijn

14/07/2017

Daden in het privéleven, die los staan van de arbeidsrelatie, kunnen volgens Cassatie wel degelijk worden ingeroepen als dringende reden voor ontslag. Voorbeelden die zich concreet hebben voorgedaan zijn diefstal, druggebruik en zedenfeiten. Het is de werkgever die de ernstige fout moet aantonen, zonder de persoonlijke levenssfeer van de werknemer te schenden. Uitleg bij Partena Professional.

Kan een fout die in het privéleven wordt begaan leiden tot een ontslag om dringende reden? (Partena Professional)

Koffiekoek stelen is dringende reden

29/06/2017

Andermaal heeft een erg kleine misstap een ontslag om dringende reden gewettigd. Een verkoopbediende was aan de prikklok betrapt met een koffiekoek en twee rozijnenbroodjes die zij niet had betaald. Het Brusselse Arbeidshof vond het ontslag om dringende reden terecht. In eerste aanleg had de werkneemster nog een opzeggingsvergoeding bekomen.

Arbh. Brussel 10 februari 2017, AR 2015/AB/839, onuitg. (Nieuwsbrief Arbeidsrecht KU Leuven, naar beneden scrollen)

Download de tekst van het arrest

Zie ook Voorbeeldcarrière beschermt niet tegen ontslag (HR Alert, 13 september 2016)

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.