Real Time News
for Human Resources Governance

Politiek creëert rechtsonzekerheid in horeca

Horeca-werkgevers die de nieuwe regeling inzake gelegenheidsarbeid al toepassen, nemen een risico, zo waarschuwt de Unie van Sociale Secretariaten. De reden? De relancemaatregelen, die al een jaar geleden waren aangekondigd, werden zogezegd van kracht op 1 oktober maar zijn nog steeds niet goedgekeurd door het federale parlement... De USS wil dat aan die rechtsonzekerheid meteen een einde wordt gesteld.

De uitleg staat in het USS-nieuwsbericht Gelegenheidsarbeid horeca.

Telewerk populair bij Vlaamse ambtenaren

13/09/2013

Uit cijfers blijkt dat 33 procent van de personeelsleden van de Vlaamse overheid in de loop van 2012 minstens een dag heeft getelewerkt. Zo'n 9 procent van de personeelsleden heeft zelfs 30 dagen of meer aan telewerk gedaan. Tegenover 2010 is dat een stijging van 15,6 procent.
Maar ook elders zit telewerk in de lift: in heel België werkt ongeveer 20 procent van de werknemers gedeeltelijk of volledig thuis (niet onbelangrijk hierbij is dat ook zelfstandigen in deze cijfers vervat zitten). Tien jaar geleden was dat slechts 13 procent.

http://www.bestuurszaken.be/nieuws/telewerk-binnen-de-vlaamse-overheid

Lagere lasten voor wie loonnorm respecteert?

16/05/2013

De regering beslist voortaan zelf over de loonnorm en werkgevers die er zich aan houden worden beloond met verminderingen van sociale bijdragen: zo luidt het voorstel van minister Monica De Coninck aan de regering. De linkse partij PvdA kon de hand leggen op de lijvige nota van de Sp.a-minister, die tot hiertoe niet in haar kaarten liet kijken.

Berichtgeving, een links geïnspireerde bijhorende analyse en een rechtstreekse downloadlink naar de nota staan op de site van het PvdA-weekblad Solidair onder de titel Regeringsdocument onthuld :: Naar loonblokkering van minstens zes jaar?

 

Waalse aanwervingssteun SESAM weldra van start

Het Waals Gewest heeft een nieuw subsidiestelsel voor kleine werkgevers (tot 50 werknemers) die aanwerven. De SESAM-steun start wellicht in mei en loopt op tot 10.000 euro per jaar. De werkgever moet wel de tewerkstelling behouden en verhogen over een periode gelijk aan het dubbel van de duur van de financiële steun.

S.E.S.A.M.: nieuwe werkgelegenheidssteun voor profitsector in Waalse Gewest

Loonbevriezing en beperkte lastenverlaging

20/11/2012

Twee jaar geen loonsverhogingen buiten de index (die hervormd wordt en trager zal stijgen) en de baremieke verhogingen, een kleine toename van de koopkracht voor wie een laag loon heeft, en 400 miljoen lastenverlagingen voor de werkgevers. Dat zijn volgens de media enkele krachtlijnen uit het akkoord dat de federale regering dinsdagmorgen bereikte.

Premier Di Rupo geeft vandaag, dinsdag, een persconferentie. Morgen, woensdag, geeft hij tekst en uitleg in de Kamer. De bekende nieuwssites zorgen voor updates naarmate gegevens bekend geraken.

Wachten tot 65 op uw aanvullend pensioen?

De pensioenmaatregelen van di Rupo-1 halen weinig uit, zo blijkt uit het sombere rapport van de Vergrijzingscommissie. Maar ze waren nog maar het begin, zegt onze minister van Pensioenen in een reactie. Op korte termijn zal het vervroegd opnemen van het aanvullendpensioenkapitaal worden ontmoedigd.

De Studiecommissie voor de Vergrijzing voorspelt nu dat de sociale uitgaven in 2060 liefst 31,4% van het Bruto Binnenlands Product zullen opeisen. Dat is 6,1% méér dan in het rapport van vorig jaar. Mogelijk is zelfs dat te optimistisch. De Europese Commissie, bijv., komt aan hogere cijfers.

De pensioenmaatregelen van di Rupo hebben nauwelijks een effect. Er is de economische crisis die roet in het eten gooit, maar er is ook het feit dat de uitgekeerde pensioenbedragen omhooggaan als men de mensen meer jaren doet werken.

U kunt het persbericht over de Krachtlijnen van het elfde Jaarverslag van de Studiecommissie voor de Vergrijzing in pdf-vorm rechtstreeks downloaden van de site van het Planbureau.

Relanceplan knaagt aan lastenverminderingen

16/08/2012

Net vooraleer zij met verlof ging, maakte de regering-di Rupo een relancestrategie bekend die o.m. maatregelen omvat die niet altijd gunstig uitpakken voor de werkgevers. Was u zelf met vakantie, dan bent u weer helemaal mee als u een blik werpt op de artikels die wij voor u over dit onderwerp bijeenzochten.

De tewerkstellingsmaatregelen in de kijker (Securex)
Relancestrategie: welke zijn de belangrijkste maatregelen? (HDP Arista)
De relancestrategie van Di Rupo I (SD Worx)
Tewerkstellingsmaatregelen in kader van relancestrategie (FOD WASO)
Het volledige regeringsdocument Relanceplan - Maatregelen (pdf)

Maaltijd-, eco- en andere cheques worden afgeschaft

De regering gaat de maaltijd-, eco- en andere cheques van die aard afschaffen. In de plaats komt een "goedkoper en efficiënter" systeem dat er op neerkomt dat op een deel van het loon minder sociale bijdragen verschuldigd zijn. Dit is één van de 100 punten uit het nieuwe actieplan tegen allerlei vormen van fraude.

Uitschieters zijn voorts o.m.  zwaardere bestraffing van fiscale fraude, meer controle op constructies die bedoeld zijn om minder sociale bijdragen te moeten betalen, de herziening van de regelgeving over arbeidsduur evenals van het begrip forfaitaire kosten eigen aan de werkgever, en een verbod om loon in cash te betalen.

Securex geeft een overzicht van het federale actieplan in het artikel 100 actiepunten om fraude te bestrijden.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.