Real Time News
for Human Resources Governance

Vlaanderen promoot deeltijds werken

Vlaanderen geeft zijn "aanmoedigingspremie" van 68 tot 172 euro per maand tijdelijk ook aan werknemers die omwille van de coronacrisis aanvaarden deeltijds te werken. De premie wordt toegestaan op voorwaarde dat de werkgever aantoont dat zijn omzet, productie of orderboek met 20% of meer is achteruitgegaan.

Corona: uitbreiding Vlaamse aanmoedigingspremie - onderneming in moeilijkheden (Ella / SD Worx)

Corona: voornaamste info van de dag

Alle maatregelen in detail: Coronavirus: nieuwe bijkomende maatregelen: de FOD Werk publiceert de details van de quasi-lockdownmaatregelen die de regering afkondigde en die al zeker tot en met 5 april 2020 van kracht blijven

Coronavirus en de horeca: traiteurdiensten en leveringen (Partena Professional): tijdens de lockdown dient de bestaande toelating voor de restaurantactiviteit als toelating voor traiteuractiviteiten

Coronavirus en tijdelijke werkloosheid - Moet u een supplement bovenop de werkloosheidsuitkeringen betalen? (Securex)

Overbruggingsrecht in de coronacrisis (Liantis): de uitkering voor zelfstandigen die getroffen zijn door de coronacrisis kan gecombineerd worden met de Vlaamse hinderpremie

COVID-19 en de verwerking van persoonsgegevens op de werkvloer (Gegevensbeschermingsautoriteit): GDPR blijft verplicht zodra je in het kader van de coronacrisis maatregelen treft die de verwerking van  persoonsgegevens van jouw werknemers vergen

Certificate proving the need to cross the border (formulier FOD Werk, pdf, 1 blz., rechtstreekse download): certificaat dat de noodzaak aantoont om de grens over te steken voor het werk

Certificat prouvant la nécessité de traverser la frontière pour les travailleurs frontaliers résidant en France (formulier FOD Werk, pdf, 1 blz., rechtstreekse download): bewijs waarmee grensarbeiders aantonen dat het nodig is om de grens tussen Frankrijk en België over te steken in het kader van de COVID19 situatie

‘Dertig tot veertig procent van de bedrijven ligt plat’ (interview met VBO-topman Pieter Timmermans in De Standaard)

Regering duidt crisisteam aan voor getroffen bedrijven (De Standaard)

COVID-19 kan wereldwijd bijna 25 miljoen banen kosten (persbericht Internationale Arbeidsorganisatie)

Beslag wegens alimentatieschuld: nieuwe aanpassing aan minimex

De basisbedragen van het leefloon zijn per 1 maart 2020 verhoogd. Dat heeft gevolgen voor werknemers met achterstallig onderhoudsgeld. Als de Dienst voor Alimentatievorderingen (Davo) in hun geval beslag legt op het deel van het nettoloon boven het leefloon, dan houden zij vanaf nu een iets hoger nettoloon over. Group S geeft de bedragen. Het is de tweede verhoging in 2 maanden tijd.  

Loonbeslag DAVO wegens achterstallig onderhoudsgeld: verhoging van het leefloon op 1 maart 2020 (Group S)

Vergeet de vrijstelling sociaal passief

In een analyse maakt Group S brandhout van de "vrijstelling sociaal passief". Het was sowieso een complexe materie. Door een recente creatieve ingreep heeft de overheid deze zogenaamde fiscale gunstmaatregel helemaal uitgehold. Senior Legal Advisor Wim Depondt drukt het beleefder uit, maar wat het op neerkomt is dat het sop de kool niet waard is.

Vrijstelling sociaal passief : baarde de berg een muis? (Group S)

UPDATE Grensbedragen voor loonbonus omhoog

UPDATE  De overschrijding van de spilindex brengt verhogingen teweeg van allerlei bedragen in collectieve arbeidsovereenkomsten. [Volgende zin is fout, de verhoging in kwestie dateert al van 1 januari 2020 - excuses, de redactie. Eén daarvan is cao nr. 90 over de loonbonus. Het fiscale plafond is sinds 1 maart 2020 opgetrokken tot 3413 euro en het sociale naar 2968 euro. (einde)] Andere aanpassingen betreffen onder meer de vergoedingen voor nachtprestaties en de loongrenzen voor het brugpensioen. De NAR heeft alles opgelijst.

Bedragen collectieve arbeidsovereenkomsten (NAR, pdf, 8 blz., rechtstreekse download)

Lees ook: Spilindex eerder dan verwacht overschreden (HR Alert, 28 februari 2020)

Digitale loonbrief eindelijk doorgebroken

In 4 jaar tijd verdubbelde het aantal werknemers dat zijn loonbrief digitaal ontvangt; aldus berekeningen van SD Worx. Bij de bedienden gaat het nu om 73%, bij de arbeiders om 48%. Opmerkelijk is dat de kleine en middelgrote ondernemingen de grote hebben voorbijgestoken. Vorig jaar nog had Partena Professional veel lagere percentages berekend.

Bijna zeven op tien Belgische werknemers krijgen loonbrief nu digitaal  (SD Worx)

Lees ook: Van papieren naar elektronische loonbrieven in 4 eenvoudige stappen (HR Alert, 5 juni 2019)

Wetstraat erkent mislukking single permit

De single permit vertraagt de indienstneming van arbeidskrachten uit het buitenland. Dat is exact het tegenovergestelde van wat de bedoeling is. Minister De Block geeft dat toe en belooft daar iets aan te doen. De uitreiking van een gecombineerde vergunning zal sneller verlopen. Volgens media-analyses zal ook de verlenging minder kafkaiaans zijn doordat een retourvlucht naar het land van oorsprong niet meer zal hoeven.

Buitenlandse talenten sneller aan de slag in Belgische bedrijven (website minister Maggie De Block)

De Block versoepelt arbeidsmigratie in war for talent (De Tijd)

Lees ook: Eén jaar single permit: wat met de knelpuntberoepen? (Securex)

Hoger km-tarief voor nomadische werkers

Ongeveer 200.000 werknemers in België hebben geen vaste werkplek. Zij verplaatsen zich naargelang de noden. Het gaat in hoofdzaak om bouwvakkers. Hun verplaatsingsvergoeding, die ten laste is van de werkgever en jarenlang ongewijzigd was gebleven, stijgt van 13,16 naar 15,79 eurocent per kilometer.

Voor werknemers zonder vaste werkplek stijgt de verplaatsingsvergoeding binnenkort met 20% (website van minister Maggie De Block)

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikerservaring te verbeteren.

Wij plaatsen ook analytische, advertentie- en socialemediacookies; klik op Meer informatie om deze te weigeren.