Real Time News
for Human Resources Governance

Hybride werk aanbieden is troef in talentenjacht

Om talent te behouden én aan te trekken focussen werkgevers vandaag op de mogelijkheden tot afstandswerk (58%) en flexibele werktijden (49%), maar ook op een uitgebreid aanbod aan extralegale voordelen (46%) en een aantrekkelijk salarispakket (40%). Dat blijkt uit een onderzoek door rekruteringsspecialist Robert Half. Ook belangrijk zijn opleidingen en een welzijnsbeleid.

War for talent dwingt bedrijven tot herzien van salarispakket (Robert Half)

Lees ook: Nu (bijna) alles weer mag: waar willen werknemers werken? (SD Worx): de mogelijkheid om de werkplek flexibel in te vullen, is een van de topredenen geworden om voor een bepaalde werkgever te kiezen

Na Covid-19 kan lichter werk nodig zijn

Wie na zijn genezing van Covid-19 getroffen wordt door PASC ("Long Covid"), kan nog lang worstelen met vermoeidheid, kortademigheid, hoofdpijn en een serie andere klachten. PASC-lijders moeten vaak overstappen naar een lichter werkschema. "Een grondige en multidisciplinaire aanpak zal nodig zijn om deze groep werknemers te begeleiden naar een succesvolle werkhervatting."

'Long Covid’ wordt een nieuwe uitdaging, ook voor arbeidsartsen (Attentia)

Lees ook: Het post-intensieve zorgsyndroom, een miskend aspect van de coronapandemie (KCE, Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg): Er is niet enkel PASC. Wie op Intensieve Zorgen is terechtgekomen, al dan niet omwille van Covid, worstelt achteraf vaak met fysieke, psychische en cognitieve problemen

Minimumloon naar 1700 euro, goedkope overuren in alle bedrijven

De sociale partners zijn het vannacht eens geraakt over een breed ontwerpakkoord. De minimumlonen stijgen naar 1700 euro vanaf april 2022. SWT kan pas vanaf 60, en kredieturen voor landingsbaners vanaf 55. De fiscaalvriendelijke corona-overuren, herdoopt in relance-uren, blijven tot eind 2022 en worden uitgebreid naar alle sectoren. De gelijktrekking van de aanvullende pensioenen voor arbeiders en bedienden wordt verschoven naar 2030.

Loononderhandelingen: vakbonden en werkgevers raken het eens over hete sociale hangijzers (De Standaard)

Consumptiecheque overal geldig, behalve online

Met een consumptiecheque zullen werknemers nu toch haast overal aankopen kunnen doen. Dat heeft federaal minister van Werk Dermagne gezegd in het parlement. Daarmee wil de regering een ergernis wegnemen die over deze cheque is ontstaan. Alleen online aankopen zal niet kunnen, want dan vloeit het geld vooral naar het buitenland. Bedrijven die het goed doen mogen deze cheque van maximum 500 euro (quasi-netto) uitkeren bovenop de 0,04% van de loonnorm.

Consumptiecheque (video, VRT Journaal 19u, 27 mei 2021, zie het onderdeel Coronacrisis: Consumptiecheque)

Personeelskosten: niet meten is niet weten

In België heeft één werkgever op 5 geen zicht op zijn HR-uitgaven en op zijn loonkost. Europees gezien valt dat nog mee, zo blijkt uit een 8-landenstudie. 2 Belgische bedrijven op 5 vergeten het sociaal overleg mee te rekenen in de totale tewerkstellingskost. 1 op drie gaat niet na hoe efficiënt er gewerkt wordt en eveneens 1 op 3 doet geen onderzoek naar de tevredenheid van de werknemers, een parameter die nochtans een goede voorspeller is van de bedrijfsprestaties.

Slechts een op vijf Belgische bedrijven heeft een beperkt zicht op... (SD Worx)

Hoe je méér kan geven dan de loonnorm

Er bestaan volstrekt wettelijke manieren om de koopkracht van jouw medewerkers sterker te doen stijgen dan de loonnorm van 0,4% gespreid over twee jaar. Partena Professional legt twee van die manieren onder de loep: de resultaatsgebonden bonus en de winstpremie. SD Worx wijst ook op de maaltijdcheques.

Waarom uw werknemers een alternatieve verloning aanbieden? (Partena Professional)

Nieuwe loonnorm: Belgische kaas met gaatjes (SD Worx)

Lees ook: Wordt de spilindex binnenkort overschreden? (Securex)

Pandemie bepaalt hoe HR naar talent moet kijken

De pandemie dwingt veel bedrijven tot aanpassingen van hun businessmodel. Het juiste talent aanbrengen om die aanpassingen mogelijk te maken is in die organisaties vandaag de hoofdtaak van HR, vindt SD Worx. Vier aandachtspunten in die inspanning: tijdelijke werkkrachten, hiaten in vaardigheden en kennis, opvolging en vergoeding.

Wat met je talent na COVID-19? (SD Worx)

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikerservaring te verbeteren.

Wij plaatsen ook analytische, advertentie- en socialemediacookies; klik op Meer informatie om deze te weigeren.