Real Time News
for Human Resources Governance

Vlaanderen hervormt werkervaringsstage

Voor werkgevers in Vlaanderen gelden nieuwe regels wanneer zij via de VDAB een stage aanbieden aan een niet-werkende werkloze. De maximale duur blijft 6 maanden, maar de minimum arbeidsduur is geschrapt en het opleidingsplan maakt plaats voor een stageplan. In 5 gevallen kan de stage vroegtijdig worden stopgezet. Het model van de arbeidsovereenkomst is opgesteld door de VDAB.

Vanaf 2023 nieuwe regels voor de Vlaamse werkervaringsstage (Securex)

Ander nieuws van de dag

Vlaamse Gemeenschap - overeenkomst alternerende opleiding: indexatie op 1 december 2022 (Group S)

Loonbeslag DAVO wegens achterstallig onderhoudsgeld: verhoging van het leefloon op 1 december 2022 (Group S)

CD&V: geen werkloosheidsuitkering voor wie in Vlaanderen geen Nederlands spreekt (Trends): de partij verwijdert zich steeds verder van de christelijke arbeidersbeweging

Opvang van vluchtelingen - specifieke regelingen voor de werkloosheid en de loopbaanonderbreking of tijdskrediet (RVA): vrienden en familie kunnen voortaan vluchtelingen, bijv. uit Oekraïne, onderdak bieden zonder te moeten vrezen voor een impact op hun eigen sociale uitkeringen

Recordcijfers voor Trafigura (De Tijd): de energiecrisis komt niet overal ongelegen. De Zwitserse grondstoffenhandelaar Trafigura boekt een recordwinst van 7 miljard dollar en keert daarvan 1,7 miljard uit aan zijn 1000 werknemers

Arbeidsdeal treedt in werking

De Arbeidsdeal-wet is gepubliceerd. Na de wetten over de work-life balance en over de transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden, is dit de derde golf van de novembertsunami in het arbeidsrecht. Hieronder geven we een puntsgewijs overzicht van de thema's met tussen haakjes enkele datums van inwerkingtreding. Daarna een reeks geselecteerde hyperlinks uit goede bronnen.

 • Variabele werkroosters voor de deeltijdse werknemers (diverse data)
 • Vierdagenweek (20/11/2022)
 • Wisselend weekregime (20/11/2022)
 • Nachtarbeid in de E-commerce (20/11/2022)
 • Recht op deconnectie (20/11/2022)
 • Platformwerknemers (1/1/2023)
 • Administratieve commissie ter regeling van de arbeidsrelatie
 • Transitietraject (20/11/2022)
 • Bevordering van de inzetbaarheid (1/1/2023)
 • Jaarlijks opleidingsplan (1/9/2022)
 • Individueel opleidingsrecht (10/11/2022)
 • Monitoring van diversiteit en discriminatie op de arbeidsmarkt op sectorniveau
 • Monitoring van de knelpuntberoepen
 • Oprichting van intersectorale fondsen voor bestaanszekerheid


Arbeidsdeal: publicatie van de maatregelen (FOD Werk)

Tekst van de wet: 3 OKTOBER 2022. - Wet houdende diverse arbeidsbepalingen (Staatsblad van 10 november 2022

Arbeidsdeal : De wet is verschenen in het Belgisch Staatsblad (Group S): met onderaan een lijst van hyperlinks naar gedetailleerde besprekingen van 10 maatregelen (4-dagenweek, wisselend weekregime, avondwerk in e-commerce, platformeconomie, transitietrajecten ingeval van ontslag, inzetbaarheid ingeval van ontslag, recht op opleiding, jaarlijks opleidingsplan en recht op deconnectie)

Arbeidsdeal: overzicht van de maatregelen (Acerta): met hyperlinks naar meer info over de 4-dagenweek en de wisselweek, het recht op deconnectie, de wijzigingen voor variabel deeltijdse werknemers, opleiding, transitietracten en bevordering van de inzetbaarheid, avondwert in de e-commerce, platformwerkers, inclusief ondernemen

