Real Time News
for Human Resources Governance

Koffiekoek stelen is dringende reden

29/06/2017

Andermaal heeft een erg kleine misstap een ontslag om dringende reden gewettigd. Een verkoopbediende was aan de prikklok betrapt met een koffiekoek en twee rozijnenbroodjes die zij niet had betaald. Het Brusselse Arbeidshof vond het ontslag om dringende reden terecht. In eerste aanleg had de werkneemster nog een opzeggingsvergoeding bekomen.

Arbh. Brussel 10 februari 2017, AR 2015/AB/839, onuitg. (Nieuwsbrief Arbeidsrecht KU Leuven, naar beneden scrollen)

Download de tekst van het arrest

Zie ook Voorbeeldcarrière beschermt niet tegen ontslag (HR Alert, 13 september 2016)

Vergoeding collectief ontslag gaat omhoog

29/06/2017

Onder bepaalde voorwaarden hebben werknemers die getroffen worden door een collectief ontslag recht op een specifieke vergoeding. Het basisbedrag ervan is geïndexeerd per 1 juni 2017. Het bedraagt nu 160,02 euro per anciënniteitsjaar in de onderneming, met een maximum van 3200,40 euro. Ook de sluitingsvergoeding is aangepast aan de overschrijding van de spilindex.

Vergoeding wegens collectief ontslag en sluitingsvergoeding geïndexeerd op 1 juni 2017 (Partena Professional)

Cassatie maakt implicaties van dading onzeker

23/05/2017

Door een recent arrest van Cassatie is voorzichtigheid geboden indien u overweegt, na de betekening van de opzeggingstermijn, over de modaliteiten van de beëindiging een dading af te sluiten. Het arrest maakt het onmogelijk met zekerheid de financiële implicaties voor de werkgever te kennen. In bepaalde omstandigheden kan een aanvullende opzeggingsvergoeding niet worden uitgesloten.

Akkoorden over schorsing opzeggingstermijn arbeidsovereenkomst – cassatie brengt duidelijkheid (maar geen zekerheid) (Lexalert)

Bradford-criterium geoorloofd bij collectief ontslag

De Bradford-factor levert een objectieve indicatie van de efficiëntie en is daarom een geoorloofd criterium om te bepalen wie ontslagen zal worden bij een herstructurering. Dat zegt het Arbeidshof van Mons. Wanneer langdurig of ernstig zieke werknemers in de bewuste cao gespaard blijven, is er geen sprake van misbruik van ontslagrecht of schending van de antidiscriminatiewet.

Analyse in de Nieuwsbrief Arbeidsrecht van de KU Leuven

De tekst van het arrest met rolnummer 2015/AM/306 (pdf, 13 bladzijden, in het Frans)

Haast niemand weigert nog outplacement

03/03/2017

Outplacement weigeren doet nu nog slechts 1 betrokken ex-werknemer op 20. Vroeger wilde 75% er niet van weten. De drastische ommezwaai is het resultaat van een wetswijziging. Het nieuwe is dat u als werkgever, bij elk ontslag met een opzeggingstermijn van 30 weken of langer, sowieso 4 weken niet meer hoeft te betalen, of de werknemer nu instemt met outplacement of niet.

70% minder outplacement weigeringen in 2016 dankzij wijziging wetgeving (Acerta)

Weekends verlengen soms opzeggingstermijn

Weekends die vallen binnen een periode van schorsing van de overeenkomst verlengen de lopende opzeggingstermijn. Dat zegt Cassatie in een tot hiertoe onopgemerkt arrest, dat uitsluitsel brengt in een hangende kwestie. Een doktersbriefje dat loopt van woensdag tot vrijdag verlengt de opzegging met 3 dagen, maar als het loopt van woensdag tot dinsdag worden dat dus 7 dagen (en niet 5).

Verlengen de weekends van een periode van schorsing de opzeggingstermijn? (Lexalert)

Zieke weigert re-integratieproject: wat nu?

Wanneer een langdurig zieke elk ander of aangepast werk weigert, wat kan u als werkgever dan nog doen, en toch in orde blijven met de recente wet over de re-integratieprojecten? Het antwoord hangt af van de vraag of de zieke werknemer tijdelijk of definitief arbeidsongeschikt is. In het tweede geval is beëindiging wegens medische overmacht een optie.

Re-integratie langdurig zieken: Wat als mijn werknemer een re-integratieplan weigert? (EasyPay Group)

Leeftijdsvoorwaarden voor SWT verduidelijkt

21/02/2017

U ontslaat iemand met het oog op SWT. Maar op het moment dat zijn opzegtermijn ten einde loopt, valt hij uit de boot omdat de regering intussen de minimumleeftijd heeft opgetrokken... Aan die redelijk kafkaïaanse situatie, die zich kan voordoen in tijdelijke stelsels, is nu een mouw gepast. Securex brengt een actueel overzicht van de toegangsvoorwaarden voor SWT.

Meer duidelijkheid voor toegangsvoorwaarden stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag (Securex)

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.