Real Time News
for Human Resources Governance

Vergeet niet IPT's nog deze maand te melden

Indien een loontrekkende werknemer in uw onderneming vorig jaar een Individuele Pensioen Toezegging kreeg, dan mag u niet vergeten dit te melden uiterlijk op 31 maart 2016. Het bedrag hoeft u niet mee te delen. U dient wel te bewijzen dat in uw bedrijf of in de betrokken bedrijfseenheid een aanvullend pensioen bestaat voor alle werknemers.

Uitleg, ook over de procedure, in Vergeet niet om uw individuele pensioentoezeggingen vóór 31 maart 2016 mee te delen (Group S).

Vakbonden starten proces tegen pensioen op 67

23/02/2016

De drie grote vakbondskoepels stappen samen naar het Grondwettelijk Hof tegen de verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd tot 67 jaar ("een substantiële achteruitgang van het grondwettelijk recht op sociale zekerheid"). Ook de verstrenging van het vervroegd pensioen willen ze tenietdoen, omdat die vooral voor vrouwen nadelig is en dus discriminerend. De meeste vrouwen geraken niet aan de minimale loopbaanduur en kunnen dus niet vervroegd uittreden.

Bonden bij Grondwettelijk Hof nav optrekken pensioenleeftijd (ACV)

Hoogste pensioenen in privé mogen omhoog

Minister Bacquelaine zegt dat de regerende meerderheid achter zijn plan staat om vanaf 2018 het plafond van de pensioenen in de privésector te doorbreken. Dat plafond bestaat al sinds 1997 en bedraagt nu, na indexering, 2238 euro bruto of ongeveer 1670 euro netto. Wie 5000 euro bruto per maand verdient, ziet op de dag van zijn pensionering zijn inkomen meer dan gehalveerd.

Hoge pensioenen stijgen vanaf 2018 (De Standaard)

Bedrijfspensioen: twee berekeningsmethodes

26/01/2016

Een belangrijke wijziging aan de regels over aanvullende pensioenen betreft de manier waarop de rendementen worden berekend. Er bestaan nu een "horizontale" en een "vertikale" methode. Voor nieuwe pensioenplannen is de keuze vrij; wat deze vernieuwing betekent voor bestaande plannen wordt uitgelegd op de site van Securex. U zal met uw verzekeraar moeten nagaan wat in uw geval het beste is.

Wat verandert er voor de aanvullende pensioenen? (Securex)

Bereken hoe lang u nog moet werken

22/01/2016

Mypension.be berekent voortaan uw vroegst mogelijke pensioendatum in één stelsel, of de vroegste gemeenschappelijke ingangsdatum bij een gemengde loopbaan, of de impact op de pensioendatum in de andere stelsels als men met vervroegd pensioen kan in één stelsel. Voorlopig blijkt de site niet zo gebruiksvriendelijk als de ministers zeggen. Bovendien is hij niet altijd bereikbaar.

Later dit jaar zal men ook gegevens ontvangen over zijn aanvullend pensioen, en begin volgend jaar ook over het eigenijke pensioenbedrag.

Le Soir nam de proef op de som en geeft nuttige tips in het artikel Connaître la date de sa pension en 7 étapes (Le Soir)

20160121_Persbericht_Vanaf nu kunnen werknemers, zelfstandigen én ambtenaren hun pensioendatum berekenen op mypension.be_.pdf (persbericht)

Geen uitbetaling bedrijfspensioen meer vóór 65

Het wetsontwerp aanvullende pensioenen is goedgekeurd. De hervorming gaat veel verder dan de wijziging van de rendementsgarantie. Nieuwe contracten moeten lopen tot de betrokkene 65 is en zullen geen uitbetalingen meer mogen voorzien voor de datum van het wettelijke pensioen. Bepalingen die een vervroegde uittreding aanmoedigen, zijn verboden voor wie in 2016 nog geen 55 zal zijn.

Wetsontwerp aanvullende pensioenen goedgekeurd door Kamer (HrWorld)

Overlijdensdekking beschermt bedrijfspensioen

11/12/2015

Wie zijn werkgever verlaat, kan ervoor opteren zijn opgebouwd bedrijfspensioen niet mee te nemen. Maar als deze "slapende aangeslotene" vroegtijdig sterft, ontvangen zijn erfgenamen niets. Daar wordt nu een mouw aangepast. Het wetsontwerp over de aanvullende pensioenen introduceert een overlijdensdekking.

U vindt toelichting in de uitgebreide bespreking die Lexalert wijdt aan het wetsontwerp.

Aanvullende pensioenen: rendementsgarantie van 1,75% en overlijdensdekking (Lexalert)

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.