Real Time News
for Human Resources Governance

Flitsbetalingen van lonen voor bijverdieners

Technologie kan hr-taken heel eenvoudig maken. Jobstudenten, flexi-jobbers of reguliere bijverdieners die via Nowjobs gerekruteerd werden, kunnen voortaan direct uitbetaald worden na het uitoefenen van hun job. Na goedkeuring van de werkgever stuurt de applicatie van Nowjobs onmiddellijk en automatisch een betalingsinstructie naar KBC. Die zorgt ervoor dat het geld na enkele seconden arriveert bij de bijverdiener, ongeacht bij welke grootbank de bijverdiener zijn zichtrekening heeft. Nowjobs is actief in de horeca-, event-, admin- en retailsectoren.

Jouw bijverdieners belonen dankzij flitsbetalingen (Nowjobs)

10 tips over starten met een cafetariaplan

Een cafetariaplan ontwikkelen kan tricky zijn. Eerst moet je bijvoorbeeld goed nadenken over de bedrijfsdoelen die je met zo'n plan wil dienen. Dit is het soort kostbare inzichten dat KPMG deelt in een artikelenreeks op zijn website. Het adviesbedrijf heeft veel ervaring in de materie. Het eerste artikel geeft 10 aandachtspunten bij de start.

De basics van een cafetariaplan: in 10 stappen naar een flexibel verloningspakket (KPMG)

Geen tijdsregistratie? Dan hoeft werknemer overuren niet te bewijzen

Een werkneemster kreeg van het Arbeidshof te Brussel het loon voor 34 overuren dat zij vorderde, hoewel zij geen bewijs voorgelegd had. Volgens hof hoefde dat niet. Europa legt de werkgevers op een objectief, betrouwbaar en toegankelijk systeem te hanteren om de dagelijkse arbeidstijd van iedere werknemer te registreren. Ontbreekt zo'n systeem, dan is het de werkgever die moet aantonen dat prestaties niet werden geleverd.

Tekst van het arrest van 22 mei 2020 in zaak 2018/AB/424 (pdf, 9 blz., rechtstreekse download)

Corona: ander nieuws van de dag

Corona: meer en goedkope vrijwillige overuren in kritieke sectoren: RSZ-vrijstelling gepubliceerd (Ella / SD Worx) : de tijdelijke vrijstelling geldt zowel voor de RSZ als de bedrijfsvoorheffing, deze uren kunnen dus volledig netto worden uitbetaald

Loonverlagingen blijven tijdens corona marginaal fenomeen (Acerta): slechts 5 op 1000 bedienden zag zijn normale maandloon dit jaar dalen

45% van de werknemers zegt thuis productiever te zijn dan op kantoor (Robert Walters): de moraal van het verhaal is dat je best jouw thuiswerkers aanspoort een échte werkplek, met bureau, te gebruiken

Nieuwe drempels loonbeslag en -overdracht

De Kamer heeft de door de crisis geïnspireerde opschorting van loonbeslagen niet verlengd. Zij heeft in de plaats daarvan de drempels voor loonbeslag en loonoverdracht tijdelijk verhoogd. Dat is in het voordeel van mensen met een laag inkomen uit arbeid of uitkeringen. Tenzij voor alimentatieschuldeisers moeten werkgevers rekening houden met nieuwe schijven voor elke loonbetaling die tussen 20 juni en 31 augustus 2020 wordt uitgevoerd. De details en tabellen bij Group S.

Coronavirus: tijdelijke verhoging van de inbeslagnemingsdrempels voor loonbeslagen en loonoverdrachten (Group S)

In een notendop: de jongste maatregelen

De recentste - en voorlopig laatste - superkern heeft onder meer de volgende steunmaatregelen genomen.

  • Corona-werkloosheid "aangepast": tijdens dit nieuwe overgangsregime moet de corona-werkloze elke maand 2 dagen opleiding volgen; hij behoudt 70% van zijn loon
  • Meer mogelijkheden om ontslagen te vermijden door een vermindering van de arbeidsduur voor bedrijven in herstructurering of in moeilijkheden
  • Terug naar tijdskrediet eindeloopbaan mét uitkering vanaf 55 jaar (i.p.v. 57), althans voor bedrijven in herstructurering of in moeilijkheden
  • Uitbreiding van de toegang tot het corona-ouderschapsverlof
  • Door telewerkers gemaakte kosten zullen gemakkelijker kunnen worden vergoed

Nieuwe coronamaatregelen: van investeringsaftrek tot landingsbaan op 55 (De Tijd)

Werknemers blijven snakken naar vakantie

Enkele bijkomende vrije dagen, dat is wat werknemers het meest van al verlangen, afgaande op een onderzoek van SD Worx over flexibele verloning. Daarna volgen individueel pensioensparen en een auto (maar de fiets rukt op). Het aantal werknemers dat zelf zijn extralegale voordelen mag kiezen blijft beperkt, maar in twee jaar tijd is het wel verdubbeld.

Flexibele verloning meer dan verdubbeld in twee jaar tijd (SD Worx)

"Massale innovatie nodig op de werkvloer"

Stop met het verspillen van overheidsgeld aan bedrijven die zichzelf niet veranderen. Als het geld op is, zullen we geen stap verder staan. Wat we nodig hebben is de onmiddellijke, massale invoering van innovatieve arbeidsorganisaties die gedreven worden van op de werkvloer. Zo betoogt het gezaghebbende Hiva-instituut van de KULeuven in een striemende analyse van de manier waarop zowel de werkgevers als de overheden de Covid-19 crisis aanpakken.

Innovatieve arbeidsorganisatie past goed in de 1,5-meter economie (Steven Dhondt & Geert Van Hootegem, Hiva, KULeuven)

Arbeidswetten versoepeld voor duizenden werkgevers

De "kritieke" sectoren mogen het aantal vrijwillige bruto/netto overuren verhogen tot 220. Zij mogen ook opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd afsluiten zonder dat ze hierdoor verondersteld worden een overeenkomst voor onbepaalde tijd te hebben afgesloten. De modaliteiten zijn gepubliceerd. De term kritieke sectoren omvat de cruciale sectoren en de essentiële diensten zoals die waren opgelijst in het ministerieel besluit van 23 maart over de strijd tegen het coronavirus.

Coronavirus: vrijwillige overuren (Partena Professional)

Coronavirus: opeenvolgende OBT in de kritieke sectoren (Partena Professional)

Lees ook: Lijst van de kritieke sectoren en essentiële diensten. Situatie op 23 april 2020 (Securex, MS Word, 8 blz.)

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikerservaring te verbeteren.

Wij plaatsen ook analytische, advertentie- en socialemediacookies; klik op Meer informatie om deze te weigeren.