Wet op de arbeidsdeal gepubliceerd (Securex): met links naar info over de 4-dagenweek, de wisselweek, de arbeidsduur in de e-commerce, de variable deeltijdse werkroosters, het recht op deconnectie, het individueel opleidingsrecht, digitale platformen, arbeidsongevallen voor platformmedewerkers, transitietrajecten, inzetbaarheid

Arbeidsdeal gepubliceerd: verhoging inzetbaarheid werknemer met 30 weken opzeggingstermijn (SD Worx)

Arbeidsdeal gepubliceerd: vereenvoudigde invoerprocedure voor nachtarbeid in e-commerce (SD Worx)

Arbeidsdeal gepubliceerd: specifieke regels voor arbeidsrelatie platformwerkers (SD Worx)

Arbeidsdeal gepubliceerd: optrekking termijn bekendmaking variabele deeltijdse uurroosters (SD Worx)

Ander nieuws van de dag

Betaald educatief verlof en Vlaams opleidingsverlof: loongrens van 3170 EUR voor het schooljaar 2022-2023 (Group S)

3 op 10 Belgische managers ervaart tegenvoorstellen als noodzakelijk op krappe kandidatenmarkt (Robert Half)

Publicatie van de Socio-economische Monitoring 2022: arbeidsmarkt en origine (FOD Werk): dat in de EU nergens zo weinig migranten doorstromen naar de arbeidsmarkt als in België, wisten we al. Het jongste monitoringrapport spreekt van een verbetering, maar het gaat traag

Arrest van het Hof in zaak C-344/20 (Hof van Justitie van de Europese Unie, persbericht, pdf, 3 blz.): als het algemeen en zonder onderscheid voor alle werknemers geldt, is er geen discriminatie wanneer een arbeidsreglement dat het zichtbaar dragen van religieuze, levensbeschouwelijke of spirituele tekens (waaronder de islamitische hoofddoek) verbiedt. Godsdienst en overtuiging vormen in deze context één enkele discriminatiegrond

Ander nieuws van de dag

RSZ: Verminderde bijdragen voor uw oudere werknemers (Partena Professional): per 1 oktober zijn de refertekwartaallonen geïndexeerd in het Brusselse en het Waalse gewest

Sleutelt de regering aan de loonsverhoging? Deze scenario’s liggen op tafel (De Standaard): de meeste kans maakt het uitstellen van de werkgeversbijdragen op de indexering, aldus de krant

Jongeren optimistisch over kansen op de arbeidsmarkt (Randstad): "hun optimisme is terecht"

Basisopleiding veiligheid vanaf oktober verplicht voor arbeiders in de bouw (Mensura)

Arbeidsmarktanalyse (RSZ): in juni van dit jaar waren en bijna 92.000 arbeidsplaatsen méér dan een jaar eerder

Recht op vierdagenweek is wet

De Arbeidsdeal is goedgekeurd in de Kamer. Twaalf nieuwigheden zijn wet geworden. Daaronder de werkweek van 4 keer 10 uren (geen recht op overuren), de wisselweek, het recht op deconnectie, het individueel recht op 5 dagen (uitgerekend in werkuren) opleiding per jaar, de transitietrajecten (tijdens opzeggingstermijn elders gaan werken) en de monitoring van diversiteit en discriminatie op sectorniveau.

Kamer zet licht op groen voor arbeidsdeal die betere balans tussen werk en privéleven beoogt (hln.be)

Wetsontwerp houdende diverse arbeidsbepalingen (De Kamer, pdf, 565 blz., waarvan ongeveer 100 blz. voor de eigenlijke tekst van de wet)

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikerservaring te verbeteren.

Wij plaatsen ook analytische, advertentie- en socialemediacookies; klik op Meer informatie om deze te weigeren.