Real Time News
for Human Resources Governance

Pandemie bepaalt hoe HR naar talent moet kijken

De pandemie dwingt veel bedrijven tot aanpassingen van hun businessmodel. Het juiste talent aanbrengen om die aanpassingen mogelijk te maken is in die organisaties vandaag de hoofdtaak van HR, vindt SD Worx. Vier aandachtspunten in die inspanning: tijdelijke werkkrachten, hiaten in vaardigheden en kennis, opvolging en vergoeding.

Wat met je talent na COVID-19? (SD Worx)

Coronapremie: de details zijn gekend

De federale regering stelt voor dat de bedrijven die het goed doen, aan hun personeel een niet verplichte coronapremie uitkeren voor een maximum van 500 euro netto. Niet in cash, maar in de vorm van een cheque die snel moet besteed worden in de winkels zodat de economie er van profiteert. Veel details over die denkpiste zijn gekend.

De coronapremie krijgt het jasje van een consumptiecheque (De Standaard)

Pleidooi voor tussentijdse winstbonus

Om de impasse in het loonoverleg te doorbreken, breekt Partena Professional een lans voor de invoering van de tussentijdse winstbonus, een oplossing naar analogie met het interim-dividend voor aandeelhouders. Bedrijven die het goed doen, kunnen hun werknemers dan snel laten profiteren van bereikte doelstellingen in plaats van vele maanden later. Zonder dat de lonen zelf omhoog gaan.

Partena Professional lanceert een pleidooi voor de tussentijdse winstpremie (Partena Professional)

Bruto-netto overuren verlengd tot juni

In het Staatsblad is de verlenging verschenen van de corona-maatregel die een uitzonderlijk gunstige regeling inzake overuren invoert in een belangrijk deel van de economie, de "cruciale sectoren". Tientallen paritaire comités in de privé-sector zijn daarmee gemoeid. Het gaat om vrijwillige overuren die niet moeten worden ingehaald, waarop geen overloon verschuldigd is, en die wellicht - net zoals in de horeca - vrij zullen zijn van sociale bijdragen in hoofde van de werkgever en van inkomstenbelasting in hoofde van de werknemer. Bruto is dus echt netto.

Coronavirus: verlenging van vrijwillige overuren (Partena Professional)

Cruciale sectoren vertaald naar paritair comité (Justel, gedetailleerde en meest recente lijst, pdf, 25 blz., zie blz. 16 tot 23)

Geen loonakkoord: komt er een corona-premie?

Het sociaal topoverleg over een loonstijging in 2021 en 2022 is mislukt. Er is geen compromis bereikt over een eenmalige premie in de florerende sectoren. De federale regering is nu aan zet. Dat is niet de eerste keer, maar nu is het dossier ook politieke splijtstof. Vooruit (ex SP.A), de partij van onder meer vice-premier Frank Vandenbroucke, zegt bij monde van voorzitter Conner Rousseau: "Geen loonsverhoging? Dan ook geen dividend."

Loonoverleg struikelt over coronapremie (De Standaard)

ACV: ‘Loonakkoord is niet mogelijk’ (De Standaard): "Het is onmogelijk om een loonakkoord te sluiten over een loonsverhoging van 0,4 procent die dan nog eens berekend werd met sjoemelsoftware"

Vooruit-voorzitter Conner Rousseau voert druk op... (VRT NWS)

Lees ook: Helft van de CEO’s van beursgenoteerde bedrijven zag de bonus... (Vlerick): de bedrijven die omzetverlies leden, snoeiden in de bonussen en soms in het loon van de ceo

Virus drijft kost per gewerkt uur omhoog

Wanneer een werknemer in tijdelijke werkloosheid is, blijft zijn baas bepaalde vaste looncomponenten doorbetalen. Dat verklaart waarom in het corona-jaar 2020 de kost per effectief gepresteerd uur met gemiddeld 8% is toegenomen, zoals blijkt uit een studie door Securex. Er zijn verschillen naargelang de statuten, de bedrijfsgrootte, de sector en de regio. De loonkost per gewerkt uur bepaalt voor een deel ons concurrentievermogen.

Loonkost per gewerkt uur met 8% gestegen (Securex)

Akkoord over uitkeringen, corona-bonus in vooruitzicht

De regering-De Croo heeft een akkoord doorgedrukt over de verhoging van de ondergrens van allerlei sociale uitkeringen. Zo is onder meer een stap gezet naar het minimumpensioen van 1500 euro. De regering houdt vast aan de maximale loonstijging van 0,4% in twee jaar. Maar de deur blijft op een kier voor een "eenmalige en tijdelijke vergoeding" voor werknemers in bedrijven die goed draaien als gevolg van de corona-crisis.

Sociale partners op de valreep eens over verdeling welvaartsenveloppe (VRT NWS)

Gemeenschappelijke verklaring van de werkgeversorganisaties (VBO)

"Geen Zoom meer op vrijdag"

De omslag naar telewerk is een feit. Maar het "nieuwe normaal" eist een mentale tol. De ceo van Citigroup - niet toevallig een vrouw - grijpt in. Voortaan geen interne videovergaderingen meer op vrijdag. Zo weinig mogelijk werken buiten de kantooruren, want week-ends dienen om uit te rusten. En vakantie nemen. Dat schrijft Jane Fraser in een memo aan de wereldwijd 200.000 werknemers van de bankgroep.

Amerikaanse bank verbiedt Zoom-vergadering op vrijdagen (hln.be)

No Zoom on Friday! Citigroup’s Bankers Have Their WFH Prayers Answered (Bloomberg)

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikerservaring te verbeteren.

Wij plaatsen ook analytische, advertentie- en socialemediacookies; klik op Meer informatie om deze te weigeren.