Real Time News
for Human Resources Governance

Minimumlonen voor studenten: tabel

Over wat je betaalt aan een jobstudent bestaan geen regels - tenzij de overeenkomst geldig is voor een maand of langer. Vanaf dan wordt het minimale loon voor de student bepaald door een behoorlijk ingewikkelde regelgeving. Securex heeft deze regelgeving samengevat in een tabel.

Opmerkelijk: volgens een onderzoek van Randstad is er voor het eerst bij de jobstudenten geen loonkloof meer. Het gemiddelde uurloon van mannelijke en vrouwelijke studenten is precies hetzelfde: 12,2 euro per uur.

Wat moet u aan uw student betalen? Raadpleeg onze tabel (Securex)

Lees ook:

Mannelijke en vrouwelijke studenten verdienen op uurbasis evenveel (Randstad)

Nooit eerder zoveel jobstudenten, wel minder en minder in de zomer (VRT NWS)

 

Temperatuurdrempels meten zonder "vochtige-globethermometer"

In principe moet je een "vochtige-globethermometer" gebruiken om na te gaan of de drempels bereikt zijn voor de "passende maatregelen" die de werkgever dient te treffen bij hoge temperaturen op de werkvloer. Heb je zo'n toestel niet bij de hand? Gebruik dan de tips en de omzettingstabel van de FOD Werk. De FOD zet ook op een rij wat die maatregelen precies zijn.

Hoe meet u de temperatuur? (FOD Werk)

Hoge temperaturen op het werk (FOD Werk)

Wegwijs in de nieuwe Starterslonen

De wet op de starterslonen is er. Mits bepaalde voorwaarden kan je jongeren van 18 tot 21 zonder werkervaring aanwerven tegen een lager brutoloon dan toegelaten is door de sector-cao. Het daaruit voortvloeiende lage nettoloon vul je aan met een toeslag die vrij is van belastingen en sociale bijdragen, en die je in mindering mag brengen van de bedrijfsvoorheffing.

Een volledig dossier, geschreven nog voor de publicatie van de wet, vind je in onder de titel Starterslonen: jongeren aanwerven wordt goedkoper in het Memento van de werkgever, april 2019, van Partena Professional (pdf, rechtstreekse download)

Werkgevers belonen jobhoppen

Wie snel van werkgever verandert, ziet zijn loon met 11% stijgen. De collega die pas na 10 jaar of langer ander werk zoekt, gaat er slechts 5% op vooruit. In geval van ontslag volgt na minder dan 5 jaar anciënniteit een nieuwe job met 13% loonsverlaging. Maar wie zijn C4 krijgt na 10 jaar anciënniteit of meer, valt 25% terug... Al deze cijfers zijn uiteraard gemiddelden. Maar volgens Partena Professional, dat de berekeningen maakte, dringt de conclusie zich op: in de feiten wordt jobhoppen niet afgestraft. Integendeel. "Soigneer jouw veelbelovende nieuwkomers die tussen 20 en 40 jaar oud zijn. En investeer meer in de loyale medewerkers."

Werkgevers werken jobhoppen in de hand (Partena Professional)

Arbeiders vinden voortaan alle info over hun vakantie online

Arbeiders en kunstenaars met contract hebben vanaf nu toegang tot Mijn vakantierekening. Dit is een website van de Sociale Zekerheid, die aangeeft op hoeveel vakantiedagen zij recht hebben, hoeveel hun vakantiegeld zal bedragen en op welke datum dat bedrag op hun rekening zal verschijnen. Ze kunnen ook allerhande attesten en duplicaten downloaden. Een e-ID kaart met kaartlezer is vereist. De werkgever heeft dus geen toegang.

Mijn vakantierekening

Helpen bij verkiezingen: met of zonder behoud van loon?

Werknemers mogen afwezig zijn op het werk als zij voorzitter, bijzitter of secretaris zijn in een stembureau of een stemopnemingsbureau tijdens de stembusslag van 26 mei 2019. Sommigen onder hen kunnen aanspraak maken op klein verlet (afwezigheid met behoud van loon), anderen dan weer niet. Hoe dit precies in elkaar zit, legt Partena Professional uit.

Verkiezingen van 26 mei 2019: kan uw werknemer afwezig zijn om een ambt uit te oefenen in het kader van de verkiezingen? (Partena Professional)

28% van overuren wordt niet betaald

Nu het arrest over de verplichte tijdsregistratie van het Europees Hof volop in de actualiteit staat, komt een onderzoek van Protime precies... op tijd. Zowat vier op de tien werknemers in Vlaanderen krijgen niet genoeg tijd om hun taken te voltooien, en presteren daardoor overuren die in 28 procent van de gevallen niet worden vergoed. 22 procent krijgt de overuren wel uitbetaald, en voor 50 procent worden de overuren in extra verlofdagen omgezet. In Wallonië zegt 23% van wie overuren maakt, daarvoor geen betaling of compensatie te ontvangen.

Onderzoek: Ruim kwart van Vlamingen krijgt overuren niet gecompenseerd (Protime)

33% van beroepsbevolking werkt in een risicostatuut

Beursintroducties kunnen aandeelhouders schatrijk maken, terwijl hun "werknemers" hongerlonen verdienen. Het fenomeen is welbekend in de VS. Maar ook Europa moet nadenken over de sociale bescherming en de loon- en arbeidsomstandigheden van de zelfstandigen en de werknemers in atypische contracten die samen intussen ruim 33% van de actieve bevolking uitmaken. Dat zegt de EU-instelling Eurofound.

Het rapport Does employment status matter for job quality? (Eurofound, pdf, 24 blz., rechtstreekse download, in het Engels) vergelijkt de arbeidskwaliteit van de verschillende arbeidsstatuten.

Een samenvatting is te vinden in de blogpost Verschilt arbeidskwaliteit naargelang de arbeidsstatus? (Securex)

Bonusdoel niet vastleggen is contractschending

Heb je medewerkers die recht hebben op een bonus als zij bepaalde doelstellingen bereiken? Dan bega je als werkgever een contractuele fout indien je nalaat die doelstellingen vast te leggen. Gevolg: de werknemer wordt geacht de doelstellingen te hebben vervuld. Aldus het Arbeidshof. Hetzelfde arrest zegt ook dat vakantiedagen die naar een volgende jaar werden overgeheveld, geen recht doen ontstaan op een financiële compensatie.

Samenvatting in Nieuwsbrief Arbeidsrecht van het Instituut voor Arbeidsrecht van KU Leuven

Arrest Arbh. Brussel 8 januari 2019, AR 2017/AB/661 (volledige tekst, Juridat, pdf, rechtstreekse download, 16 blz.)

Betaal medewerkers met groenten en fruit

Aan het lijstje van fiscaalvriendelijke extralegale voordelen wil warenhuisgroep Delhaize graag nog eentje toevoegen: een korting van 20% op de aankoop van groenten en fruit en andere gezonde voeding. Een pilootproject, opgezet met HR-dienstverlener Unbox, is gestart bij 11.000 medewerkers van grote ondernemingen. Voorlopig betaalt Delhaize de korting zelf. Het doel is de overheid te winnen voor het idee.

Delhaize zet deel brutoloon om in gezonde voeding (De Standaard)

Unbox

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.