Real Time News
for Human Resources Governance

Alles wat u moet weten over het Zomerakkoord

17/08/2017

Net voor zij met vakantie gingen, bereikten de federale ministers een akkoord over de begroting. Zet u alvast schrap voor een hele reeks maatregelen die een impact zullen hebben op het personeelsbeleid en op het arbeidsrecht. Wij zochten voor u een aantal heldere en goed gestructureerde overzichten bij elkaar.

Zomerakkoord federale regering - Arbeidsrechterlijke maatregelen (Lexalert)

Wat betekent het zomerakkoord voor uw personeelsbeleid? (Partena Professional, met tabel)

Veel maatregelen arbeidsmarkt in aantocht (Ella / SD Worx, zeer gedetailleerd)

Begrotingsakkoord - Een overzicht van de sociaalrechtelijke maatregelen (EasyPay Group)

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken staat in de steigers (EasyPay Group)

Begrotingsakkoord vóór de zomervakantie: Wat moet u als werkgever erover weten? (Group S)

Powerpoint van minister van Werk Kris Peeters

Langer werken: dwang is de verkeerde aanpak

Tegen hun zin zullen mensen niet tot hun 67 werken. De effectieve uittredeleeftijd zal enkel omhoog gaan als de werknemers met plezier aan de slag blijven. Helaas gaat het met de "autonome motivatie", die al laag was, de verkeerde kant uit. Dat blijkt allemaal uit een belangrijke studie van Securex. Er is een nieuwe mindset nodig en er ligt werk op de plank voor HR.

Enkele vaststellingen uit het onderzoek:

  • Autonoom gemotiveerde werknemers (zij die hun job leuk, interessant, waardevol of zinvol vinden) willen 4 jaar langer werken dan werknemers die niet autonoom gemotiveerd zijn.
  • Werknemers die enkel werken omdat het moet (van zichzelf of anderen), tellen dubbel zoveel langdurig afwezigen: 22% is 21 dagen of meer afwezig, versus 10% bij hun collega’s.
  • De werkende Belg werkt steeds minder ‘omdat hij dit zelf wil’ en steeds meer omdat ‘hij moet’. Zijn autonome motivatie is sinds 2009 met 7% gedaald.

Werknemers die hun job leuk of zinvol vinden, willen 4 jaar langer werken (persbericht Securex)

U kan het Focus Report "Autonoom gemotiveerden willen langer werken" downloaden via deze pagina.

Zie ook de pagina White papers houden u op de hoogte van HR-trends

Snel aanwerven of wachten op Waalse hervorming?

Staat u op het punt doelgroepwerknemers aan te werven, die in aanmerking zouden komen voor Waalse activeringsuitkeringen? Check dan gauw of wachten tot 1 juli in uw voordeel zou zijn. Group S helpt u daarbij, met een strak gestructureerd en in tabelvorm gegoten vergelijking met de federale tewerkstellingsmaatregelen die deze week nog van kracht zijn.

Nieuwe tewerkstellingsmaatregelen in het Waalse Gewest: vóór of na 1 juli aanwerven? (Group S)

Wallonië hervormt doelgroepverminderingen

Per 1 juli 2017 treden in Wallonië nieuwe doelgroepmaatregelen en bijhorende overgangsbepalingen in werking. Er zijn tegemoetkomingen voor werkgevers die een jonge laag- of middengeschoolde werkzoekende, een langdurig werkloze of een 55-plusser aanwerven, of die jongeren een eerste werkervaring aanbieden. Bij EasyPay Group kunt u een volledig dossier met concrete voorbeelden downloaden.

Juridisch dossier Regionalisatie Wallonië (EasyPay Group, pdf, 20 blz., rechtstreekse download)

Nog meer info over dit onderwerp: Nieuwe tewerkstellingssubsidies Waals Gewest vanaf juli 2017: praktische vragen en antwoorden (Ella / SD Worx)

Wallonië digitaliseert steun aan ondernemingen

Wallonië hervormt en digitaliseert de wirwar van steunmaatregelen voor bedrijven, ondernemers en starters. Drie soorten cheques (strategisch advies, digitale transformatie en cybersecurity, en operationele uitmuntendheid) staan online, 8 andere volgen in snel tempo. Opmerkelijk: volgens Le Soir komen er cheques waarmee men de huur in coworkingcentra zal kunnen betalen.

