Real Time News
for Human Resources Governance

Zwart loon telt mee voor ontslagvergoeding

15/03/2016

Cassatie velde een arrest dat klaar en duidelijk is. Loon dat in het zwart werd betaald, moet meetellen voor de berekening van allerlei vergoedingen, inbegrepen een opzeggings- of een beschermingsvergoeding. Het volstaat dat de betrokken werknemer aantoont dat hij in het zwart werd betaald. Daaruit volgt dat hij prestaties leverde in het kader van een arbeidsrelatie.

Zwartwerk loont (nieuwsbrief SoCompact, pdf, rechtwstreekse download, enkel in het NL)

Rechter mag personeelsdirecteur geloven

16/02/2016

Een ontslag om dringende reden dat uitsluitend gebaseerd is op verklaringen van de personeelsdirecteur, omdat er geen andere getuigen waren van de feiten? Dat kan, zo besliste Cassatie. Het staat de feitenrechter vrij de bewijswaarde te beoordelen van wat die personeelsdirecteur onder ede komt getuigen. Dat de werknemer geen tegengetuige kan oproepen maakt het proces niet oneerlijk.

De personeelsdirecteur als enige getuige: wat is de bewijswaarde daarvan? (Lexalert)

Rechtbank schrapt hoofddoekverbod uit AR

In 2013 voerde een werkgever een hoofddoekverbod in, en kort daarop werd een ontslagprocedure ingezet tegen een werkneemster die al 23 jaar een hoofddoek droeg zonder dat daarover ooit opmerkingen waren gemaakt. De moslima trok naar de arbeidsrechtbank en won het pleit. De werkgever moet de betwiste bepaling uit het arbeidsreglement schrappen. Hij moet de ontslagprocedure stopzetten.

De rechtbank oordeelde dat niet was aangetoond dat het hoofddoekverbod een legitiem doel dient. De werkgever ging niet in beroep.

Een analyse van de zaak is te lezen in het jongste nummer van de Nieuwsbrief Arbeidsrecht van het Instituut voor Arbeidsrecht van de KU Leuven.

U kan het zeer grondige vonnis van de Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel, gedateerd 16 november 2015, rechtstreeks downloaden.

Wie kan u "veilig" ontslaan in occulte periode?

Iemand ontslaan tijdens de occulte periode die voorafgaat aan de sociale verkiezingen is riskant, omdat de betrokkene zonder dat u het weet van ontslagbescherming kan genieten. In die periode bevinden we ons nu. Maar er is een categorie van werknemers waarbij u dit risico niet loopt: zij die niet verkiesbaar zijn en zich bijgevolg niet kandidaat kunnen stellen. Uitleg bij Securex.

Wie kan zich kandidaat stellen voor de sociale verkiezingen? (Securex)

Frequente afwezigheden rechtvaardigen ontslag

29/01/2016

Wanneer de werkgever een werknemer ontslaat wegens herhaalde (gerechtvaardigde) afwezigheden, dan hoeft die werkgever niet aan te tonen dat de afwezigheden leidden tot desorganisatie binnen de onderneming. Er is dus geen sprake van willekeurig ontslag indien de werkgever geen desorganisatie aantoont. Dat besliste Cassatie.

Een analyse van het arrest (Cass. 14 december 2015, nr. S.14.0082.F) staat in de nieuwsbrief van het Instituut voor Arbeidsrecht van de KU Leuven. Daar vindt u ook een hyperlink naar de tekst van het arrest.

12 ontslagen kosten Infrabel 3,7 miljoen

Om 12 werknemers te ontslaan heeft Infrabel 3,7 miljoen euro (bijna 150 miljoen oude Belgische franken) aan verbrekingsvergoedingen betaald. 7 van de 12 genoten van ontslagbescherming als syndicalist en hadden daardoor recht op gemiddeld 2,5 jaarlonen. De spoornetbeheerder heeft geen werk meer voor de 12 consultants, die elk tussen de 138.000 en 193.000 euro per jaar verdienden.

Infrabel paie 3,7 millions d’euros pour se séparer de syndicalistes (Le Soir, op basis van L'Echo)

Ontslagcompensatie vroeger toegekend

Voortaan krijgen meer arbeiders recht op de RVA-compensatievergoeding bij ontslag. Zij moeten nog 10 jaar anciënniteit als arbeider bewijzen, voorafgaand aan 31 december 2013; voorheen was dat 15 jaar. De berekening van de opzegtermijnen die werd ingevoerd door het eenheidsstatuut is nadelig voor arbeiders. Daarom werd deze RVA-vergoeding gecreëerd.

Arbeiders hebben voortaan sneller toegang tot de ontslagcompensatievergoeding van de RVA (Acerta)

Ontslagmotivering in bijkomende sectoren

Vanaf 1 januari 2016 zal de werkgever ook voor de meeste arbeiders van de paritaire comités 124 en 126 verplicht zijn het motief bekend te maken van een ontslag. Ook deze arbeiders kunnen voortaan een schadevergoeding vorderen wegens "kennelijk onredelijk ontslag". Er rest nu nog één uitzondering op de ontslagregels van het eenheidsstatuut. Die slaat op sommige arbeiders die gewoonlijk op tijdelijke of mobiele werven actief zijn.

Ontslagmotivering vanaf 2016 ook voor werknemers uit afwijkende sectoren (Securex)

Geen outplacement aanvaarden zal geld kosten

08/12/2015

Vanaf 1 januari 2016 verliest een met verbrekingsvergoeding ontslagen werknemer die recht heeft op outplacement altijd het equivalent van 4 weken loon, ook als hij het outplacementaanbod van de werkgever afwijst. Dit laatste is nieuw. Maar de werkgever die nalaat tijdig een aanbod te doen, mag die 4 weken loon niet aftrekken.

Tekst en uitleg in Outplacement - Vanaf 2016 mag u steeds 4 weken loon aftrekken (Securex).

Het onderwerp wordt ook behandeld in Op 31 december 2015 eindigt het overgangsregime voor outplacement bij verbreking van de arbeidsovereenkomst (Acerta)

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.