Real Time News
for Human Resources Governance

"Ziek" i.p.v. in quarantaine: werkgever betaalt forse rekening

Van de afwezige werknemers in een niet-telewerkbare functie die een quarantaine-attest zouden moeten inleveren, brengt 42% een klassiek doktersbriefje binnen. Dat blijkt uit een bevraging door Unizo Limburg. Voor de werkgevers zijn de gevolgen ernstig. Aan die 42% betalen zij een 100% gewaarborgd loon, terwijl de betrokkenen eigenlijk moeten terugvallen op tijdelijke werkloosheid (70% van hun loon) ten laste van de overheid.

Quarantaine kost werkgevers handenvol geld door incorrect gebruik en... (Unizo)

Ander nieuws van de dag

Vanaf 24 januari 2022 geen starterslonen meer in de dienstenchequesector (Securex)

Flitscontroles Sociale Inspectie in 2022 (Sodiwe): aan de beurt komen de sectoren bewaking, transport en koeriersbedrijven, bouw, horeca, land- en tuinbouw en tot slot de grootsteden (inclusief carwash)

Sportlui - berekeningsbasis voor de bijdragen (socialsecurity.be): de details over het nieuwe sociaal statuut, inbegrepen de sportbonus en de doelgroepvermindering betaalde sportbeoefenaars

Skivakantie Italië: aansprakelijkheidsverzekering verplicht vanaf 1/1/2022 (CLB)

In 2022 mogen gepensioneerden alweer ietsje meer verdienen dan voorheen (Liantis)

Softwaredistributie: een verkoper van softwarelicenties kan beschermd zijn als handelsagent (Sirius Legal): dit kan vergaande implicaties hebben bijvoorbeeld op opzegvergoedingen

Covid Safe Ticket verlengd in Wallonië en Brussel (Securex): of Vlaanderen volgt, is nog niet bekendgemaakt

Coronapremie afleveren mag tot eind maart

Een in ministerraad goedgekeurd ontwerp-KB verschuift de uiterste datum voor de aflevering van een coronapremie in de vorm van een consumptiecheque naar 31 maart 2022. De beslissing om de premie toe te kennen moet evenwel nog steeds uiterlijk 31 december gebeuren. Ook de administratieve verwerking (vermelding in DmfA en in loondocumenten) moet in 2021 gebeuren.

Coronapremie: effectieve toekenning van de consumptiecheque mogelijk tot 31 maart 2022 (Group S)

Download het aanwezigheidsattest

Thuis werken is opnieuw verplicht en dus moet iedere werknemer die aangetroffen wordt in het bedrijf voorzien zijn van een attest van zijn werkgever of van eender welk ander bewijsstuk dat zijn/haar aanwezigheid rechtvaardigt. Een model van dat attest kan je downloaden van de site van de FOD Werk.

Attest aanwezigheid op de werkplek (FOD Werk, MS Word-document, 1 blz.)

Coronavirus: maatregelen uit het KB van 28 oktober 2021 (gewijzigd op 19 en 27 november) (FOD Werk)

Coronavirus: strengere maatregelen voor de periode van 27 november tot en met 19 december 2021 (Group S)

Covid-afwezigheid zonder doktersbriefje

Een cao van de Nationale Arbeidsraad legt vast binnen welke voorwaarden een werknemer recht heeft op betaalde afwezigheid om een coronatest te laten afnemen en te wachten op het resultaat, indien de online zelfevaluatietool van de overheid een test adviseert. De tool genereert zelf een afwezigheidsattest, dat het klassieke doktersbriefje vervangt. De cao blijft van kracht tot eind februari van volgend jaar.

Afwezigheid om zich te laten testen: wat bepaalt cao nr. 160? (Partena Professional)

Self Assessment Testing Tool

Ander nieuws van de dag

Decembermaand ... geschenkenmaand? (Group S)

Sectoraal akkoord 2021-2022 in PC 200 (SD Worx): zeer gedetailleerd

Betalingsuitstel sociale bijdragen 2021: geen fiscale gevolgen voor VAPZ-premies... (Liantis)

Campagne om mentaal welzijn op het werk bespreekbaarder te maken (FOD Werk)

Premies aanvullend pensioen dalen voor wie meer verdient (Netto / De Tijd, voor abonnees): wie meer verdient dan 4600 euro bruto zal door een recente maatregel een hoger wettelijk pensioen opbouwen. Maar tegelijk zal in de praktijk, in veel gevallen, het bedrag van het aanvullend pensioen dalen. Het eindresultaat kan zijn dat de twee samen tot een lager totaal pensioen leiden. "Het is belangrijk dat de bedrijven hierover duidelijk communiceren."

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikerservaring te verbeteren.

Wij plaatsen ook analytische, advertentie- en socialemediacookies; klik op Meer informatie om deze te weigeren.