Real Time News
for Human Resources Governance

Loonkost arbeiders stijgt door pensioenhervorming

Het eenheidsstatuut impliceert een stijging van de werkgeversbijdragen voor de aanvullende pensioenen van de arbeiders. De stijging bedraagt 420 miljoen per jaar, dat is iets meer dan 1% van de huidige loonmassa voor arbeiders. Dat schrijft FD Magazine, een tijdschrift voor financieel directeurs, op gezag van verzekeraar AON.

Meer in Pensioenkost éénheidsstatuut verhoogt loonmassa arbeiders 1 procent (FD Magazine).

"Werken zoals vandaag is niet vol te houden"

Opnieuw een alarmsignaal van de werkvloer naar de top: voor de helft van de werknemers is blijven werken zoals vandaag niet vol te houden tot de pensioenleeftijd. Dat blijkt uit een Securex-peiling. Haast 1 werknemer op 2 vindt zijn job mentaal te belastend, en 1 op 3 zegt dat zijn job fysiek te zwaar is. De werknemers verwachten meer ondersteuning van de werkgever.

1 op 2 Belgische werknemers vindt job mentaal te belastend om te werken tot aan pensioen

Alles over belastingen op uw aanvullend pensioen

29/08/2013

De FOD Financiën publiceert een nuttig overzicht van het taxatiestelsel dat van toepassing is op aanvullende pensioenen van werknemers, bedrijfsleiders en zelfstandigen. De maatregelen van de Programmawet van 22 juni 2012 (sancties, invoering van een afzonderlijke aanslag enz.) zijn erin verwerkt.

De officiële circulaire (pdf, 12 bladzijden, met schema's) is te downloaden via de site van Lexalert, dat zelf toelichting verschaft in het artikel Circulaire met handig overzicht belastingsstelsel aanvullende pensioenen.

Rechtstreekse downloadlink: Circulaire nr. Ci.RH.332/621.312 (AAFisc Nr. 13/2013) dd. 23.04.2013

Hervorming van pensioenbonus is een feit

11/07/2013

De programmawet van 28 juni (Staatsblad van 1 juli) concretiseert de hervorming van de pensioenbonus, die voortaan progressief zal zijn. Een nieuwigheid is dat men de bonus ook na zijn 65ste verjaardag onbeperkt kan blijven verdienen. De Rijksdienst voor Pensioenen publiceert onder voorbehoud de bedragen.

De pensioenbonus is bestemd voor twee categorieën van werknemers:
- zij die hun vervroegd pensioen uitstellen (zij bouwen bonusrechten op vanaf de 13de maand na hun mogelijk vervroegd pensioen)
- zij die aan de slag blijven nadat zij 65 jaar geworden zijn en minstens 40 loopbaanjaren kunnen bewijzen.

De pensioenbonus voor werknemers - De wettelijke basis voor 2014 is er (Securex)

Pensioenbonus (onder voorbehoud) (RVP)

Vanaf 2015 rem op cumul van pensioen met arbeid

25/06/2013

Opzeggingsvergoedingen of elk als zodanig geldend voordeel zullen vanaf 2015 meetellen in de berekening van het bedrag dat een loontrekkende na zijn pensioen mag bijverdienen, wat voor veel betrokkenen in het jaar van pensionering de bijverdienmogelijkheden zal beperken. Dat blijkt uit het zopas gepubliceerde KB over het nieuwe stelsel inzake toegelaten arbeid. Group S zet alles op een rij.

Toegelaten arbeid van gepensioneerden (stelsel van loontrekkenden): het Koninklijk Besluit is gepubliceerd

Vanaf 1 juli nieuwe BV op pensioenkapitalen

14/06/2013

Met ingang van 1 juli 2013 gelden enkele nieuwe percentages voor de bedrijfsvoorheffing op de uitkering van pensioenkapitalen die gevormd zijn door bijdragen van de onderneming of door werkgeversbijdragen ten gunste van werknemers en bedrijfsleiders. De Staat roomt ongeveer een vijfde van deze kapitalen af indien ze worden uitgekeerd op 60 of 61 jaar.

Uitleg in het artikel Aanvullende pensioenen: nieuwigheden bedrijfsvoorheffing vanaf 1 juli 2013 op de site van HDP.

Belg heeft geen zin in langer werken dan 61

De Belg wil stoppen op 61 jaar en 38% ziet het ab-so-luut niet zitten om te werken tot 65. Zo blijkt uit de nieuwe pensioenenquête van Delta Lloyd Life. Dat wordt een groot probleem, want volgens de OESO moet België ofwel de vervroegde pensioenen afschaffen, ofwel de wettelijke pensioenleeftijd verhogen naar 73 jaar, anders stuikt het systeem ineen.

Persbericht Resultaten Nationale pensioenenquête 2013 (Delta Lloyd Life), met hyperlinks naar aanvullend materiaal.

OCDE: Etude économique de la Belgique 2013

OESO: Zonder maatregelen moet pensioen in België naar 73 jaar (Trends)

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.