Real Time News
for Human Resources Governance

Uitzendkantoor voor laaggeschoolde jongeren

In Brussel is de werkloosheid onder de laaggeschoolde jongeren erg hoog. Om deze doelgroep aan werk te helpen is deze week door de Brusselse minister van Tewerkstelling Benoît Cérexhe een sociaal uitzendkantoor geopend, ARIS Interim. Het kantoor is tot stand gebracht door Daoust Interim, de Orbem en Febecoop. Het richt zich tot jongeren die in het beste geval een diploma hebben van het lager secundair onderwijs.

Vlaams-Waalse samenwerking kan competitiviteit verhogen

Voor duizend Waalse ondernemers van de UWE hield Rudy Aernoudt, secretaris-generaal van het Vlaamse departement voor Economie, Wetenschap en Innovatie een pleidooi voor een betere samenwerking tussen Vlaanderen en Wallonië om de competitiviteit te verhogen. Hij ziet tenminste zeven domeinen waarop de twee gewesten voor dezelfde uitdagingen staan: de kwaliteit van het openbaar bestuur, het ondernemingsbeleid, de loonkloof, het aanbod van financiële instrumenten, de valorisering van het wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en opleiding, en het motiveren van de burgers. Aernoudt ziet heil in het uitwerken van gemeenschappelijke Vlaams-Waalse lastenboeken, bijvoorbeeld inzake arbeidsmarktflexibiliteit en fiscaliteit.

"Schaf ontslagvergoeding en gouden handdruk gewoon af"

01/02/2007

In Nederland stelt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid voor, de ontslagvergoedingen en andere afkoopsommen af te schaffen. In de plaats moet de ontslagen werknemer, op kosten van zijn ex-werkgever, opleidingen volgen om zijn inzetbaarheid te vergroten. De raad kadert zijn voorstel in een concurrentie-context, en zegt dat arbeidsmarktbeleid één van de weinige middelen is waarmee nationale economieën zich binnen Europa nog kunnen onderscheiden.

VBO schaart zich achter interprofessioneel akkoord

Een ruime meerderheid van de sectoren die aangesloten zijn bij het Verbond van Belgische Ondernemingen heeft het ontwerp van Interprofessioneel Akkoord goedgekeurd. Volgens de werkgevers legt het IPA de basis voor een nieuw verloningsbeleid in de bedrijven. Goed onthaald is ook de extra lastenverlaging op overuren en het feit dat werknemers bereid zullen moeten zijn buiten de werkuren opleidingen te volgen binnen het kader van het betaald educatief verlof. Dat men het tijdskrediet niet meer zal kunnen gebruiken voor oneigenlijke redenen, zoals wereldreizen, bestempelen de werkgevers als een belangrijke doorbraak.

70 procent zegt weinig of geen opleidingen te krijgen

26/01/2007

70% van de Belgische respondenten in een pan-Europese internetpeiling van StepStone zegt dat zijn werkgever hem niet of zelden de mogelijkheid geeft om opleidingen te volgen. De overige 30% zegt wel vaak opleidingen te kunnen volgen om bij te leren. Dit is geen hoog cijfer, maar toch boven het Europese gemiddelde van 27 procent. Volgens Jan Heiremans van StepStone België is investeren in opleidingen een goede zaak, omdat dit helpt goede krachten aan het bedrijf te binden en de service aan de klant te verbeteren.

Liever opleiding dan bonus

Het zijn vooral ontwikkelingsmogelijkheden die ervoor zorgen dat werknemers een bedrijf trouw blijven. Jong talent verkiest groei- en opleidingsmogelijkheden boven prestatiebeloning in de vorm van bonussen of geld. Dit blijkt uit de internationale onderzoeken van CRF, specialist inzake onderzoek naar arbeidsmarktontwikkeling. Het resultaat wijst op een duidelijke verschuiving in arbeidswensen bij werknemers.

Beter slapen geeft betere resultaten

Slaapexperts stellen dat bedrijfleiders moeten rekening houden met de nood aan slaap van hun werknemers als zij betere resultaten willen behalen. Ze raden bedrijven aan om gedragslijnen op te stellen en een slaapbeleid uit te werken, opleidingen over slaap, gezondheid en veiligheid te voorzien en een jaarlijkse bedrijfscontrole op slaapstoornissen te organiseren.

VDAB verwerkt recordaantal jobaanbiedingen

In de eerste elf maanden van 2006 kwamen bij de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding bijna 214.000 jobaanbiedingen binnen. Dat is bijna 50.000 méér dan vorig jaar en een nieuw record. Opmerkelijk is dat bijna 86 procent van die vacatures werden ingevuld, wat een stijging betekent met meer dan drie procent tegenover 2005. Dit zou de indruk kunnen wekken dat de arbeidsmarkt goed functioneert, maar het VBO is daar niet zo gerust in. In hun jongste conjunctuurenquête spreken de werkgevers andermaal hun bezorgdheid uit over het tekort aan geschoolde arbeidskrachten, een tekort dat een rem dreigt te zetten op de economische groei.

Wegwijzer naar opleidingen over diversiteit

14/12/2006

Het Opleidingsinstituut van de Federale Overheid (OFO) publiceert in samenwerking met de Cel Diversiteit van de Federale Overheidsdienst Personeel & Organisatie een brochure over opleidingen op het gebied van diversiteit. Drie cursussen zijn bedoeld om de voordelen van diversiteit op de werkvloer over te brengen; één ervan behandelt de HR-aspecten. Twee andere opleidingen zijn specifiek gericht op het bevorderen van de gelijke behandeling van mannen en vrouwen. De brochure biedt ook achtergrondinfo over het concept diversiteit en over federale verwezenlijkingen.

Stereotypen over jong en oud leven ook onder HR-managers

Veel Britse HR-managers zijn zelf nog behept met de stereotiepe opvattingen die bij de rekrutering vaak uitmonden in discriminatie van jongeren of ouderen. Dat blijkt uit een studie van de Cranfield University School of Management. Leeftijdsdiscriminatie bij aanwervingen is in het Verenigd Koninkrijk sinds kort bij wet verboden. De onderzoekers stellen vast dat een wet of zelfs een bedrijfspolicy op zichzelf niet volstaan om de attitudes te veranderen; zij pleiten voor specifieke vorming en opleiding.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.