Real Time News
for Human Resources Governance

Arbeiders: verdubbeling van toegestane economische werkloosheid

Vanaf vandaag en tot eind december geldt voor arbeiders de versoepelde regeling inzake tijdelijke werkloosheid bij gebrek aan werk. Bij volledige stopzetting van de arbeidsprestaties bedraagt de maximale duur nu 8 weken in plaats van 4. Als het om een "grote schorsing" gaat, is de toegestane duur verhoogd van 3 maanden tot 18 weken. Er bestaan sectorale afwijkingen.

Economische werkloosheid ‘arbeiders’ versoepeld: duur? (Partena Professional)

Economie keldert, jobverlies blijft beperkt

In het tweede kwartaal nam de economie een ongeziene duik van 14,4% op jaarbasis. Dankzij de steunmaatregelen gingen slechts 39.000 broodwinningen verloren. De vraag is of de overheden die steun kunnen aanhouden tot de economie zich herpakt. Het geld is op. Vanmorgen schrijft La Libre over een EU-studie over belastingparadijzen, waarin staat dat Belgische particulieren daar 63 miljard euro bezitten die zij aan het oog van de fiscus hebben onttrokken.

De economische bedrijvigheid kromp in het tweede kwartaal van 2020 met 12,1 % (INR-Nationale Bank, persbericht, pdf, 3 blz., rechtstreekse download)

Belgische arbeidsmarkt trekt weer aan met het einde van de lockdown (Securex)

Quels sont les pays champions de l'évasion fiscale ? (La Libre)

Corona-werkloosheid verlengd voor 20 sectoren

Werkgevers die ressorteren onder 20 paritaire (sub-)comités zullen tot het einde van het jaar een beroep kunnen doen op corona-werkloosheid. De pc's 100 (arbeiders) en 200 (bedienden) zijn erbij. Dit zijn de "zwaar getroffen sectoren". Daarnaast staat de verlengde overmacht-werkloosheid vanwege corona ook open voor werkgevers die in het tweede kwartaal voor minstens 20% van de arbeidstijd een beroep deden op tijdelijke werkloosheid. De overige werkgevers kunnen aanspraak maken op de "normale" tijdelijke werkloosheid, die versoepeld werd.

Tijdelijke werkloosheid tot einde van jaar voor zwaarst getroffen sectoren en bedrijven (website van minister van Werk en Economie, met details en tabel van de sectoren)

Deadline voor crisis-overbruggingsrecht

Er zijn steunmaatregelen voor zelfstandigen die omwille van de coronacrisis hetzij verplicht werden hun activiteiten stop te zetten, hetzij dit uit eigen beweging deden. Voor deze laatste categorie nadert een deadline: de vrijwillige onderbreking moet uiterlijk op 31 augustus een aanvang nemen.

Crisis-overbruggingsrecht bij vrijwillige sluiting (Liantis)

Relance-uitkering (of relance-overbruggingsrecht) voor zelfstandigen (Liantis)

Vlaams Beschermingsmechanisme: tot 15.000 euro subsidie

Ondernemingen in het Vlaamse gewest die door de coronacrisis een omzetdaling van 60% of meer beleefden vanaf 1 augustus 2020 tot en met 30 september 2020, vergeleken bij vorig jaar, kunnen aanspraak maken op het Vlaams Beschermingsmechanisme. Aan deze nieuwe steunmaatregel is een premie verbonden van maximaal 15.000 euro. Voor bepaalde zelfstandigen in bijberoep wordt dit teruggebracht tot maximaal 7500 euro.

Coronavirus: Vlaams Beschermingsmechanisme (Partena Professional)

Corona: ander nieuws van de dag

HR-informatie, solidair en creatief (Partena Professional): een warme oproep om getuigenissen, ideeën en solidaire en creatieve initiatieven te delen met jouw HR-collega's en zo elkaar te inspireren en te helpen de lockdownperiode goed door te komen

Maatregelen om de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) te beperken (versie 3 april 2020) (Lexalert): de lijst van cruciale sectoren en essentiële diensten is opnieuw aangepast, evenals de tabel die dit vertaalt naar de paritaire comités

4 extra maatregelen om tewerkstelling tijdens coronacrisis te versterken (Vlaio): nieuwe tijdelijke steunmaatregelen van de Vlaamse regering

Werknemers in tijdelijke werkloosheid : Wat met de feestdagen en collectief verlof? (Securex)

Initiatieven die de sociale partners hebben ondernomen in het kader van de COVID-19-crisis (Nationale Arbeidsraad)

FAQ Covid-19 (Fedris): covid-19 is erkend als beroepsziekte, Fedris publiceert hierover een FAQ

Supporting medicals (Poppy): het mobiliteitsbedrijf Poppy stelt in Brussel en Antwerpen zijn auto's en scooters gratis ter beschikking van zorgverleners

How will humans, by nature social animals, fare when isolated? (The Economist): zorgwekkend overzicht van de impact van quarantaine en lockdown op de mentale gezondheid (vrije toegang)

Nieuwe lijst van bedrijven die niet moeten sluiten

De lijst van cruciale sectoren is aangepast. Voor 17 paritaire comités is er een wijziging. Zo is bijvoorbeeld is de productie van toiletpapier toegestaan en is de schoonmaak (PC nr. 121) nu een cruciale sector, maar enkel wat betreft de schoonmaak van bedrijven van de cruciale sectoren en in de essentiële diensten. Ook de lijst van de essentiële diensten is aangevuld. Nieuw is bijvoorbeeld het vervangen en verkopen van telefoontoestellen, modems, simkaarten en het installeren van telecominfrastructuur.

