Real Time News
for Human Resources Governance

Waalse opleidingscheques online beschikbaar

Met ingang van 1 juni 2006 kunnen de Waalse opleidingscheques aangekocht worden via het internet. Voor een cheque met een waarde van 30 euro (goed voor één uur opleiding) betaalt men 15 euro. Per kalenderjaar mag een bedrijf, afhankelijk van zijn omvang, 50 tot 800 cheques aankopen.

Waalse economie en HR-beleid

Het magazine Dynamisme Wallon, uitgegeven door de Union wallonne des Entreprises, besteedt een dossier aan thema's die in de nabije toekomst een impact zullen hebben op het leven van de ondernemingen: de verlaging van de loonlasten, de maatregelen van het Generatiepact, en het Waalse Marshallplan dat de tekorten op de arbeidsmarkt en inzake opleiding aanpakt.

Meer geld voor oudere werknemers dan voor ouders

De Nederlandse werkgevers besteden gemiddeld 5,5 procent van de loonmassa aan "levensfasebeleid". Uit een onderzoek blijkt dat ei zo na 60 procent van dat geld besteed wordt aan maatregelen ten gunste van de oudere werknemers, veelal voor arbeidsduurvermindering en vervroegde uittreding. 36 procent van het levensfasebudget gaat naar opleidingen, en slechts 5 procent naar maatregelen die het combineren van gezinstaken met werk vergemakkelijken - maatregelen dus, die vooral in het voordeel zijn van werknemers met jonge kinderen. De Nederlandse Gezinsraad vindt die verhoudingen niet kloppen.

Agoria verwacht sterke jobcreatie in ICT-bedrijven

Volgens Agoria staan in België jobs open voor ruim 13.000 specialisten in informatica en telecommunicatie. Dit totaal omvat de netto jobcreatie, de vervangingen en de functieverschuivingen. De vraag is het sterkst in de ICT-sector zelf; die zal volgens Agoria dit jaar tweeduizend bijkomende banen voor ICT-specialisten creëren. Ook bij de diensten, de industrie en de federale overheid is de vraag groot. De meest gezochte profielen zijn ICT-architecten, business consultants, systeemontwikkelaars, infrastructuurbeheerders en software-ontwikkelaars.
De federatie van de technologische industrie ziet alleen op korte termijn heil in het "importeren" van bijvoorbeeld Indiërs. Zij blijft er op hameren dat het onderwijs en de opleidingen moeten worden afgestemd op de behoeften van de economie.

Dure en productieve Belgen krijgen weinig opleidingen

Belgische werknemers krijgen veel minder opleidingen dan het Europese gemiddelde. Hun productiviteit ligt hoog, maar hun loonkosten ook. Wanneer een bedrijf delocaliseert, is dat meestal het gevolg van een beslissing die buiten België werd genomen. Zo luiden enkele van de conclusies van een onderzoek in opdracht van PricewaterhouseCoopers bij 15.000 bedrijven in de Verenigde Staten en Europa, waaronder 400 in België.
Per voltijdequivalent (VTE) geniet de Belgische werknemer per jaar van 16,5 uren opleiding. Het Europese gemiddelde bedraagt 23,9 uren. Gemiddeld besteedt een Belgisch bedrijf per VTE en per jaar 570 euro aan opleiding, 134 euro minder dan het Europese gemiddelde. Opleidingen zijn in België overigens per uur 25 procent duurder. Een Belgische voltijdse werknemer genereert een omzet die ruim 48 procent hoger ligt dan het Europese gemiddelde, maar zijn totale loonkost ligt ook 32 procent hoger.

Talen en IT essentieel voor management assistants

Betrouwbaarheid, discretie, efficiëntie en aanpassingsvermogen worden zowel door de managers als hun secretaressen, of management assistants zoals ze steeds vaker worden genoemd, als de voornaamste competenties beschouwd. Talenkennis en informaticavaardigheden zijn de meest essentiële competenties van management assistants. Dit blijkt uit het jongste onderzoek van Secretary Plus Management Support, dat ter gelegenheid van Management Assistants Day 2006 een "Mentally Fit" opleiding aanbiedt die gericht is op het evenwicht tussen efficiëntie, gezondheid en welzijn.

Duitse HR-directeuren hebben hoogste loonpakket

In Duitsland verdienen human resources directeuren meer dan elders in Europa. Dat blijkt uit een studie door Mercer Human Resources Consulting. Het gemiddelde basissalaris per jaar bedraagt er 128.400 euro. Dit is een fractie minder dan in het Verenigd Koninkrijk. Maar met bonussen erbij, haalt de Duitse HR Director alles bij elkaar gemiddeld 181.972 euro en dat is 20.000 meer dan zijn Britse confrater.
Na deze twee toppers komen, wat totale verloning betreft, Italië (142.594 euro) en Nederland (140.397 euro). In Frankrijk gaat een HR Director met gemiddeld 118.029 euro naar huis, wat ongeveer 100 euro meer is dan een confrater in Spanje. Het Belgische cijfer wordt niet gepubliceerd op de website, maar is wel opgenomen in het volledige rapport.
In de definitie van Mercer is de human resources director verantwoordelijk voor de strategische HR-planning, inbegrepen rekrutering, opleiding, organisatie-ontwikkeling, loonbeleid en de relaties tussen werkgever en werknemers.

Eerste serie Generatiepact-hervormingen van kracht

Op zijn website geeft minister van Werk Peter Vanvelthoven een lijst van de koninklijke besluiten die te maken hebben het het Generatiepact en die van kracht zijn sinds 1 april. De KB's hebben betrekking op de jongeren, op herstructureringen, op de Canada Dry heffingen, op de werkhervattingstoeslag en op de individuele beroepsopleiding.

Groep van 10 over de concurrentiekracht

De Groep van 10, die de sociale partners omvat, heeft een verklaring gepubliceerd over de kwestie van de concurrentiekracht. De sociale partners zijn van mening dat investeren in opleiding en het aanmoedigen van onderzoek en innovatie minstens even belangrijk zijn als loonmatiging en een verlaging van de werkgeversbijdragen. De vakbonden zijn het er mee eens dat een verlaging van de patronale bijdragen moet worden omgezet in meer arbeidsplaatsen i.p.v. in hogere lonen.
De verklaring van 27 maart volgt op een verslag van de Centrale Raad van het Bedrijfsleven van november jl. Daarin stond dat de lonen in België sneller zouden gaan stijgen dan in onze buurlanden.

Loonmatiging geen wondermiddel voor concurrentiekracht

Vrij algemeen wordt aangenomen dat de Belgische lonen te hoog zijn om onze internationale competitiviteit te verzekeren. Professor Freddy Heylen van de Universiteit Gent is het daar niet mee eens. Hij wijst naar EU-lidstaten waar de loonkosten al tien jaar sterker stijgen dan in België en die het economisch toch zeer goed doen. In plaats van te mikken op loonmatiging, leggen zij de klemtoon op innovatie, onderwijs, onderzoek en ontwikkeling. Het weekblad Trends brengt een artikel over de studie van de Gentse professor, en citeert ook hoofdeconomm Chaney van de zakenbank Morgan Stanley, die Heylen bijtreedt.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.