Real Time News
for Human Resources Governance

Voorspelling: meer voltijds werken in 4 dagen

De experts van Attentia zien 6 belangrijke tendenzen voor HR in 2020. Eén ervan is een verhoogde aandacht voor het AQ van een persoon, dit wil zeggen zijn Adaptability Quotient. Een andere is de volledige werkweek in vier dagen. Attentia verwacht dat ook bij ons steeds meer werkgevers die mogelijkheid zullen aanbieden.

Dé HR- en Well-being trends voor 2020: vierdagenweek en het belang van persoonlijk contact (Attentia)

Vergoedingen SWT en nachtarbeid in 2020

De Nationale Arbeidsraad heeft de herwaarderingscoëfficiënt bepaald die vanaf 1 januari 2020 zal gelden bij de berekening van twee aanvullende vergoedingen. De eerste heeft betrekking op de bedrijfstoeslag ten gunste van voormalige werknemers die nu in SWT zijn. De tweede overeenkomst gaat over ploegenarbeid met nachtprestaties en andere vormen van arbeid met nachtprestaties.

Cao nr. 17/39 (oudere werknemers in SWT)

Cao nr. 46/24 (nachtprestaties)

RVA aanvaardt overuren tijdens themaverlof en tijdskrediet

De RVA accepteert nu toch dat werknemers die deeltijds werken in het kader van tijdskrediet of thematisch verlof, overuren en bijkomende uren met loontoeslag mogen presteren. Dat is een ommekeer. Ook het standpunt aangaande de dagen arbeidsduurvermindering werd aangepast.

RVA publiceert nieuw standpunt deeltijds regime tijdens tijdskrediet of themaverlof (Ella / SD Worx)

Het infoblad werkgever E56 - Naleving van de arbeidsregeling tijdens een loopbaanonderbreking (gewone loopbaanonderbreking / thematische verloven) / tijdskrediet is gewijzigd (RVA)

Nieuwe grensbedragen beslag en overdracht

De gedeelten van het nettoloon die vanaf 1 januari 2020 vatbaar zijn voor beslag of overdracht zijn vastgelegd. Onder 1138 euro mag niets worden ingehouden ten voordele van de schuldeiser, vanaf 1475 euro is alles vatbaar. Tussenin zijn er drie schijven. Wanneer het gaat om achterstallig onderhoudsgeld is het totale loon vatbaar. Volledige tabel en toelichting bij Partena Professional.

Begrenzingen beslagen en overdrachten in 2020 (Partena Professional)

"GDPR anxiety" steekt de kop op

Kopzorg nummer 1 bij 2500 verloningsmanagers uit 40 landen, ook van buiten de EU: de juridische risico's rond het beheren van persoonsgegevens. Dat blijkt uit een jaarlijks onderzoek door HR-softwareleverancier NGA. De impact van de Europese privacyrichtlijn is dus voelbaar tot ver buiten de grenzen van de EU. Overigens, NGA berekende voor de derde keer een Global Payroll Complexity Index. De top-4 zijn Frankrijk, Italië, België en Duitsland.

2019 Global Payroll Complexity Index research reveals major payroll compliance challenges and ranks 40 high-risk countries (Onrec, artikel)

Global Payroll (NGA)

Bereken bliksemsnel een loonkostbedrag

HR-dienstenverlener Besox publiceert een loonkostberekenaar die snel toont wat de totale werkgeverskost zal zijn, zowel per maand als op jaarbasis, van een bruto maandloon (bediende) of bruto uurloon (arbeider). Ook voor zelfstandige medewerkers kan je kosten simuleren. Parameters eigen aan specifieke paritaire comités worden niet meegenomen, zodat het resultaat soms beneden de werkelijkheid zal liggen. Niettemin gaat de tool behoorlijk diep in detail.

Besox

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.