Real Time News
for Human Resources Governance

Opgelet voor de nasleep: "long covid"

Ook wie hersteld is van covid-19 blijkt in sommige gevallen nog lang te worstelen met een set van symptomen die de naam "long covid" kreeg. Als een teruggekeerde werknemer klaagt over extreme vermoeidheid, ademhalingsmoeilijkheden, neurologische aandoeningen of hartstoornissen is hij dus mogelijk een slachtoffer. De Wereld Gezondheids Organisatie roept alle leidinggevenden op om hier aandacht voor te hebben.
 
New policy brief calls on decision-makers to support patients as 1 in 10 report symptoms of “long COVID” (WHO)

35% van bedrijven wil HR meer uitbesteden

Outsourcing van HR-taken staat hoog op de agenda bij 35% van de Belgische werkgevers. Zij denken vooral aan de automatisering van processen, loonberekening, verloning, digitale transformatie en het bijhouden van alle arbeidsrechtelijke wettelijke verplichtingen. De corona-crisis en de digitalisering spelen een rol. Aan meer zelf doen of minder uitbesteden denkt 22%.

Crisis zet Belgische bedrijven aan om minder zelf te doen en HR meer uit te besteden (SD Worx)

Werkgevers hebben buik vol van verplicht telewerken

Voor toonaangevende Vlaamse ceo's is het moment aangebroken om het verplichte karakter van het telewerken op te heffen. De krant De Tijd somt hun vele bezwaren op. Geen voeling meer met het bedrijf, nefast voor het welzijn, dalende innovatie- en concurrentiekracht, lastige integratie van nieuwkomers, het verloren gaan van ideeën die opborrelen tijdens informele contacten, opleidingen op de werkvloer bemoeilijkt... "Laat mensen een à twee dagen per week naar het werk komen om de stressfactor naar beneden te halen."

'Verplicht telewerken begint schadelijk te worden' (De Tijd)

Haperende technologie nefast voor motivatie

Voor een werkgever is het in deze thuiswerktijd van belang dat de communicatietechnologie feilloos werkt. Dat blijkt nog maar eens uit onderzoek bij Europese kmo's. Een derde (31%) van de respondenten vindt door technologische en communicatieproblemen moeilijk de nodige motivatie en inzet.

Technologische tekortkomingen ondermijnen bedrijfscultuur in middelgrote ondernemingen (InVlaanderen.be)

Zonder thuiskantoor geen productief thuiswerk

Bij veel lockdown-thuiswerkers gaat zowel de kwantiteit als de kwaliteit van de prestaties achteruit. Bepalend is niet of er jonge kinderen zijn, maar het al dan niet beschikken over een aparte werkplek waar men geconcentreerd kan arbeiden. Het minst productief zijn alleenstaanden zonder kinderen en zonder goede thuiswerkplek. Haal deze alleenstaanden op tijd en stond uit hun isolement.

Tijdens lockdown maakten werkenden minder uren en kregen ze minder gedaan (Erasmus Universiteit Rotterdam, pdf, 3 blz.)

Cafés dicht, telewerk verplicht: Tournee minérale pakt thuisdrinken aan

Februari, de maand zonder alcohol, komt eraan. Dit jaar focust Tournee Minérale op het vermijden van thuis drinken, wat voor telewerkers gelijkstaat met het vermijden van alcohol op de werkvloer. De campagnesite bulkt alweer van de nuttige info en tips. En je vindt er een pak recepten van mocktails, smoothies en andere alcoholvrije dranken.

Tournée minérale

Alle recepten van Tournee minérale

Hoe productief zijn voltijdse thuiswerkers?

Haast de helft van de werkgevers zegt dat het verplicht voltijds thuiswerken de productiviteit schaadt. Dat blijkt uit de jongste enquête van de Economic Risk Management Group. Of het gaat om bedrijven die nog een lange digitale weg moeten afleggen, zegt de enquête niet. Een andere kleine helft van de werkgevers merkt geen verschil. Eén bedrijfsleider op 10 ziet een toename van de productiviteit.

Zowel de huidige omzet als de vooruitzichten van de Belgische ondernemingen verbeteren in december (Nationale Bank van België, Economic Risk Management Group, zie het onderdeel "Het huidige telewerk vermindert de productiviteit volgens de Belgische ondernemingen")

Lees ook: Nearly 70% of organizations believe the productivity gains of remote working are sustainable beyond the pandemic (Capgemini): een pleidooi voor een hybride arbeidsorganisatie

Ander nieuws van de dag

Aanpassing op 1 januari 2021 van de loonbedragen bepaald bij de wet van 3 juli 1978 (FOD Werk)

3 uitzonderlijke maatregelen cumul pensioen en Covid-19 verlengd (Securex)

Meer tijd om cheques uit te geven (De Standaard): de consumptiecheques geldig blijven tot 31 december 2021, ruim zes maanden langer dan eerst voorzien

Maatregelen gericht op soepelere arbeidsorganisatie in bepaalde sectoren in COVID-tijden worden concreter (EasyPay Group)

Corona : België verlengt fiscale akkoorden met Nederland en Frankrijk (Ella / SD Worx)

Vrijstelling startbaanverplichting voor enkele sectoren (Ella / SD Worx)

Problemen met thuiswerken blokkeren de weg naar succes voor middelgrote bedrijven (Ricoh): de productiviteit, het moreel en het vermogen om de klanten van dienst te zijn hebben te lijden onder technologische problemen bij Europese middelgrote bedrijven

Terbeschikkingstelling (Hof van Justitie, arrest in zaak C-815/18): een trucker die op 4 of meer plaatsen levert in een andere lidstaat dan die waar zijn werkgever is gevestigd (cabotage), wordt daardoor een ter beschikking gestelde werknemer die dus onder het arbeidsrecht valt van de lidstaat waar die leveringen plaatsvinden

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikerservaring te verbeteren.

Wij plaatsen ook analytische, advertentie- en socialemediacookies; klik op Meer informatie om deze te weigeren.