Real Time News
for Human Resources Governance

Bredere bescherming tegen represailles van werkgever

16/05/2023

Op 1 juni 2023 verandert de regelgeving over de bescherming tegen represailles vanwege de werkgever in dossiers van discriminatie en geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk. Zo geldt de bescherming nu ook voor een werknemer die enkel informeel een getuigenis aflegde. En er staat nu voluit in de wetten dat schadevergoedingen kunnen gecumuleerd worden.

Geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk: gewijzigde bescherming… (FOD Werk)

Het cijfer: 3,6

Vrouwen zijn op de werkvloer 3,6 keer méér dan mannen het mikpunt van ongewenst seksueel gedrag. Het verschil wordt nog groter als het om jonge vrouwen gaat. Dat blijkt uit een grootschalige internationale studie over allerlei vormen van ongewenst gedrag op het werk. Details (in het Engels)

Vertrouwenspersoon te vaak onzichtbaar

Wanneer zij het mikpunt zijn van pesterijen of ander grensoverschrijdend gedrag, zet slechts 1 op 10 niet-leidinggevende werknemers meteen de stap naar de vertrouwenspersoon of preventieadviseur. De drempel blijkt hoog. Die drempel verlagen veronderstelt een actief beleid rond ongewenst gedrag, met aandacht voor de interne communicatie en garanties over vertrouwelijkheid en discretie. De grote meerderheid van de bedrijven heeft zo'n beleid niet.

Drempel vertrouwenspersoon blijft hoog voor werknemers (Tempo-Team)

Ontbreken van welzijnsbeleid maakt bedrijf niet automatisch aansprakelijk voor geweld

De werkgever is slechts aansprakelijk voor schadevergoeding wegens het ontbreken van een psychosociaal welzijnsbeleid indien de feiten van het geval zich niet hadden kunnen voordoen indien hij zijn verplichtingen wél was nagekomen. Dit is moeilijk te bewijzen, zelfs als het rapport van de externe preventiedienst belastend is. Omdat het bewijs niet overtuigend was, heeft het Arbeidshof van Brussel de vordering van een werkneemster afgewezen.

Violence au travail et non-respect des obligations patronales en matière de bien-être (Terra Laboris, analyse)

Cour du Travail de Bruxelles, 27 avril 2022, R.G. 2019/AB/262 (arrest, pdf, 38 blz.)

Seksisme op werkvloer: werkgever veroordeeld

In Waals-Brabant kwam het tot een zeldzame veroordeling wegens pesterijen op grond van geslacht. Een vrouw werd gepest door haar seksistische leidinggevende, en kreeg haar ontslag nadat zij klacht had ingediend. De rechtbank wees op het gebrek aan reactie van de bedrijfsleiding, die de leidinggevende had laten begaan. De vrouw bekwam een schadevergoeing ten belope van 6 maanden brutoloon.

Werkgever veroordeeld voor pesterijen op grond van geslacht (persbericht, pdf, Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen)

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikerservaring te verbeteren.

Wij plaatsen ook analytische, advertentie- en socialemediacookies; klik op Meer informatie om deze te weigeren.