Real Time News
for Human Resources Governance

Naar tijdelijke werkloosheid "energie"

Wanneer de fors gestegen olie- en gasprijzen tot een onderbreking van de bedrijfsactviteit leiden, zullen werkgevers een beroep kunnen doen op tijdelijke werkloosheid "energie". Er is sprake van 70% van het loon (geplafonneerd op 3075 euro) plus een premie van 6,10 euro per dag. Daar werkt de regering-De Croo aan. Voor getroffen zelfstandigen zit een tijdelijk overbruggingsrecht in de pijplijn.

Federale regering bereikt akkoord energiesteun (vrtnws)

Ander nieuws van de dag

Corona: opnieuw verhoging kostenvergoeding voor vrijwilligers in de gezondheidszorg (SD Worx) : het nieuwe jaarplafond bedraagt 3683,55 euro, een tweede forse verhoging op korte tijd. Ook de vrijwilligers in de vaccinatiecentra vallen onder deze maatregel

Recht op deconnectie verplicht in cao of arbeidsreglement (Bellaw / SoConsult): de arbeidsdeal zou per 1 januari 2023 wet moeten zijn. Heb je 20 werknemers of meer, dan begin je dus beter nu al met het voorbereiden van bedrijfsregels over digitale deconnectie

Werknemers met laag loon krijgen uitzicht op extra inkomen (De Tijd): tot vandaag is de Vlaamse jobbonus bestemd voor wie ten hoogste 2500 euro bruto verdient. Een verhoging van dat plafond naar 3000 euro circuleert in de regering-Jambon

Van het Wetstraatfront geen nieuws

Klimaattransitie, energieprijzen, een oorlog die aanvoerlijnen verstoort en de handel belemmert, historische loonstijgingen: de bedrijven zitten midden in een perfecte storm. Over de automatische indexeringen blijft het stil in de Wetstraat. En voor de ondernemingen bracht het Overlegcomité over de energieprijzen geen doorbraken. De werkgeversorganisaties maken zich grote zorgen.

Met goede intenties zijn ondernemers niet geholpen (Unizo): concrete hulp voor ondernemingen heeft het Overlegcomité niet opgeleverd

Voka: Nu dringend steunmaatregelen nodig voor bedrijven (Voka)

Kwart van kmo’s zal dit jaar verlies lijden door energiecrisis (Unizo)

Bitse strijd over loonindex kondigt zich aan (De Standaard): zowel VBO als Unizo vragen maatregelen, "anders wordt het een bloedbad"

Record d'inflation, mesures d'exception (UCM) : de automatische loonindexeringen zijn "onbetaalbaar"

Niet vervroegd stoppen wordt beloond

De pensioenhervorming van de Vivaldi-coalitie zal om slechts drie punten draaien. Wie de leeftijd van het vervroegd pensioen bereikt maar blijft werken, zal vanaf dan per gewerkte dag een levenslange bonus verdienen. Om recht te hebben op het minimumpensioen, zal je tenminste 20 jaar effectief gewerkt moeten hebben. En wie deeltijds werk combineert met het gezin, zal een hoger pensioen ontvangen.

Tweet van premier De Croo

Vakantiegeld in 12 schijven?

Worden de dertiende maand en het vakantiegeld in twaalfden toegevoegd aan het gewone maandloon? Wie 2500 euro bruto verdient, zou daarmee elke maand 200 euro netto opstrijken. Het is één van de voorstellen van de expertengroep koopkrachtversterking. Een ander idee is een beperking of de afschaffing van tankkaarten die ook privé mogen worden gebruikt. Afwachten wat de federale regering hiermee aanvangt.

Voorstellen voor versterking koopkracht: tankkaarten beperken en autovrije zondagen invoeren (De Standaard)

Ander nieuws van de dag

Ministerraad keurt arbeidsdeal goed in tweede lezing (Attentia): met een opsomming van de 16 maatregelen

Fiscale regularisaties zonder attest 281.25- Ga nu reeds tot actie over (Securex)

Van RSZ-korting tot premies voor opleidingen (vrt.be): de Vlaamse regering heeft 100 miljoen uitgetrokken om het werkgelegenheidsakkoord uit te voeren. Eén van de 40 maatregelen: een RSZ-korting voor werkgevers die een langdurig werkloze in dienst neemt

Stand van zaken op de arbeidsmarkt in België en in de gewesten - juli 2022 (Hoge Raad voor de Werkgelegenheid): de arbeidsmarkt heeft de pandemie goed doorstaan, maar de krapten bedreigen de economie en er moet dis veel sterker geactiveerd worden

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikerservaring te verbeteren.

Wij plaatsen ook analytische, advertentie- en socialemediacookies; klik op Meer informatie om deze te weigeren.