Real Time News
for Human Resources Governance

Eigen bijdrage tweede pijler blijft erg gering

De regering had gehoopt op 3%. Maar in werkelijkheid stort de Belgische loontrekkende gemiddeld slechts 0,9% van zijn loon in zijn aanvullendpensioenplan, met als gevolg dat hij zelf minder dan 9000 euro kapitaal heeft opgebouwd. Dat blijkt volgens mediaberichten uit cijfers van Sigedis. Het aantal begunstigden van een aanvullend pensioen is wel sterk aan het stijgen.

Aanvullend pensioen via werkgever levert maar mager spaarpotje op (De Morgen)

Databank Tweede Pensioenpijler (DB2P) van Sigedis.

Wikifin over aanvullend pensioen.

Minimumleeftijd vervroegd pensioen snel naar 63

23/04/2015

De federale regering heeft haar pensioenplan klaar. Blikvangers zijn de verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd tot 67 jaar tegen 2030 en de erg snelle verstrenging van de loopbaanvoorwaarden en de leeftijd om vervroegd uit te stappen (62,5 jaar vanaf 2017 en 63 jaar vanaf 2018). De ontwerpteksten zijn naar de sociale partners gestuurd.

Pensioenhervorming (persbericht van de ministerraad)

Wordt een pensioenleeftijd van 67 jaar binnenkort werkelijkheid in België? (Securex)

Toegelaten arbeid na pensioen in 2015

08/01/2015

De nieuwe grensbedragen voor gepensioneerden die willen bijverdienen liggen vast. In afwachting van verdere maatregelen, die nog niet officieel zijn, is er momenteel geen limiet voor gepensioneerden van 65 jaar zijn of ouder die een bewezen loopbaan hebben van 42 jaar. Voor de andere categorieën zijn de bedragen lichtjes gestegen. Een gewezen werknemer zonder kinderlast die nog geen 65 is, komt dicht bij 1000 euro bruto per maand.

Meer in Toegelaten arbeid gepensioneerden: bedragen voor 2015 gepubliceerd (EasyPay Group).

Zie ook Toegelaten arbeid van gepensioneerden: bedragen voor het jaar 2015 (Group S, zie hier ook de opmerking over de vergoedingen bij opzegging, verbreking of afdanking enz.).

Zes maanden respijt voor aangifte oude IPT

Uitzonderlijk wordt de deadline voor het aangeven van een intern gefinancierde individuele pensioentoezegging verschoven van 31 december 2014 naar 30 juni 2015. Het gaat om de oude toezeggingen; sinds enige tijd mogen nieuwe IPT's nog uitsluitend lopen via een extern verzekeringsfonds of verzekeringsmaatschappij.

Deadline aangifte intern gefinancierde individuele pensioentoezeggingen is verschoven naar 30 juni 2015 (SD Worx).

Flexwerk geeft zin om pensioen uit te stellen

Werknemers die zelf kunnen kiezen wanneer en op welke plek ze werken, voelen zich in staat langer aan de slag te blijven en zijn daartoe ook bereid. Als enkele voorwaarden zijn vervuld, wint ook de organisatie daarbij, zo besluit een studie over flexwerk in het kader van de Securex Leerstoel aan de UGent. Toch blijkt slechts 17% van de werknemers een zeg te hebben over waar en wanneer ze werken.

Cijfers en toelichting in het persbericht Flexibel werken bepalende factor voor langere loopbaan (Securex).

Marktleider verlaagt rente van groepsverzekering

AG Insurance zal op 1 april 2015 de gewaarborgde rente van zijn groepsverzekeringen verlagen van 2,25 naar 1,5 procent. De marktleider sust de werkgevers met de belofte dat zij zeker tot eind 2016 niet zelf zullen moeten bijdragen om het wettelijk verankerde minimum van 3,25 procent te halen. Twee jaar geleden garandeerden de verzekeraars nog een rente van 3,25 procent.

Uitleg in AG Insurance verlaagt rente op groepsverzekering (De Morgen)

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.