Real Time News
for Human Resources Governance

Waarnaar u moet uitkijken in het regeerakkoord

09/10/2014

Voor werkgevers wordt het vandaag uitkijken naar de details over onder meer de forse verlaging van de patronale bijdragen, de verlenging van het gewaarborgd loon bij ziekte, en nieuwe regels over het gemotiveerd tijdskrediet, de studentenjobs en de monsterboete voor wie privé-uitgaven inbracht als beroepskosten.

De kranten blikten vooruit en maakten overzichten van wat al min of meer gekend was.

Dit heeft de nieuwe federale regering beslist (De Standaard)
Les 5 mesures-phares (L'Echo)
Les 10 mesures clés de la suédoise (Le Soir)
Voilà ce qu'a décidé le nouveau gouvernement fédéral (La Libre)

De plannen van de nieuwe gewestregeringen

29/08/2014

De partijen die aan een federale regering werken, beloven een drastische verlaging van de patronale lasten, maar het is nog wachten op duidelijkheid. Wat de gewestregeringen in petto hebben op sociaal-economisch vlak, daarentegen, is bekend. We zochten enkele overzichtsartikels bij elkaar - handig als u pas terug bent uit vakantie.

Alle gewesten

Gewestelijke beleidsverklaring 2014-2019: welke ambities? (PartenaHR)

Vlaanderen

Het tewerkstellingsbeleid van de nieuwe Vlaamse regering (ADMB)

Vlaams regeerakkoord 2014-2019: sociaalrechtelijke krachtlijnen (HrWorld)

Brussel

Voici le chapitre Emploi de l’accord bruxellois (Le Soir)

Gewestelijke beleidsverklaring van het Brussels Hoofdstedelijk gewest van 20 juli 2014 (EasyPay Group)

Wallonië

Déclaration de Politique Régionale 2014-2019 : Oser, innover, rassembler (Waalse regering)

Waals regeerakkoord (EasyPay Group)

Lagere loonkost voor nieuwe jobs in "steunzones"

Werkgevers die investeren in gebieden waar grote collectieve ontslagen gevallen zijn, zullen 25% van de bedrijfsvoorheffing voor zichzelf mogen houden; een overname geldt als investering. Deze gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting geldt enkel bij een netto aangroei van de tewerkstelling in het bedrijf en enkel voor de jobs die gecreëerd werden door de investering.

Uitleg in Vrijstelling bedrijfsvoorheffing voor bedrijven in steunzones (SD Worx).

Details ook in Steunzones met massaontslagen krijgen fiscale stimulans (DVP Law).

Europese samenwerking arbeidsmarktbeleid

De Europese arbeidsbemiddelingsdiensten gaan samenwerken om tot een coherente Europese aanpak van de werkloosheid te komen, onder meer door sneller en duurzamer te activeren en door meer gebruik te maken van nieuwe technologie. 

Binnen Europa is het niet altijd gemakkelijk om tot één gezamenlijke aanpak te komen. Mede daarom zijn de Europese PES (Public Employment Services) trots op de samenwerking en het bijbehorende boek 'Building Bridges'. Het Europese beleid steunt  het netwerk van de nationale PES en wil samenwerking zelfs formaliseren.

http://www.vdab.be/nieuws/pers/e%C3%A9n-europese-strategie-voor-aanpak-werkloosheid-vlaanderen-voortrekker

Meer personen met handicap in openbare dienst

In 2013 bedroeg de tewerkstellingsgraad van personen met een handicap in de federale openbare dienst 1,57%, wat een positieve evolutie is tegenover de vorige jaren. Een andere betekenisvolle doorbraak is dat tien federale organisaties het quotum van 3% tewerkstelling van personen met een handicap behalen of overschrijden. Dat is  een verdubbeling in vergelijking met 2012. Dit blijkt uit het evaluatieverslag 2013 van de Begeleidingscommissie voor de aanwerving van personen met een handicap (BCAPH).

http://socialsecurity.fgov.be/nl/nieuws-publicaties/nieuwsoverzicht/2014/06.htm#030614b

Opzegvergoedingen voorlopig niet extra belast

De dreigende verhoging van de belastingen op opzegvergoedingen, vertrekvakantiegeld enz., is voor twee jaar afgewend, zo meldt het BBTK tevreden. Volgens het ACV is het probleem echter niet helemaal opgelost, want de door de regering beloofde bijsturing zou enkel gelden voor de werknemers die voor 1 april 2014 ontslagen werden.

Opzegvergoedingen zullen niet extra belast worden! (BBTK)

ACV over opzegvergoeding: “Onbegrijpelijk” (HRUpdate)

Belastingverhoging dreigt voor opzegvergoedingen (HR Alert)

Vlaanderen activeert werklozen tot ze 60 zijn

Vanaf 1 april zullen nieuwe werklozen in Vlaanderen door de VDAB geactiveerd worden tot ze 60 jaar zijn. Amper 5 jaar geleden lag de grens waarboven werkzoekenden "gerust gelaten" werden nog op 52. De meeste werkgevers staan niet te springen om 58- of 59-jarigen in dienst te nemen; de bevoegde minister vraagt hen een extra inspanning te leveren.

VDAB klaar voor begeleiding tot 60 jaar (website minister Muyters)

Relanceplan bevat nieuwe lastenverlagingen

08/10/2013

Volgens de eerste berichten bevat het federale mini-relanceplan tot dusver de volgende maatregelen: een verlaging van de patronale lasten van KMO's voor de vierde en de vijfde werknemer, de verhoging van de leeftijdsgrens van het Activa-plan tot 30 jaar en een verdere lastenverlaging voor nacht- en ploegenarbeid. De maaltijdcheques worden (nog) niet afgeschaft.

Mogelijk zullen vandaag in de loop van de dag wat bijzonderheden bekend geraken. Het regeringsberaad is nog niet rond.

Nog geen volledig akkoord over relanceplan (VRT)

Conclave budgétaire - Le comité ministériel restreint poursuivra ses travaux mardi après-midi (La Libre)

Regering valt terug op 'mini-relanceplan' (De Tijd)

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.