Real Time News
for Human Resources Governance

Coronamaatregelen verlengd voor zorg en onderwijs

Nog eens twee coronamaatregelen voor de zorg en het onderwijs worden verlengd tot eind juni 2022. Prestaties door jobstudenten worden niet afgetrokken van hun jaarquotum. Werknemers mogen hun tijdskrediet of thematisch verlof tijdelijk schorsen om aan de slag te gaan bij een andere werkgever, op voorwaarde dat die andere werkgever behoort tot de zorg of het onderwijs. Partena Professional geeft de details.

Covid-19: onbeperkte tewerkstelling van studenten ook tijdens het 2e kwartaal 2022 voor zorgsector en onderwijs (Partena Professional)

Covid-19: verlenging van de maatregelen voor loopbaanonderbreking in de zorgsector en het onderwijs (Partena Professional)

Lees ook: Werknemers uitlenen aan zorg en onderwijs kan tot eind juni (HR Alert, 12 mei 2022)

Werknemers uitlenen aan zorg en onderwijs kan tot eind juni

Bij wijze van uitzondering op de regels rond uitzendarbeid mogen werkgevers uit de privé nog tot eind juni eigen werknemers tijdelijk ter beschikking stellen van organisaties in de zorg en het onderwijs. De maatregel is bedoeld om deze organisaties te helpen de impact van de pandemie op te vangen. Partena Professional geeft uitleg over de voorwaarden en de modaliteiten.

Covid-19: terbeschikkingstelling in de zorgsector en het onderwijs van 1 april tot 30 juni 2022 (Partena Professional)

Lees ook:

Covid-19: opeenvolgende OBT in de zorgsector en het onderwijs van 1 april tot 30 juni 2022 (Partena Professional)

Verlenging van een aantal maatregelen in de zorgsector en het onderwijs - coronamaatregelen (socialsecurity.be)

Pendelfonds-geld voor laatste kilometer

Ligt jouw bedrijf op meer dan wandelafstand van een spoorwegstation of bushalte? En zouden, bijvoorbeeld, plooifietsen of steps voor sommige werknemers een uitkomst kunnen bieden? Dan heb je een goede startpositie om dit jaar een project in te dienen bij het Pendelfonds. Bij aanvaarding kan dat een subsidie opleveren tot maximaal 200.000 euro. Je moet wel uiterlijk 1 juni een dossiernummer aanvragen.

Nieuwe Pendelfondsoproep (Partena Professional)

Ongeziene stijging van loonkosten op komst

Poetins oorlog zal hard aankomen bij de Belgische werkgevers. In twee jaar tijd, zo becijfert de Nationale Bank, zullen de uurloonkosten met 10 % stijgen. In drie jaar zelfs met 13 %. Ongezien, zegt de Bank. Het VBO verwacht "urgente preventieve acties". De vraag is of, en zo ja hoe, de regering zal ingrijpen in de automatische loonindexering.

Studie NBB bevestigt: inflatie en indexering dreigen... (VBO)

Oorlog in Oekraïne: update van de macro-economische vooruitzichten... (Nationale Bank van België, pdf, 8 blz., zie blz. 6)

Overmacht door overstromingen: update

Nog slechts tot donderdag 31 maart 2022 kan je werknemers tijdelijk werkloos stellen die zo zwaar getroffen waren door de overstromingen van juli 2021 dat hun thuissituatie al hun aandacht opeist. Iets anders is als jouw bedrijf zelf zo zwaar getroffen was dat de werking nog steeds verstoord is. Dan kan je nog altijd gebruik maken van de tijdelijke werkloosheid omwille van "overmacht weersomstandigheden". Vanaf 1 april 2022 gelden echter gewijzigde voorwaarden.

Tijdelijke werkloosheid als gevolg van de overstromingen van juli 2021: regels vanaf 1 april 2022 (Partena Professional)

E24 Tijdelijke werkloosheid - overmacht (RVA, infoblad voor werkgevers, zie blz. 6 en 7 voor de nieuwe voorwaarden)

Stress en SSA's hoog op beleidsagenda

De federale minister van Werk Dermagne heeft een plan gelanceerd ter verbetering van het welzijn van de werknemers. Psychosociale risico’s en spier- en skeletaandoeningen (SSA's) winnen aan belang. Het plan speelt daar op in, zonder de "klassieke" arbeidsongevallen uit het oog te verliezen. Meer aandacht gaat in de volgende 5 jaren onder meer ook naar telewerk en naar de re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers.

Nationaal actieplan ter verbetering van het welzijn van de werknemers... (FOD Werk, pdf, 24 blz.)

Vlaanderen verruimt en verlengt stagebonus

In Vlaanderen gevestigde werkgevers kunnen tot 31 augustus volgend jaar aanspraak maken op de "verruimde stagebonus" als zij leerwerkplekken aanbieden aan schoollopende jongeren die al 18 jaar geworden zijn. Het bedrag wordt beperkt tot 500 euro per schooljaar. De reguliere stagebonus is gericht op -18-jarigen.

De Verruimde Stagebonus (Partena Professional)

Hoe je mentaal welzijn kan ondersteunen

Na de pandemie, de oorlog. Voor de FOD Werk blijft het bevorderen van het mentaal welzijn een belangrijke opdracht. Samen met andere federale instanties heeft de FOD daaromtrent een website gelanceerd die werknemers sensibiliseert en bij de hand neemt. De site heeft ook een gedeelte dat zich richt tot de werkgevers en de hr-verantwoordelijken.

Ikvoelmegoedophetwerk.be (gedeelte voor werkgevers)

Corona-werkloosheid tot 30 juni

Het federale kernkabinet heeft gisteravond beslist het systeem van tijdelijke werkloosheid, dat voor de coronacrisis in het leven werd geroepen, te verlengen tot 30 juni 2022. De maatregel moet de bedrijven helpen die door de oorlog om Oekraïne en de sancties tegen Rusland met minder werk zitten.

Vivaldi trekt 1,33 miljard uit voor lagere energiefactuur (De Tijd)

Tijdelijke werkloosheid door de coronacrisis (RVA): de regeling zoals zij nu bestaat

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikerservaring te verbeteren.

Wij plaatsen ook analytische, advertentie- en socialemediacookies; klik op Meer informatie om deze te weigeren.