Real Time News
for Human Resources Governance

Prioriteit voor HR: "learnability"

Uitblinken in het aantrekken en managen van medewerkers met een sterk ontwikkeld leer- en aanpassingsvermogen wordt de hoogste prioriteit voor HR. Tot die conclusie komt een internationaal onderzoek van ManpowerGroup bij 19.000 werkgevers. De reden is dat bedrijven tegenwoordig voortdurend moeten omgaan met veranderingen.

ManpowerGroup stelt 15 nieuwe trends van de arbeidsmarkt (The Human Age) voor (ManpowerGroup, met infografiek)

Vlaanderen hervormt opleidingen voor werknemers

11/01/2019

Vanaf schooljaar 2019-2020 zal Vlaanderen de ondersteuning van opleidingen voor werknemers anders aanpakken. Dit moet je nu al weten over de 3 instrumenten:

  • opleidingsverlof: elke werknemer in de privé zal recht hebben op 125 uren per jaar zonder loonverlies, de overheid compenseert de werkgever
  • opleidingscheques: wanneer een werknemer een arbeidsmarktgerichte opleiding volgt, betaalt de overheid de helft
  • opleidingskrediet: stimuleert carrièreswitchen door loopbaanonderbrekingen gericht op opleiding financieel haalbaarder te maken.

Opleidingen voor werknemers hervormd (persbericht Vlaams minister van Werk Philippe Muyters)

 

Check of je in orde bent met opleidingsinspanningen

De wet-Peeters voert een opleidingsverplichting in van gemiddeld 5 dagen per voltijds equivalent. De weg naar dat doel is uitgestippeld. Het zit behoorlijk ingewikkeld in mekaar, maar toch doe je er goed aan te checken of je in orde bent. Het overzicht van de opleidingsinspanningen zal sowieso in het sociaal verslag van jouw onderneming moeten staan.

Uw verplichtingen inzake opleidingsdagen voor uw werknemers: bent u in orde? (Securex)

Scholingsbeding weldra altijd mogelijk bij opleiding tot knelpuntberoep

Binnenkort zal je ook een scholingsbeding kunnen afsluiten met een werknemer die per jaar minder dan 34.180 euro verdient, op voorwaarde dat de opleiding die hij of zij volgt betrekking heeft op een knelpuntberoep. De wet is gestemd. Zij zal van kracht worden op de 10de dag na de publicatie in het Belgisch Staatsblad. Een scholingsbeding legt voorwaarden op aan de werknemer die op kosten van de werkgever een opleiding volgt. Zo'n beding is niet mogelijk indien de werknemer per jaar minder dan 34.180 euro verdient. De nieuwe wet voert op die regel dus een uitzondering in.

Scholingsbeding: loongrens geschrapt voor de opleidingen tot knelpuntberoepen (Lexalert)

Uitdagingen stapelen zich op voor HR

De HR-afdelingen van de Belgische werkgevers staan voor enorme uitdagingen, zo moet je besluiten uit de jongste Salarisgids van Robert Half. De werknemers en de werkzoekenden zijn absoluut niet klaar voor Industrie 4.0. De war for talent gaat nog toenemen. En de werknemers vragen steeds nadrukkelijker betere secundaire arbeidsvoorwaarden. Enkele oplossingen: werkplekleren en een exceptionele retentiestrategie.

Vierde industriële revolutie legt kenniskloof bloot (Robert Half)

 

Veel nieuwigheden voor werkgevers in Brussel

05/07/2018

Sinds begin deze week gelden in het Brussels gewest nieuwe regels voor de doelgroepvermindering oudere werknemers. Ook nieuw: de stagebonus, de startbonus en de vermindering voor mentors zijn afgeschaft; premies voor alternerende opleiding zijn ingevoerd; en de terugbetaling van educatief verlof moet sneller worden aangevraagd.

Reminder: Doelgroepvermindering oudere werknemers in Brussels Hoofdstedelijk Gewest gewijzigd vanaf 1 juli 2018  (EasyPay Group)

Premies om alternerende opleidingen te stimuleren in Brussel (Securex)

Betaald educatief verlof: het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verkort de indieningstermijnen van de terugbetalingsaanvragen vanaf het schooljaar 2017-2018 (Group S)

 

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.