Real Time News
for Human Resources Governance

Groen licht voor pensioenhervorming

De Kamer heeft vrijdagmorgen aan de regering groen licht gegeven om de begrotingsmaatregelen te realiseren. Door een politiek-juridisch handigheidje geeft die wet meteen aan Di Rupo tot eind april 2012 volmacht om bestaande pensioenwetten te wijzigen met behulp van koninklijke besluiten. De Senaat moet zich vandaag, vrijdagnamiddag, uitspreken.

Het is nog uitkijken of op het laatste moment geen nieuwe dingen in de ontwerptekst waren opgenomen. Wat de pensioenen betreft, publiceert Securex een overzicht op basis van wat tot eerder deze week geweten was. Zie het artikel Hervorming pensioenen neemt vastere vorm aan.

Di Rupo I: 74 hervormingen op HR-terrein

13/12/2011

Door het regeerakkoord tot in de details te bestuderen, is Securex tot het besluit gekomen dat er 74 maatregelen op stapel staan die direct of indirect een impact zullen hebben op het personeelsbeleid. Ze handelen over koopkracht, vermindering van de loonkost, bedrijfswagens, controles, verloven, brugpensioenen, oudere werknemers enz.

Details in het artikel Wat brengt het regeerakkoord voor u?

Het volledige regeerakkoord staat online

06/12/2011

Het regent in de media lijstjes en artikels over het federale zespartijenakkoord. Dankzij het internet kan u er makkelijk de oorspronkelijke tekst van 177 bladzijden bijnemen en die doorzoeken op de trefwoorden die u interesseren.

In het Nederlands kunt u het document o.m. downloaden van de site van Het Belang van Limburg. De officiële titel luidt Ontwerpverklaring over het algemeen beleid.

Een versie in het Frans vindt u o.m. op de site van tv-zender RTBF onder de titel Projet de Déclaration de Politique Générale.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.