Real Time News
for Human Resources Governance

Weldra ook "kleine statuten" verzekeren tegen arbeidsongevallen

De Arbeidsongevallenwet is al van toepassing op leerlingen die onder de RSZ-wet vallen. Met ingang van 1 januari 2020 dient de werkgever ook een verzekering arbeidsongevallen af te sluiten voor iedereen in een zogenaamd "klein statuut". Het gaat om 14 statuten, bijvoorbeeld de individuele beroepsopleiding in de onderneming en de stageovereenkomst ondernemerschapstrajecten. Wanneer de persoon geplaatst is via een centrum voor beroepsopleiding blijft dit centrum de werkgever.

Toepassingsgebied Arbeidsongevallenwet breidt uit tot alle personen met een leerwerkcontract (SoConsult)

Wetgeving en rechtspraak over arbeidsongevallen (Fedris)

Rechtstreekse downloadlinks: Lijst van de leerwerkcontracten (MS Word) en de Overzichtstabel leerwerkcontracten (MS Excel)

Opleidingenbeleid zit volledig fout

"Ondanks de arbeidskrapte, ondanks de arbeidsmarkttransitie, ondanks de automatisering en de digitalisering, ondanks de consensus over levenslang leren," zien veel werkgevers in België nog altijd het belang niet in van opleidingen. Zo vatten de onderzoekers de resultaten samen van een bevraging onder ceo's door Acerta. Die resultaten zijn alarmerend. Als je vandaag maar één artikel leest, laat het dan het onderstaande persbericht zijn.

Helft werkgevers geeft personeel meer opleiding bij risico op vertrek (Acerta, grafieken)

Duaal leren is vanaf nu een volwaardig opleidingstraject

Na enkele jaren proefdraaien maakt duaal leren in Vlaanderen op 1 september 2019 zijn officiële start als volwaardige opleidingsmogelijkheid. Het stelsel wordt nu aangeboden in niet minder dan 79 studierichtingen. Te noteren: de leerling heeft voortaan meer vrijaf. Hij/zij bouwt vakantierechten op bij de werkgever én is bovendien vrij in alle schoolvakanties. Nog een nieuwigheid: de persoon die door de werkgever als mentor wordt aangeduid, is verplicht een opleiding te volgen en dient een uittreksel uit het strafregister voor te leggen.

Duaal leren in Vlaanderen en nieuwe vakantieregeling voor leerlingen (Securex)

Leren in een onderneming én op school (officiële website van de Vlaamse overheid)

Lees ook: Nieuwe regels Vlaamse opleidingscheques vanaf 1 september 2019 (Lexalert)

 

Leervergoeding aanpassen: wanneer precies?

Als een leerling of stagiair naar een hoger schooljaar overstapt, verandert de vergoeding waarop hij/zij recht heeft. Zo luidt het algemene principe. De praktijk is ingewikkelder. Securex heeft een tabel opgemaakt met 7 soorten contracten, die elk hun eigen regel hebben om de leervergoeding aan te passen.

Leerlingen en stagiairs - Vergeet de leervergoeding niet aan te passen (Securex)

Vlaanderen pusht bijscholen via tijdskrediet

Wie in Vlaanderen tijdskrediet met motief opleiding opneemt, krijgt bovenop de RVA-uitkering ook een bedrag van de Vlaamse overheid. Dit stelsel, gekend als de aanmoedigingspremie opleidingskrediet, wordt met ingang van 1 september 2019 grondig hervormd. Ook het bedrag van de premie gaat flink omhoog. Bij volledige onderbreking van de arbeidsprestaties gaat het nu om 566,62 euro bruto per maand.

Vlaamse aanmoedigingspremie opleidingskrediet hervormd (Ella / SD Worx)

Alle details over Vlaams Opleidingsverlof

19/08/2019

In Vlaanderen bestaat het betaald educatief verlof niet meer. In de plaats komt vanaf 1 september 2019 het Vlaams Opleidingsverlof (VOV). Wat dit voor de werkgever meebrengt, legt Group S nog eens uit in een stappenplan dat 19 (!) vellen papier uit de printer zou doen rollen. Te noteren is ook dat fraude veel straffer zal worden aangepakt. Hoe het zit met te goeder trouw gemaakte fouten, is nog niet duidelijk.

Betaald educatief verlof in Vlaanderen wordt ‘Vlaams opleidingsverlof’ (Group S)

Zie ook: Vlaams opleidingsverlof (VOV), op de website van de Vlaamse overheid

War for talent: familiebedrijf start zelf een technische school

Een familiebedrijf dat technische installaties onderhoudt en herstelt, opent zelf een school en investeert daarvoor 1 miljoen euro. De reden: het technisch onderwijs heeft niet de middelen om de moderne machines te kopen die vandaag in gebruik zijn, waardoor er te weinig gekwalificeerde jobkandidaten zijn. Het bedrijf, Geysen uit Westerlo, heeft zelf 75 vacatures.

Techniekbedrijf Geysen opent zelf school voor knelpuntberoepen (De Tijd)

Le Forem publiceert nieuwe lijst van knelpuntberoepen

Het Waalse werkgelegenheidsagentschap Forem heeft de geactualiseerde lijst gepubliceerd van 72 knelpuntberoepen (tekort aan kandidaten) en 28 "kritieke functies" (tekort aan arbeidskrachten met bepaalde kwalificaties). 35 beroepen zijn nieuw in 2019, 23 andere zijn verdwenen uit de lijst.

Fonctions critiques et métiers en pénurie (Le Forem)

Lees ook:

Voici la liste des métiers en pénurie en Wallonie (interessant artikel in La Libre)

Single permit nu ook in Wallonië (HR Alert, 27 juni 2019)

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.