Real Time News
for Human Resources Governance

Steunzones anderhalf jaar verlengd

Het gunstig statuut van "ontwrichte zone", beter gekend als steunzone, wordt met 18 maanden verlengd. Het gaat om 7 zones die ooit getroffen werden door een zwaar collectief ontslag. Samen vormen zij een groot deel van het grondgebied. De bedoeling is de investeringen in nieuwe arbeidsplaatsen, die door corona zo goed als stilgevallen waren, opnieuw aan te zwengelen. Per extra arbeidsplaats geniet de werkgever 2 jaar lang van een vrijstelling van 25% op de bedrijfsvoorheffing.

Vincent Van Peteghem prolonge de dix-huit mois la durée des zones d’aide flamandes et wallonnes existantes (Le Soir)

Nieuwe klap voor veel handelaars, overtreding telewerkplicht strenger bestraft

Geen harde lockdown - ook al hadden de virologen dit gehoopt. De beslissingen die het Overlegcomité van de federale en regionale topministers woensdag nam, treffen toch veel handelaars en zelfstandigen. De maatregelen gaan in vanaf 27 maart en gelden tot 25 april. De controle op telewerk wordt nog maar eens verstrengd.

 • niet-medische contactberoepen, zoals kapsalons, moeten opnieuw dicht
 • niet-essentiële winkels moeten op afspraak werken en een klant mag zich laten vergezellen door één persoon die onder zelfde dak woont
 • voor de essentiële winkels (apotheken, brico's, voedingszaken enz.) verandert er niets
 • tot Pasen blijven de kleuterscholen open maar het primair en het secundair onderwijs moet vanaf zaterdag dicht tot 19 april, alleen examens afnemen mag nog. Werkende ouders zullen dus mogelijk drie weken tijdelijke werkloosheid vragen
 • de buitenbubbel keert terug van maximum 10 naar 4 personen

Eerdere maatregelen blijven van kracht:

 • telewerken waar dat kan, blijft verplicht. De handhaving wordt verstrengd. Overtreders riskeren de sluiting van hun bedrijf
 • aan de ondersteuningsmaatregelen die al bestaan, wordt niet geraakt
 • niet-essentiële reizen naar het buitenland blijven verboden.

Dit heeft het Overlegcomité beslist (De Standaard)

Week vroeger paasvakantie op school, winkelen op afspraak en kappers dicht (De Tijd)

Nieuwe lockdown is laatste kans in strijd tegen virus (reactie van Voka)

Ander nieuws van de dag

De coronacrisis: deze premies voorzien de gewesten (Liantis): een welgekomen stand van zaken

Zorgsector kampt met 36 % meer ziekteverzuim dan andere sectoren (Acerta): de langurige psychosociale druk eist zijn tol

De opzeggingsbrief bevat een fout. Wat nu? (Group S)

Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing wetenschappelijk onderzoek : opgepast met einddatum (SD Worx): als de aan BELSPO opgegeven einddatum niet realistisch is, zal de werkgever geen aanspraak kunnen maken op de vrijstelling

Individuele pensioentoezeggingen melden vóór 1 april (Liantis)

Alles over de Brexit-maatregelen

Als je erkend werd als "werkgever in economische moeilijkheden als gevolg van de Brexit", kan je een beroep doen op een versoepelde regeling tijdelijke werkloosheid wegens economische reden, een tijdelijke vermindering van de individuele arbeidsprestaties en een tijdelijke collectieve vermindering van de arbeidsduur. Het Brexit-tijdskrediet wordt niet afgetrokken van het normale tijdskrediet.

Maatregelen tot vrijwaring tewerkstelling na Brexit binnenkort van kracht (Ella / SD Worx): zeer gedetailleerde toelichting (reken op een half uur leestijd), maar dit is hoe het Staatsblad zou moeten geschreven zijn

Economische moeilijkheden door de Brexit? Denk aan het Brexit tijdskrediet (Securex)

Covid-19 steunpakket verlengd tot 30 juni

De regering heeft 27 Covid-19-maatregelen verlengd tot eind juni. Wat de werkgevers en werknemers betreft, sommen we hier enkele van de voornaamste verlengde maatregelen op.

 • Tijdelijke werkloosheid: de versoepelingen blijven van toepassing in alle sectoren.
 • Tijdelijk werkloze werknemers kunnen met behoud van 75% van de werkloosheidsuitkering aan de slag in de land- en tuinbouw, de zorgsector en het onderwijs
 • De bedrijfsvoorheffing op de tijdelijke werkloosheidsuitkeringen blijft verlaagd tot 15%
 • Tijdelijke werkloosheid zal in halve dagen mogelijk zijn in de dienstencheques en het schooltransport
 • Vrijwillige overuren: in de zorg, de cruciale sectoren en de essentiële diensten mag het saldo opgenomen worden in het tweede kwartaal
 • Tijdskrediet en ouderschapsverlof: tijdelijk onderbreken om in bepaalde sectoren te gaan werken is toegestaan.

Federale regering verlengt en breidt steunpakket uit (bericht van de Eerste minister)

Dubbel crisis-overbruggingsrecht verlengd

Ook voor de zelfstandigen bevat het tot 30 juni geldende federale steunpakket een reeks maatregelen. Dit zijn de voornaamste.

 • Dubbel crisis-overbruggingsrecht: verlengd
 • Vennotschapsbijdrage: extra uitstel van betaling
 • Uitkering voor arbeidsongeschiktheid betaald door de mutualiteit: wordt aangevuld zodat die op het niveau van het overbruggingsrecht komt
 • Het klassieke overbruggingsrecht: wordt tijdelijk uitgebreid zodat ook starters ervan profiteren en de pensioenopbouw verzekerd blijft.

Federale regering verlengt en breidt steunpakket uit (bericht van de Eerste minister)

Nieuwigheden in het overbruggingsrecht

Het zgn. "klassieke" overbruggingsrecht is een uitkering voor zelfstandigen in 4 soorten van moeilijkheden. Aan dat regime is de jongste tijd behoorlijk gesleuteld. Sommige veranderingen zijn definitief, andere zijn gebonden aan de corona-crisis. Partena Professional zet alles uiteen in een gedetailleerd artikel.

De tijdelijke en definitieve aanpassingen van het klassieke overbruggingsrecht (Partena Professional)

Lees ook: Uitbreiding van het vaderschaps- en geboorteverlof voor zelfstandigen (Partena Professional)

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikerservaring te verbeteren.

Wij plaatsen ook analytische, advertentie- en socialemediacookies; klik op Meer informatie om deze te weigeren.