Real Time News
for Human Resources Governance

Geen lijst van buitenlandse kaderleden

Door het uitblijven van uitvoeringsteksten valt een verplichting weg voor werkgevers die in 2022 ingekomen belastingplichtigen of onderzoekers tewerkstellen onder het nieuwe bijzondere belastingstelsel. Zij moeten uitzonderlijk geen nominatieve lijst bezorgen aan de fiscus. In principe hadden zij die lijst moeten bezorgen tegen 31 januari 2023.

Buitenlandse kaderleden - geen nominatieve lijst voor inkomsten 2022 (SD Worx)

Hoe een kmo kan ontsnappen aan afschaffing doktersbriefje

Kleine en middelgrote ondernemingen mogen blijven eisen dat zieke medewerkers toch nog elke keer een doktersbriefje binnenbrengen. Maar dan moeten zij eerst actie ondernemen. Ofwel sluiten zij een cao af, ofwel passen zij hun arbeidsreglement aan via de normale procedure. Onderneming is in deze context de technische bedrijfseenheid. Het gaat hier dus niet om de juridische entiteit.

Afschaffing medisch attest en beperkte neutralisatie van het gewaarborgd loon bij progressieve werkhervatting (SD Worx)

Federale steun "energiecrisis" in werking getreden

De wet inzake de federale ondersteuningsmaatregelen "energiecrisis" is gepubliceerd in het Staatsblad. Belangrijke onderdelen ervan zijn onmiddellijk in werking getreden. De wet verleent een uitstel van betaling van de bedrijfsvoorheffing, verlengt de tijdelijke werkloosheid "energiecrisis" en doet de dekking van aanvullende verzekeringen in die periode doorlopen. Ook de tijdelijke verhoging van de grenzen voor loonbeslag en -overdracht staan in deze wet.

Wet houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de energiecrisis (wet van 30 oktober 2022, op 3 november gepubliceerd in Staatsblad, etaamb.openjustice.be)

Opgelet, strakkere deadline VOV

Je hebt in Vlaanderen voortaan nog slechts drie maanden de tijd, te rekenen vanaf de startdatum van de opleiding, om als werkgever de terugbetaling aan te vragen van (een deel van) de loonkost van een medewerker die Vlaams Opleidingsverlof neemt. Ook voor de werknemer zijn de regels aangescherpt.

Vlaams opleidingsverlof – deadline opleidingsattesten (Accuria)

Lees ook: Vlaams opleidingsverlof: de belangrijkste principes op een rijtje (Group S): zeer gedetailleerd

Verplicht jaarverslag over re-integratie

Er is een belangrijk KB verschenen over de re-integratietrajecten. Voortaan moet de werkgever aan het comité voor preventie en bescherming op het werk jaarlijks een behoorlijk gedetailleerd document bezorgen over de re-integratieplannen en gemotiveerde verslagen. Eén van de andere andere nieuwigheden is dat een zieke werknemer al na 4 weken geïnformeerd moet worden, o.m. over de mogelijkheden om (tijdelijk) ander of aangepast werk en/of aanpassingen van de werkpost te vragen.

Re-integratietraject 2.0: wijzigingen aan de procedure van het re-integratietraject voor arbeidsongeschikte werknemers (FOD Werk)

Ander nieuws van de dag

Kosten eigen aan de werkgever: nieuw RSZ-bedrag voor bureaukosten en kledijkosten voor 2022 (Liantis)

Vaccinatie: heeft de werknemer recht op verlof? (Partena Professional): voorlopig nog niet, "verwittig werknemers dat zij geen loon zullen ontvangen voor de uren afwezigheid"

Telewerken tijdens een energiecrisis: heb je dan recht op een hogere thuiswerkvergoeding? Of kan je zelf weer meer naar kantoor komen?  (vrtnws)

Vaderschaps- en geboorteverlof voor zelfstandigen (Group S): de uitkering is verhoogd tot 92,85 euro per dag onderbreking van de activitit of 46,43 euro per halve dag

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikerservaring te verbeteren.

Wij plaatsen ook analytische, advertentie- en socialemediacookies; klik op Meer informatie om deze te weigeren.