Real Time News
for Human Resources Governance

Tijd om te cijferen voor actieve gepensioneerden

13/12/2016

Voor gepensioneerden die nog niet onbeperkt mogen bijverdienen, is het hoog tijd om de rekenmachine boven te halen. Want wie te veel verdient, wordt gestraft in zijn pensioen. Securex legt uit welke inkomsten meetellen en welke niet, en dat is best ingewikkeld. Voorbeeld: de voordelen in natura tellen wel mee, maar dan met uitzondering van het privé-gebruik van een firmawagen.

Met pensioen en nog aan de slag? Maak de rekening! (Securex)

Belgische mannen langer doen werken lukt niet

Verbazend cijfer van Eurostat: alle maatregelen van de regeringen di Rupo en Michel ten spijt, is de verwachte effectieve loopbaanduur van de mannen in België in de jongste 10 jaren niet toegenomen. Die duur blijft 32,6 jaren. De vrouwen, daarentegen, zagen hun verwachte carrièreduur stijgen van 28,1 jaren in 2005 naar 30,4 in 2015. In al onze buurlanden wordt langer gewerkt.

People in the EU can expect to work almost 2 years longer than 10 years ago (Eurostat), pdf, rechtstreekse download)

"Zwaar beroep" niet individueel maar collectief

01/09/2016

Wie een "zwaar beroep" heeft, zal minder lang moeten werken voor zijn pensioen. Op de weg naar de definitie van zwaar beroep is een stap vooruit gezet. Anders dan de werkgevers hadden gewild, zullen geen individuele maar collectieve criteria gelden. Maar de werkgevers zullen geen ruime toepassing aanvaarden omdat minder lang werken voor hen de uitzondering moet blijven.

De vier criteria waarover de sociale partners het eens zijn geraakt, zijn de volgende: fysiek zwaar werk, een belastende werkorganisatie, verhoogde veiligheidsrisico’s en mentale werkbelasting.

Deze vier criteria bepalen welke beroepen zwaar zijn (De Standaard)

Zware beroepen: vooruitgang, maar nog werk voor de boeg (VBO)

"Duurzame inzetbaarheid is grootste uitdaging"

Een textielarbeider is tegenwoordig gemiddeld bijna 50. Het is een extreem voorbeeld. Maar het is wel een feit dat de gemiddelde leeftijd van de Belgische werknemer elk jaar stijgt. Zorgen voor een beleid van duurzame inzetbaarheid is de grootste uitdaging voor de hr-afdeling geworden, zo noteert Acerta, dat een reeks denkpistes naar voren schuift.

Leeftijdskloof tussen arbeiders en bedienden wordt steeds groter (Acerta)

Lang pendelen weegt op productiviteit

Wie lang onderweg is van thuis naar zijn werk, ondervindt meer psychische vermoeidheid, meer motivatieproblemen en een werk-privé balans die sterker uit evenwicht is. Hij is ook vaker afwezig en acht doorwerken tot de pensioenleeftijd lastig. Dat blijkt uit de jongste Vlaamse Werkbaarheidsmonitor. De negatieve effecten van lang pendelen zijn dus reëel. Wat niet wegneemt, dat een problematische arbeidssituatie een nog sterkere negatieve weerslag heeft.

Een samenvatting van de studie is te lezen in Lange pendeltijden wegen op werk-privébalans (Stichting Innovatie & Arbeid, persbericht)

U kan ook het Rapport Pendelen en werkbaar werk rechtstreeks downloaden (pdf, 23 blz.).

Zie ook www.werkbaarwerk.be

Enkel Griek en Italiaan werkt minder dan Belg

Sterk afgerond was een recent gepensioneerde Belgische werknemer met 40 jaar pensioenrechten in de praktijk gemiddeld slechts 30 jaar aan het werk. Dat komt door de vele gelijkgestelde perioden, zoals werkloosheid en ziekte. In de eurozone zouden enkel de Grieken en de Italianen minder jaren effectief werken.

Belg tijdens derde van loopbaan niet aan de slag (De Standaard)

Het belang en de samenstelling van gelijkgestelde periodes in de drie pensioenstelsels (Federaal Planbureau en KenniscentrumPensioenen, pdf in de twee talen, 35 blz., rechtstreekse download)

Zwaar beroep versnelt verouderingsproces

19/05/2016

De discussie over vervroegd pensioen voor zware beroepen, die in de Belgische politiek wordt gevoerd, gaat niet over futiliteiten. Wie een zwaar beroep heeft, is vroeger versleten en leeft minder lang, en dat is een argument voor een vroeger pensioen. Dat staat in het proefschrift van gezondheidseconoom Bastian Ravesteijn van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Wie een zwaar beroep heeft, zou zich volgens Ravesteijn rond zijn 50ste moeten omscholen naar een lichtere baan. Wie toch in een zwaar beroep blijft, zou men kunnen ontzien door hem eerder met pensioen te laten gaan dan anderen.

Vervroegd pensioen bij zware beroepen verlengt levens (De Volkskrant)

Promotie: Bastian Ravesteijn (Erasmus Universiteit Rotterdam)

25 uren per week ideaal voor 45-plussers

19/04/2016

45-plussers presteren het best wanneer hun werkweek ongeveer 25 uren telt. Een langere werkweek doet de cognitieve prestaties dalen. Er is geen verschil tussen mannen en vrouwen. Dat blijkt uit Australisch onderzoek. De implicatie is dat deeltijdse formules moeten behoren tot de oplossingen om werken tot 67 jaar haalbaar te maken. Leesvoer voor Kris Peeters dus.

Kajitani, Shinya and McKenzie, Colin and Sakata, Kei, Use It Too Much and Lose It? The Effect of Working Hours on Cognitive Ability, Melbourne Institute Working Paper No. 7/16 (pdf, 23 blz.)

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.