Real Time News
for Human Resources Governance

Verlaging werkgeversbijdragen is beslist

De federale regering heeft bevestigd dat de patronale lasten van nominaal 33% naar 25% zullen dalen tegen 2018. De bestaande structurele vermindering van 1% (IPA-korting) zal daar wellicht in opgaan. Op de eerste aanwerving zullen geen sociale bijdragen verschuldigd zijn. Het VBO reageert eerder positief op de taxshift maar ziet nog veel vraagtekens.

Tax shift - eerste reactie van het VBO (VBO)

Tax shift : un vrai bol d'air pour les entrepreneurs (UCM)

Lees ook Akkoord Taxshift - De laatste losse eindjes aan elkaar geknoopt (Securex). Dit artikel gaat ook in op kwesties zoals de belastingverlaging voor loontrekkenden, de volledige afschaffing van sociale bijdragen op de eerste aanwerving en de stapsgewijze en eerder bescheiden verlaging van de sociale bijdragen die zelfstandigen zullen moeten betalen.

Mijlpaal in regionalisering van arbeidsbeleid

02/04/2015

De FOD Werkgelegenheid heeft op 1 april 2015 personeel overgedragen aan de gewesten en gemeenschappen. Het gaat om de ambtenaren die betrokken waren bij 10 bevoegdheden die door de 6de staatshervorming geregionaliseerd werden, zoals het doelgroepenbeleid, outplacement, betaald educatief verlof enz.

Op de pagina Regionalisering van verschillende diensten van de FOD Werkgelegenheid vanaf 1 april 2015 publiceert de FOD de lijst van deze 10 bevoegdheden. Er staan hyperlinks bij naar de instanties die deze bevoegdheden hebben overgenomen.

Wallonië geeft geen gouden parachutes meer

Sogepa is de jongste in de rij van Waalse financiële (semi-) overheidsinstellingen die haar vertrekkende toplui geen gouden parachute meer zal meegeven. In het verleden ging het soms over een miljoen euro voor een topfunctionaris die met pensioen vertrok. Sogepa zal gewoonweg binnen de 15 dagen na de beëindiging afzien van het concurrentiebeding in hun arbeidsovereenkomst.

De informatie staat vanmorgen in L'Echo. De nieuwe beleidslijn, gebaseerd op een nieuw juridisch advies, geldt ook voor lopende contracten.

Details in het artikel Vers la fin des parachutes dorés dans les bras financiers wallons (L'Echo).

Indexsprong vertraagd, maar zonder gevolgen

De indexsprong zal op zijn vroegst in april van kracht worden. De vertraging blijft zonder concrete gevolgen. Door de lage inflatie zal geen enkele sector intussen de drempel voor een automatische loonaanpassing overschrijden, dus ook niet de textiel en de distributie. Inmiddels kan u zich al voorbereiden dankzij diverse analyses van sociale secretariaten.

Indexsprong nog niet op 29 maart in voege (Het Laatste Nieuws)

Indexsprong en andere maatregelen aan Parlement voorgelegd (Securex)

De indexsprong begint stilaan vorm te krijgen (EasyPay Group)

RVA sanctioneert 1000 werklozen per week

Elke week verliezen meer dan 1000 werklozen tijdelijk of definitief hun uitkering. Voor 2014 gaat het om in totaal ongeveer 62.000 sancties, een kwart méér dan het jaar voordien dat ook al een record was. Een bijkomende golf van uitsluitingen is op komst doordat de regels verstrengd zijn voor afgestudeerden die geen job vinden.

Veel details en een reactie van vakbondszijde leest u in Les sanctions envers les chômeurs ont explosé en 2014 (La Libre).

Het ziet er dus naar uit dat de werkloosheidsuitgaven van de overheid sterk zullen afnemen, want ook de degressiviteit van de uitkeringen zal een impact hebben.

We verzuipen in de vloedgolf aan wetten

13/11/2014

Mocht u het gevoel hebben dat u de veranderingen in de regelgeving niet meer kan bijhouden, leg dan vooral de schuld niet bij uzelf. Volgens Wolters Kluwer zijn nooit eerder zoveel bestaande wetten gewijzigd als in 2014; vaak werd aan één wet zelfs herhaaldelijk gesleuteld. De experts verwachten dat het in de eerstkomende jaren nog erger wordt. Het Staatsblad telde eind oktober al 83.000 bladzijden.

Staatsblad breekt records: nog nooit zoveel wetten gewijzigd (HrWorld)

Koopkrachtverlies reëel vanaf 2500 euro bruto

06/11/2014

Vanaf 2500 euro bruto zullen de regeringsmaatregelen per saldo een verlies aan koopkracht opleveren. Twee op de drie werknemers verkeren in dat geval. Wie minder verdient zal de indexsprong niet voelen, want dat verlies wordt volledig gecompenseerd door de lastenverlaging, zo zegt de nieuwe minister van Financiën. De Standaard publiceert de tabel van de minister.

Eén op drie voelt indexsprong niet (De Standaard)

 

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.