Real Time News
for Human Resources Governance

Grenzen open voor knelpuntberoepen

De Belgische regering heeft besloten de grenzen nog niet volledig open te gooien voor arbeidskrachten uit de nieuwe EU-lidstaten. De regering wil eerst afdoende controlemechanismen uitwerken om misbruiken te voorkomen. Er is een belangrijke uitzondering: werkgevers die vacatures voor knelpuntberoepen niet ingevuld krijgen, mogen wel degelijk een beroep doen op Polen en andere Oost-Europeanen. De federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg publiceert ook een advies van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid.

Bijna de helft van de Britten wil minder uren kloppen

Het Trades Union Congress, de koepel boven de Britse vakbonden, verzet zich tegen de cultuur van de lange werkdagen. Vrijdag 24 februari is uitgeroepen tot "werk alleen je normale uren"-dag, omdat 24 februari de eerste dag zou zijn waarop de gemiddelde werknemer die onbetaalde overuren presteert, een loon zou krijgen als hij zijn onbetaalde overuren van een jaar allemaal na mekaar zou presteren vanaf 1 januari.
De TUC heeft een enquête georganiseerd. Daaruit blijkt dat 45 procent van de Britse werknemers graag minder uren zouden kloppen. Twee miljoen Britten zijn bereid daar een stuk loon voor op te offeren.

Evolutie van de salarissen in de VS in 2006

salary.com heeft 1500 HR-professionals gepeild naar hun verwachtingen in verband met de evolutie van de lonen in de VS. Dat leverde tien trends op.
1. Prestatieverloning zal terrein winnen.
2. De werkgevers zullen zich positiever opstellen tegenover thuiswerk.
3. De managers zullen meer gebruik maken van prestatiebonussen.
4. Het personeel zal zijn loonsverhoging of eindejaarspremie vroeger uitbetaald krijgen dan in de voorgaande jaren.
5. Wie een functie uitoefent waar veel vraag naar is, is goed geplaatst om een loonsverhoging af te dwingen.
6. Opleidingen zullen centraal staan in de relaties tussen werknemer en werkgever.
7. De werkgevers zullen uitpakken met innovaties om senioren aan zich te binden en aan te trekken.
8. De ondernemingen zullen proberen de loonpakketten van de topmanagers in te tomen.
9. Instapvergoedingen zullen weer opduiken.
10. Aandelenopties zullen blijven in belang afnemen.

Wallonië pakt knelpuntberoepen aan met Job Focus

De Waalse ondernemingen krijgen veel vacatures niet ingevuld, hoewel Wallonië 260.000 werklozen telt. In opdracht van de gewestregering heeft de Forem (tegenhanger van de Vlaamse VDAB) een actieplan ontwikkeld om dit probleem te lijf te gaan.
Het plan, Job Focus gedoopt, omvat vier krachtlijnen: het identificeren van de beroepen waarvoor een tekort aan kandidaten bestaat en de toekomstige tekorten voorspellen (de Forem zal 40 knelpuntberoepen bestuderen over vier jaar); het omzetten van de verworven inzichten in concrete acties op het niveau van elke regionale directie van de Forem; het ontwikkelen en opstarten van opleidingen om de tekorten te remediëren; intensere begeleiding van werkzoekenden en nauwere contacten met werkgevers die worden geconfronteerd met schaarsten op de arbeidsmarkt.

Super-premie bij aanwerving van 55-plussers

De Vlaamse regering lanceert een "meerbanenplan" dat bedoeld is om de aanwerving van 55-plussers, allochtonen of gehandicapten te stimuleren. De werkzoekenden uit deze drie categorieën krijgen de gelegenheid drie weken eerder op de hoogte te komen van vacatures. De VDAB neemt de verplichting op zich, bij elke vacature vier personen uit deze drie kansengroepen voor te stellen aan de toekomstige werkgever. Het meest opvallend, zo schrijft HR Square, is de premie voor de tewerkstelling van een 55-plusser. Die kan oplopen tot 1000 euro per maand.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.