Real Time News
for Human Resources Governance

Agenda van de komende stakingsacties

De vakbonden organiseren in de komende zes weken vijf keer acties tegen de plannen van de nieuwe federale regering. Tijd om de datums te noteren die voor uw bedrijf van belang zijn, en om de wetgeving over het recht op loon er nog eens op na te slaan.

Op weg naar een woelige herfst: overzicht van de nationale en provinciale vakbondsacties (SD Worx)

Stakingen: welke invloed heeft dit op uw onderneming? (EasyPay Group)

Pensioenhervorming maakt verzekering duurder

Het optrekken van de pensioenleeftijd naar 67 zal de verzekering tegen arbeidsongeschiktheid duurder maken, zegt Federale Verzekering. Er blijven ook een pak vragen onbeantwoord over de groepsverzekering, zowel van de loontrekkenden als van de zelfstandige bedrijfsleiders, en over het VAPZ en de Individuele Pensioentoezegging.

Lees de analyse van het regeerakkoord op de site van de Federale in het artikel Met pensioen op 67… uw aanvullend pensioen op 65?

"Verwacht niet te veel van verlaging tot 25%"

23/10/2014

De werkgeversbijdragen verminderen van 33% naar 25%, zoals de nieuwe regering zich voorneemt, zal slechts een "matig" effect hebben, zegt PwC. Het effectief betaalde percentage is vandaag doorgaans al heel wat lager dan 33% door de vele verminderingen, en die zullen wellicht verdwijnen. Volgens PwC zit het voordeel van de geplande hervorming in de vereenvoudiging van het stelsel.

Vermindering van werkgeversbijdragen aan sociale zekerheid tot 25% is van essentieel belang voor het concurrentievermogen van onze ondernemingen (PwC)

Verwarring over deadlines brugpensioen

Normaal is het vandaag, woensdag 22 oktober, de laatst mogelijke dag om de aangetekende opzeggingsbrief te versturen naar werknemers die nog willen profiteren van de oude voorwaarden voor het brugpensioen. Maar de regering zou morgen, donderdag, in akkoord met de werkgevers,  overgangsmaatregelen goedkeuren die de deadlines naar de toekomst verschuiven. Kan u nog volgen?

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag: waarom de datum van 22 oktober 2014? (Group S)

Peeters vijlt scherpe kantjes strenger brugpensioen af (De Tijd)

Meeste vrouwen zullen veel langer moeten werken

60% van de vrouwen en 10% van de mannen zullen wel degelijk verplicht zijn om te werken tot 67 jaar, wat de minister van pensioenen ook moge beweren. Dat zegt specialist pensioenrecht Kim De Witte (KU Leuven) na een analyse van het regeerakkoord. Voor veel mensen zal ook het bedrag van hun pensioen dalen.

De Witte is actief in de studiedienst van de PVDA. Een samenvatting van zijn stelling staat in het artikel Minister van Pensioenen Bacquelaine kent zijn cijfers niet: zes op tien vrouwen zullen tot 67 jaar moeten werken (website van de PVDA).

U kunt ook de volledige studie rechtstreeks downloaden: Allemaal twee tot vijf jaar langer werken voor 83,2 tot 298,4 euro minder pensioen per maand (pdf, 10 blz.)

Verlenging gewaarborgd loon al afgevoerd

Nauwelijks te geloven: de verlenging van het gewaarborgd loon bij ziekte tot twee maanden is al afgevoerd. De nieuwe federale regering heeft ingezien dat ze de kosten voor de werkgevers schromelijk had onderschat. Er valt nu wel een prikkel weg om binnen de bedrijven een intenser preventiebeleid te voeren.

Officieel heet het dat de maatregel met 1 jaar is uitgesteld; als hij er toch nog zou doorkomen, zou de kost voor de werkgevers "beperkt" blijven tot 350 miljoen.

Uitbreiding gewaarborgd loon bij ziekte voorlopig van de baan (VBO)

"Werken tot 67 zal uitzondering blijven"

Drie dagen na het regeerakkoord nam de regering al gas terug: in de praktijk zullen zeer weinig mensen effectief moeten werken tot de nieuwe wettelijke pensioenleeftijd van 67 jaar. De gemiddelde uittredeleeftijd zal altijd enkele jaren lager liggen, zei de kersverse minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine. Alleen uitzonderingen zullen tot 67 moeten werken, zei ook zijn voorganger en huidig vicepremier De Croo.

Minister Bacquelaine op de RTBF

‘Alleen uitzonderingen zullen tot 67 moeten werken’ (Het Nieuwsblad)

De knop is omgedraaid

Ander nieuws van het pensioenfront komt uit de Randstad Arbeidsmarktstudie 2014. Hoewel ze stiekem blijven hopen op 60 jaar te mogen stoppen, gaan de Belgische werknemers er tegenwoordig van uit dat ze tot hun 65 zullen moeten werken; amper een decennium geleden was dit nog 5 jaar eerder.

Details in Werknemers in België nemen mentaal afscheid van vervroegde uittrede uit arbeidsmarkt (Randstad).

Wat werkgevers mogen verwachten van Michel 1

Blikvangers in het regeerakkoord zijn de vermindering van de werkgeversbijdragen en de verstrenging van de loonnormwet. In het hoofdstuk over de arbeidsmarkt en de loopbanen zit sociaal dynamiet: nog meer flexibiliteit, vervanging van de collectief onderhandelde barema's door verloning op basis van individuele merites, sleutelen aan het collectief arbeidsrecht enz.

Een in recordtijd gerealiseerd handig overzicht is te vinden in Federaal regeerakkoord 2014-18: krachtlijnen arbeidsrecht (Lexalert).

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.