Chèques-entreprises (officiële website)

Des chèques coworking au 1er avril ou au 1er mai (Le Soir)

Ziekteverzuim piekt, boetes dreigen voor werkgevers

Op de honderd te werken dagen bleef de Belg vorig jaar gemiddeld 5,52 dagen thuis door ziekte. Vooral de toename van de langdurige ziekte stuwde het absenteïsme naar dit nieuwe record. Maar het stijgingstempo neemt af. Intussen overweegt de regering forse boetes op te leggen aan werkgevers die te weinig inzetten op re-integratie.

Ziekteverzuim blijft stijgen, maar minder snel (SD Worx)

Tot 4.000 euro boete voor bedrijf dat zieke werknemer niet helpt (De Tijd)

NAR: wet-Peeters is recept voor complicaties

De Nationale Arbeidsraad noemt het ontwerp "wendbaar en werkbaar werk" van minister Peeters een miskleun. Het is haastwerk, oordeelt het toporgaan van vakbonden en werkgevers, het zal tot complicaties leiden en het zal het omgekeerde opleveren van wat het beoogt. De NAR vraagt formeel het deel over loopbaansparen uit te stellen om de tekst te kunnen verbeteren. 

ADVIES 2008 van 07.12.2016 van de Nationale Arbeidsraad (pdf, 31 blz., rechtstreekse download)

Binnenkort kiest werknemer zelf zijn uren

Over afzienbare tijd zullen uw medewerkers zelf het begin en het einde van hun arbeidsdag en rustpauzes kiezen. Er is immers veel kans dat de Kamer het regeringsvoorstel nog in 2016 goedkeurt. Alles over dit wettelijke systeem van glijdende uurroosters staat, met het nodige voorbehoud, uitgelegd op Ella. U zal onder meer werk moeten maken van een "systeem van tijdsopvolging". 

Werkbaar en wendbaar werk na ministerraad: glijdende uurroosters (Ella - SD Worx)

Belgische mannen langer doen werken lukt niet

Verbazend cijfer van Eurostat: alle maatregelen van de regeringen di Rupo en Michel ten spijt, is de verwachte effectieve loopbaanduur van de mannen in België in de jongste 10 jaren niet toegenomen. Die duur blijft 32,6 jaren. De vrouwen, daarentegen, zagen hun verwachte carrièreduur stijgen van 28,1 jaren in 2005 naar 30,4 in 2015. In al onze buurlanden wordt langer gewerkt.

People in the EU can expect to work almost 2 years longer than 10 years ago (Eurostat), pdf, rechtstreekse download)

Wordt ziekte-factuur doorgeschoven naar werkgevers?

Minister van Sociale Zaken Maggie De Block wil de werkgevers doen meebetalen aan de ziekte-uitkering die een werknemer ontvangt. Concreet stelt zij voor dat de werkgever 10% betaalt van het totaalbedrag van de uitkeringen van de 2de tot en met de 7de maand. De bedoeling is de bedrijven aan te sporen tot actie om te voorkomen dat medewerkers ziek worden. De maatregel zou half 2017 ingaan.

Het voorstel van De Block is gelekt naar de krant De Tijd, waarin Unizo-topman Karel Van Eetvelt het al meteen afschiet als een "platte belastingverhoging". "Wat als iemand kanker heeft of iets breekt tijdens het sporten?"

Verzuim is groot probleem

Net nu blijkt uit een Acerta-peiling dat het ziekteverzuim de Belgische werkgevers zwaar op de maag ligt. Samen met de stijgende loonkost vinden zij dat het grootste probleem waarmee de politici zich zouden moeten bezighouden.

Bedrijven moeten uitkering zieke werknemers mee betalen (De Tijd)

Stijging loonkost grootste bezorgdheid van Belgische ondernemingen (Acerta)

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.