Real Time News
for Human Resources Governance

Betaald educatief verlof naar gewesten

Vanaf 1 juli 2014 worden de gewesten bevoegd voor het betaald educatief verlof. Dat heeft praktische gevolgen voor de terugvordering van de lonen en sociale bijdragen door de werkgever. Het betaald educatief verlof is een recht dat wordt toegekend aan werknemers in de privésector. Via dit stelsel kunnen ze algemene of specifieke beroepsopleidingen volgen met behoud van hun loon. Er gelden wel enkele beperkingen: zo is het aantal opleidingsuren beperkt en geldt er een loonplafond van 2760 euro per jaar.

Het betaald educatief verlof: voortaan een gewestelijke bevoegdheid

Opleidingsplan registreren biedt voordelen

29/04/2014

Indien u bedienden tewerkstelt die onder PC 218 vallen, hebt u er financieel voordeel bij een opleidingsplan te laten registreren. Binnen zekere voorwaarden kunt u dan ook opleidingskrediet overdragen naar bedienden die u zelf uitkiest. U kunt zo'n plan zelf uitwerken, of gebruik maken van het "suppletief plan" dat Cevora heeft opgesteld.

Tekst en uitleg, ook over de procedure, in het artikel PC 218 - Heeft u uw opleidingsplan al ingediend? op de site van Acerta.

HR-managers vinden LinkedIn het nuttigst

17/01/2014

Voor hun ontwikkeling vinden HR-specialisten LinkedIn het nuttigste sociaal netwerk, maar toch blijft nog 35% er weg, zo blijkt uit een onderzoek in opdracht van Kluwer Opleidingen. Bedrijfsinterne sociale netwerken, genre Yammer, zijn in gebruik bij één bedrijf op vijf, maar een meerderheid heeft twijfels over hun nut.

Een samenvatting van de resultaten van het onderzoek staat in het persbericht Professionals leren steeds vaker via social media op HrWorld.

Coaching in opmars bij Belgische werkgevers

06/12/2013

Coaching is in Belgische bedrijven goed ingeburgerd, blijkt uit een studie bij ruim 900 HR-verantwoordelijken door Securex en beroepsvereniging International Coach Federation. 85% van de betrokken werkgevers biedt een of andere vorm van coaching aan hun werknemers.

Het onderzoek was het eerste van die aard in België. Details over de resultaten vindt u op de Securex-site in het bericht Coaching in een bedrijfscontext: de weg naar succes?

U kan de resultaten ook rechtstreeks downloaden (pdf).

HR kampioenen in thuis bijstuderen

31/10/2013

Te veel ander werk overdag? Wie zal het zeggen. Maar het zijn wel degelijk de HR-mensen die het meest van alle categorieën bijstuderen in hun vrije tijd. Dat blijkt uit de jongste Learning Indicator van Kluwer Opleidingen. Dat onderzoek schetst ook een interessant nieuw profiel: de superlearner is altijd bezig met bijleren, tijdens en buiten de werkuren, online en offline.

Belg neemt professionele ontwikkeling zelf in handen (HrWorld)

Opleidingsboete voor 25 sectoren

08/05/2013

25 sectoren en subsectoren hebben in 2011 minder dan 1,9% van de loonmassa besteed aan opleidingen voor hun personeel. De lijst is gepubliceerd in het Staatsblad. Meestal gaat het om eerder kleine sectoren. De RSZ gaat nu voor de betrokken werkgevers het exacte bedrag uitrekenen van de "extra bijdrage" van 0,05% van de loonmassa die zij zullen moeten betalen.

De uitleg staat in het artikel Bijkomende werkgeversbijdrage voor onvoldoende opleidingsinspanningen op de site van Acerta.

U kunt ook de lijst van de betrokken sectoren rechtstreeks downloaden.

"Logisch dat arbeiders vroeger willen stoppen"

De Belgische werkgevers besteden "onbegrijpelijk weinig aandacht" aan de opleiding en de ontwikkeling van hun arbeiders, aldus een studie van Securex. "Niet te verwonderen dat arbeiders vaak minder gemotiveerd zijn en sneller met pensioen willen", noteert hoofdonderzoekster Hermina Van Coillie. Het (mentaliteits-)verschil dreigt een probleem te worden wanneer het eengemaakte statuut een feit zal zijn.

Een samenvatting van de studie is te vinden in het persbericht Arbeiders krijgen minder kansen om zich te ontwikkelen dan bedienden.

Overheid betaalt opleiding van uw mentors

01/02/2013

Mentors die een opleiding volgen om stagiairs op de werkvloer op te volgen, komen in aanmerking voor het betaald educatief verlof. Dat besliste de ministerraad. De maatregel is een nieuwe poging om de werkgevers ertoe te brengen in mentorschap te investeren.

De minimumduur waaraan een opleiding moet voldoen om in aanmerking te komen voor het betaald educatief verlof geldt niet voor de opleiding tot mentor.

Betaald educatief verlof voor opleidingen van mentors in de onderneming (ministerraad)

Zie ook Mentor aanstellen spaart 800 euro (HR Alert)

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.