23 maart 2020 - Ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken (aangevulde en verfijnde versie van het oorspronkelijke ministerieel besluit van 18 maart, met de nieuwe lijst van essentiële diensten en cruciale sectoren, in het Belgisch Staatsblad van 24 maart 2020, pdf)

Telewerken + distancing, anders moet bedrijf dicht

De economie gaat in vrije val. Een sterk signaal onder vele: de dienstenchequesector (140.000 werknemers) vraagt zelf aan de regering de hele bedrijfstak te sluiten. Ongeziene steunmaatregelen zullen nodig zijn om de werkgevers en de zelfstandigen te helpen die door de Covid+19-pandemie op de rand van de afgrond staan. Maar de bedrijven moeten zelf ook richtlijnen toepassen om de verspreiding van het virus te vertragen. Samengevat: voer telewerk en social distancing in, of jouw bedrijf wordt gesloten. Hieronder vind je samenvattingen van wat nu geweten is. Details over de sancties bij niet-naleving zouden nog in de maak zijn.

Letterlijk: de jongste maatregelen voor bedrijven

  • Bedrijven zijn - ongeacht hun omvang - verplicht telewerk te organiseren voor elke functie waar dit mogelijk is, zonder uitzondering.
  • Voor degenen voor wie deze organisatie niet mogelijk is, zal de social distancing strikt worden gerespecteerd. Deze regel geldt zowel voor de uitoefening van het werk als voor het door de werkgever georganiseerde vervoer. Als het voor bedrijven onmogelijk is om aan deze verplichtingen te voldoen, moeten zij hun deuren sluiten.
  • Indien de autoriteiten vaststellen dat de social distancing-maatregelen niet worden nageleefd, wordt de onderneming in eerste instantie een zware boete opgelegd; in geval van niet-naleving na de sanctie zal de onderneming moeten sluiten.
  • Deze bepalingen zijn niet van toepassing op de cruciale sectoren en essentiële diensten. Die zullen er echter voor moeten zorgen dat de regels inzake social distancing in de mate van het mogelijke in acht worden genomen.

Coronavirus: Versterkte maatregelen (persbericht van premier Sophie Wilmès van gisteravond)

Corona en werkorganisatie: snel schakelen is de boodschap (Ella / SD Worx): uitvoerige info over onder meer het toepassen van social distancing op de werkvloer, het spreiden van het besmettingsrisico door uurroosters te verschuiven of glijdend te maken, en pieken op te vangen door de wettelijke mogelijkheden voor overuren te benutten

Steunmaatregelen Vlaamse regering : Vlaio: Steunmaatregelen voor bedrijven (officiële site van het Agentschap Innoveren en Ondernemen)

Steunmaatregelen Vlaamse regering : Vlaamse Hinderpremie van 4000 of 2000 euro voor bedrijven die volledig of in het weekend moeten sluiten

Steunmaatregelen Vlaamse regering : Overbruggingsrecht voor zelfstandigen (Coronavirus) (Vlaio)

Uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen voor zelfstandigen (Coronavirus) (Vlaio)

FAQ Acerta: tientallen vragen, onder meer Moet je iets op papier zetten om te kunnen telewerken in het kader van het coronavirus?. Bij sommige vragen wordt een document ter download aangeboden, mits invullen van persoonlijke gegevens

FAQ: Coronavirus: wat u nu moet weten (Agoria) : regelmatig aangevuld, tot de recentste vragen behoort onder meer "Mag de lichaamstemperatuur van een medewerker of bezoeker worden gemeten?"

RVA: 'Wie winkel vrijwillig sluit, kan tijdelijke werkloosheid aanvragen' (Partena Professional)

Technologie: Hoe veilig thuis te werken tijdens een quarantaine (interessant bericht over IT-beveiliging van een commerciële aanbieder, overgenomen op een Nederlandse website) - onder meer: zet een gastnetwerk op, versleutel bestanden vooraleer je ze verzendt enzovoort.

Sector met 140.000 werknemers vraagt zelf totale shutdown

Federgon vraagt aan de overheid om de hele dienstenchequesector (zowel poetshulp als strijkateliers) te sluiten. Klanten annuleren massaal hun huishoudhulp en huishoudhulpen melden zich ziek. “De financiële impact zal enorm zijn, maar we moeten ervoor zorgen dat na deze crisis de sector opnieuw kan opstarten en dat de tewerkstelling van de 140.000 poetshulpen gevrijwaard wordt.”

De dienstenchequesector vraagt aan de overheid om de sector te sluiten (PC 322.01)

Technologiebedrijven smeken om activering

De Belgische technologiesector heeft in 5 jaar tijd 20.000 bijkomende arbeidsplaatsen gecreëerd. Tegen 2024 kunnen er nog eens evenveel extra banen komen... op voorwaarde dat er jobkandidaten worden gevonden. Dat is vandaag al een groot probleem. Agoria-ceo Marc Lambotte bezweert de politiek het activeringsbeleid verder te zetten. "Wie kan werken, moet werken."

Agoria: ‘Digitale transformatie werkt, nu vooral niets terugdraaien.’ (Agoria, persbericht)

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikerservaring te verbeteren.

Wij plaatsen ook analytische, advertentie- en socialemediacookies; klik op Meer informatie om deze te weigeren.