Real Time News
for Human Resources Governance

Loonkost van bediende 6,7% omhoog

In januari 2022 lag de loonkost van een Belgische bediende 6,7% hoger dan 12 maanden eerder. Bij de arbeiders ging het om 2%. In termen van uitbetaalde lonen betekent dit dat een bediende in januari 2022 gemiddeld 3757 euro bruto mee naar huis nam en een arbeider 2480 euro (zonder premies). Bij bedienden onder het Paritair Comité 200 was de stijging van de uitbetaalde brutolonen zelfs 7,9%. Het lagere stijgingspercentage voor de arbeiders zal niet lang meer standhouden. In bepaalde sectoren moeten de lonen nog geïndexeerd worden, in andere volgen nog bijkomende indexeringen.

Brutoloon steeg opnieuw met 5,5% tussen 2021 en 2022 (Securex)

Forse loonaanpassingen op til

De recordinflatie en dus de fel gestegen afgevlakte gezondheidsindex zullen leiden tot de hoogste loonaanpassingen in meer dan 10 jaar. Voor de 450.000 bedienden van PC nr 200, bijv., gaat het om ruim 3,5% op 1 januari - en dat is een voorlopig cijfer. De werkgevers slaan alarm. Minister van Economie en Werk Dermagne wil niet raken aan de automatische indexeringen.

De inflatie stijgt van 4,16% naar 5,64% (Statbel)

"Houston, we've got a problem"... (VBO)

Indexatievooruitzichten (Group S): het percentage en de datum van de verwachte loonaanpassingen in de paritaire comités, berekend op 17 november 2021. Een update zit er dus aan te komen

Indexation automatique des salaires: Dermagne rejette la demande de la FEB (La Libre)

Ander nieuws van de dag

PC 200: er is een ontwerp van sectorakkoord (update)! (Partena Professional)

Neemt u binnenkort klein verlet op voor de vaccinatie van uw minderjarige kinderen? (EasyPay Group): de ministerraad heeft een voorontwerp van wet goedgekeurd

Brussel voorziet steun voor toeristische logiessector (EasyPay Group)

Loopbaanonderbreking, tijdskrediet en thematische verloven - Overstromingen van 14 en 15 juli 2021... (RVA) : van belang voor wie door de overstromingen gedwongen werd tijdelijk te verhuizen, of wie zo iemand (al dan niet met zijn gezin) opvangt

Vanaf 2029 moeten alle nieuwe auto’s elektrisch zijn... (vrt nws): in Vlaanderen mag over zes jaar geen enkele nieuwe auto verkocht worden die rijdt op benzine of diesel, zelfs geen hybride

PC 200: wat de vakbonden eisen

Stel je bedienden te werk? Dan mag je sowieso voor volgend jaar rekening houden met een loonstijging (0,4%), consumptiecheques (500 euro) en een uitbreiding van de gelijkgestelde periodes voor de berekening van de eindejaarspremie. Er is nu geweten wat de vakbonden daar bovenop nog zouden willen. Hun eisen hebben oner meer betrekking op SWT en landingsbanen, extralegaal verlof, opleidingen en woon-werkverkeer.

PC 200 (Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden): de sectorale onderhandelingen zijn gestart! (Partena Professional)

PC 200: lonen ongeveer 1% omhoog, onderhandeling over eindejaarspremie

De jaarlijkse indexering zal leiden tot een verhoging van ongeveer 1% van de lonen van de 450.000 bedienden van paritair comité 200. Acerta kwam op basis van voorlopige gegevens uit op 1,01% maar verwacht dat het uiteindelijk iets minder zal worden. Of de dagen tijdelijke werkloosheid worden gelijkgesteld voor de berekening van de eindejaarspremie is volgens Securex nog niet uitgemaakt.

Bedienden privésector (PC 200) loonindexering 1 januari 2021 (Acerta)

De eindejaarspremie in het paritair comité nr. 200 (Securex)

Fietsvergoeding verplicht voor 55.000 werkgevers

Vanaf vandaag 1 juli zijn alle werkgevers van paritair comité nr 200 verplicht een vergoeding te betalen aan hun bedienden die met de fiets naar het werk komen. De vergoeding bedraagt 10 eurocent per afgelegde kilometer, heen plus terug, met een maximum van 4 euro per werkdag. Sommige bedienden ontvangen nu méér dan dat. Er bestaat al een tijd een niet-verplichte gewone fietsvergoeding over alle sectoren heen. De cao van de bedienden zegt niet wat er moet gebeuren wanneer de verplichte sectorspecifieke regeling minder gunstig uitvalt.

Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden - Collectieve arbeidsovereenkomst van 16 januari 2020 (pdf, 22 blz., rechtstreekse download)

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikerservaring te verbeteren.

Wij plaatsen ook analytische, advertentie- en socialemediacookies; klik op Meer informatie om deze te weigeren.