Real Time News
for Human Resources Governance

Vlaamse ondernemingen investeren in talenkennis

29/01/2008

Vlaamse bedrijven investeren sterk in taalopleidingen. Het meest gevraagd zijn Frans, Spaans, Nederlands, Engels en Chinees. In Wallonië komen informatica-opleidingen op de eerste plaats, zowel toepassingen voor eindgebruikers (met Excel op kop) als gespecialiseerde IT- en internetopleidingen. In Brussel zijn management en communicatie het meest gevraagd. Dat blijkt uit een analyse door Management Information.

Jongeren zijn sneller weer weg dan 50-plussers

Oudere werkzoekers komen moeilijk aan de bak omdat werkgevers de 'terugverdientijd' als te kort inschatten. Liever investeren in jongeren, luidt de redenering, de kans dat die langer blijven is groter. De Leuvense wetenschappers Luc Sels en Gert Theunissen analyseerden de databank van sociaal secretariaat Acerta vanaf het jaar 2001. De gangbare opvatting blijkt fout te zijn. Van de mensen die bij hun aanwerving 51 tot 55 jaar oud waren, bleken er na vijf jaar nog meer op post te zijn bij dezelfde werkgever dan van de 18- tot 25-jarigen en de 26- tot 35-jarigen. De groep die bij aanwerving 46 tot 50 jaar was, gaf het hoogste retentiepercentage te zien. Sels en Theunissen merken op dat de “idée fixe” over de korte terugverdientijd ook meebrengt dat werkgevers te weinig investeren in opleidingen voor oudere werknemers.

Werkzekerheid prioriteit voorjongeren

Dezer dagen verlaten duizenden jongeren het middelbaar onderwijs. Wat zullen zij worden? Wat verwachten zij? Start People en Vlerick Management School hebben 800 jongeren die het technisch en beroepsonderwijs verlaten, ondervraagd. Een grote meerderheid (64 %) onder hen wil verder studeren, slechts één op vier wil beginnen werken. Op de vraag wat zij van hun patroon verwachten, noemen de ondervraagde jongeren werkzekerheid belangrijker dan loon en opleiding. Dan volgen het vervolg van de job, de sociale sfeer, de verdere ontwikkeling van de carrière en het evenwicht tussen privé-leven en beroepsleven.

Daoust Job Academy werkt ook aan attitudes

De Groep Daoust, actief in uitzendarbeid, personeelsselectie, outplacement, dienstencheques en jobcoaching, heeft de Daoust Job Academy gelanceerd. De bedoeling is kortdurende, praktijkgerichte opleidingen te verstrekken. Er wordt gestart in de sectoren horeca, verkoop, dienstencheques en veiligheid. De opleidingen zullen vaardigheden bijbrengen, maar daarnaast ook veel aandacht besteden aan attitudes, motivatie en servicegerichtheid.

Opleidingscentrum voor logistieke knelpuntberoepen

In de logistieke sector geraken veel vacatures niet ingevuld. Om de instroom naar de knelpuntberoepen in deze sector te stimuleren heeft Manpower in de haven van Brussel de Manpower Logistics Academy geopend. Die zal gratis opleidingen verstrekken. Partners in het project zijn Havelange Forklifts en het opleidingsbedrijf @thetys.
Geattesteerde chauffeurs en bestuurders van interne transportmiddelen prijken op de derde plaats in de top tien van de meest gezochte profielen.

HR uitgeroepen tot meest creatieve sector

20/04/2007

Had u dit gedacht? De personeelsafdeling is "de werkomgeving die het meest het creatieve denken stimuleert". Dat blijkt uit een test bij 5000 Vlamingen door Flanders District of Creativity in samenwerking met business school Vlerick Leuven Gent. Daarna volgen de landbouw (om daar te overleven zijn ideeën best welkom), onderwijs en vorming.
Als men niet kijkt naar de sectoren, maar naar het aantal creatieven dat erin rondloopt, komen de media op nummer 1. HR staat op de vijfde plaats.
Ook opmerkelijk is het profiel van de meest creatieve persoon: een man van 47 tot 56 jaar, goed opgeleid en leidinggevend, en die woont en/of werkt in Brussel.

Arbeidskaart afgeschaft voor kaders en wetenschappers

Wetenschappers, kaderleden en experts die tijdelijk naar België komen werken zullen vrijgesteld zijn van de arbeidsvergunning en de arbeidskaart. De Kamer heeft een wet gestemd die de voorwaarden vastlegt. Wat de wetenschappers betreft, is de nieuwe regeling van belang voor de 1661 erkende onderzoekscentra van bedrijven.
België gaat verder dan wat de EU oplegt, door ook managers van internationale bedrijven voor onbepaalde tijd vrij te stellen van de arbeidsvergunning en arbeidskaart als ze komen werken bij een Belgische exportgerichte onderneming of op het Belgische hoofdkwartier van een multinational.
Buitenlandse experts die voor maximaal vier weken naar België komen voor een bedrijfsgebonden opleiding, om een crisis op te lossen, om een dringende herstelling te doen, om een prototype uit te testen of om een internationaal congres bij te wonen, kunnen eveneens vrijgesteld worden van de arbeidsvergunning en arbeidskaart. De teksten staan nog niet in het Staatsblad. U kunt ze raadplgen via de Kafka-website (link hieronder).

Wallonië sleutelt aan jongerentewerkstelling

In Wallonië bestaat een jaarlijkse forfaitaire subsidie voor wie een werkloze jongere (tot 25 jaar) aanwerft. Het systeem werkt op basis van punten. De Waalse regering heeft de regeling gewijzigd. Het begrip kleine en middelgrote onderneming is herzien en men kan extra punten krijgen wanneer de jongere geen diploma heeft dat hoger is dan het hoger middelbaar onderwijs.

Communiceren en managen beheersen opleidingsagenda's

09/03/2007

Vanuit de bedrijven is de vraag naar communicatie- en naar managementcursussen groter geworden dan de vraag naar informatica-opleidingen, zo blijkt uit de statistieken van Management Information. 15 jaar lang hadden de IT-cursussen op de eerste plaats gestaan. De populairste thema's zijn tegenwoordig assertiviteit, coaching, leiding geven, team building en onderhandelen.

Bediende mag niet-toegekende opleiding als verlof opnemen

De werkgevers die onder het aanvullend nationaal paritair comité voor bedienden ressorteren, zijn verplicht al hun werknemers tussen 1 januari 2006 en 31 december 2007 vier opleidingsdagen toe te kennen. De werknemers hebben nog tot eind maart de tijd om een aanvraag in te dienen, en de werkgever dient te reageren tegen eind april. Indien de werkgever geen of onvoldoende opleidingsdagen aanbiedt, mag de werknemer die zelf opnemen, hetzij als betaald verlof, hetzij als opleidingsdagen bij CEVORA.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.