Real Time News
for Human Resources Governance

Werkbaar werk: genderkloof neemt toe

Amper 47% van de vrouwelijke loon- en weddetrekkenden heeft werkbaar werk. Dat is aanzienlijk minder dan de mannen (53%). Bovendien is het verschil tussen de afgelopen jaren aanzienlijk gegroeid. Een deel van de verklaring is dat veel vrouwen actief zijn in de zorg en het onderwijs. Dat zijn sectoren met een hoge werkdruk en veel werkstress.

Groeiende genderkloof voor werkbaar werk (SERV)

Rapport werkbaar werk door een genderbril 2022 (Stichting Innovatie & Arbeid, pdf, 54 blz.)

Arbeidsdeal laat meeste werkgevers ongemoeid

Na het akkoord in het kernkabinet kan het wetsontwerp over de arbeidsdeal naar de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Blikvangers zijn de werkweek van 4 (langere) dagen en de wisselende werkweek, beide op initiatief van de werknemer, flexibeler avondwerk, het recht op deconnectie en het "transitietraject" (tijdens de opzeg ter beschikking stellen van een nieuwe werkgever). Professor Arbeidsrecht Alexander De Becker van de Gentse universiteit becijferde dat de maatregelen niet of nauwelijks afdwingbaar zullen zijn voor de werknemers van 84 procent van alle bedrijven met personeel in België.

Vierdaagse werkweek, flexibeler avondwerk en recht op deconnectie: dit is de arbeidsdeal van Vivaldi  (De Morgen)

Lees ook: Arbeidsdeal is niet of moeilijk afdwingbaar voor werknemers van 83,9 procent van alle bedrijven (vrtnws): de analyse van prof. De Becker en zijn doctorandi

Ander nieuws van de dag

Werkloze mag deel uitkering drie maanden behouden bij invullen knelpuntenberoep of werk in andere regio (vrtnws)

Loonbesprekingen zijn geen formaliteit voor werkgevers (Indeed)

Geen grote vakantierush tot nu toe (SD Worx)

Vraag nu het corona globalisatiemechanisme 2021 aan (EasyPay Group): met gedetailleerde tabellen

Fake publieke laadpalen (forum eGear): gebruiken jouw e-auto bestuurders de app Smoov om laadpalen te vinden? Naar verluidt gebeurt het dat een eigenaar belet dat anderen tanken aan zijn laadpaal, ook al is die zogezegd "publiek", wat de eigenaar een fors fiscaal voordeel oplevert

Werkgevers vragen indexsprong

De werkgeversorganisaties vragen eens te meer dat een rem wordt geplaatst op de loonstijgingen. Volgens Unizo vinden 9 op de 10 bedrijfsleiders de automatische loonindexering onhoudbaar. Voka, van zijn kant, stelt een indexsprong van 3% voor, gekoppeld aan een premie van 500 euro netto voor iedere werknemer.

86% ondernemingen vraagt indexaanpassing (Voka)

“Nu ingrijpen op loonkosten of we prijzen ons volledig uit de markt” (Unizo)

Waarom meeste jobadvertenties zwijgen over het loon

Een ruime helft van de Franstalige en 60% van de Nederlandstalige werkgevers zwijgt in vacatureteksten over het loon. Dat blijkt uit een enquête van Indeed. Deze werkgevers vinden dat loon iets is tussen werkgever en werknemer (36%), geloven in salaris op maat van ervaring en leeftijd (36%) of willen niet dat hun concurrenten hier inzicht in krijgen (30%). 15% vrezen dat het voor spanningen tussen de collega’s zou kunnen zorgen.

Transparant communiceren over loon blijft uitdaging voor werkgevers (Indeed)

Hoogste startlonen in hr gaan naar training & development

Jobat heeft de startlonen van 5 klassieke hr- en office-functies onderzocht. Het gaat om het salaris (zonder bonussen of extra's) van nieuwkomers met een gemiddelde ervaring en vaardigheden. Het hoogst scoren de specialisten in Training & Development. Zij verdienen gemiddeld 3 252 euro bruto. Dat is aanzienlijk meer dan de andere hr-functies.

Dit zijn de meest gezochte HR-jobs (Jobat)

Bijna helft van bedienden in Brussel verdient meer dan 4000 euro

Arbeiders verdienen het hoogste bruto mediaanloon (2805 euro) in Limburg en het laagste (2506 euro) in het Brussels gewest. Bedienden, daarentegen, verdienen het meest in Brussel. Daar is het mediaanloon 3911 euro, bijna 4000 dus. Het verschil is groot met de provincie Namen, waar het mediaanbedrag op het loonbriefje van de bedienden niet hoger is dan 2742 euro. In al deze cijfers zijn het vakantiegeld en de eindejaarspremie niet meegeteld, net zo min als de extra loonelementen en de kosten van de werkgever.

Helft verdient meer dan 2985 euro bruto per maand … voor wie voltijds werkt in privésector in Vlaanderen (SD Worx)

Voortaan sector-cao vereist voor afwijking vakantiegeld

De wet laat een afwijking toe van de berekeningswijze van het vakantiegeld "in dienst" voor bedienden die deels met een vast loon en deels met een variabel loon worden betaald. Vanaf 19 mei 2022 zijn deze afwijkingen niet langer toegestaan op het niveau van individuele bedrijven. Er is een cao nodig op het niveau van de sector. Collectieve arbeidsovereenkomsten die reeds bestaan op 19 mei 2022 blijven van toepassing, ongeacht of zij al dan niet op sector- of ondernemingsniveau zijn afgesloten.

Afwijking vakantiegeld bedienden via sectorale collectieve overeenkomst (SD Worx)

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikerservaring te verbeteren.

Wij plaatsen ook analytische, advertentie- en socialemediacookies; klik op Meer informatie om deze te weigeren.