Real Time News
for Human Resources Governance

Studenten zijn slecht geïnformeerd

Slechts op op vijf studenten kent de nieuwe wetgeveing inzake studentenarbeid. Dat blijkt onder andere uit een recente rondvraag die Randstad heeft uitgevoerd bij 1.000 studenten tussen 15 en 25 jaar. Het rapport trekt er de aandacht op dat studenten die in de eerste twee kwartalen van 2006 meer dan 23 dagen bij een werkgever hebben gewerkt zonder RSZ af te dragen op hun loon, in de zomerperiode niet meer aan voordelige voorwaarden kunnen werken. Daarenboven kan dat een rechtzetting van RSZ op het totaal aantal gewerkte dagen bij die werkgever tot gevolg hebben.

Nieuwe regeling studentenarbeid levert resultaat op

De jongeren maken veel gebruik van de wet die hen sinds oktober 2005 de mogelijkheid biedt in de loop van het studiejaar 23 dagen te werken zonder de normale RSZ-afhoudingen op hun loon. Dat blijkt uit cijfers van Randstad. Het uitzendbedrijf sloot in het eerste trimester van 2006 studentencontracten af met bijna 8700 jongeren, wat een stijging vertegenwoordigt van bijna 50 procent ten opzichte van het eerste trimester van vorig jaar. Randstad wijst er nog eens op dat de wetgeving complex is; studenten en werkgevers die niet goed geïnformeerd zijn, riskeren onaangename verrassingen.

Uitzendsector verkeert in volle expansie

De uitzendsector is in 2005 sterk gegroeid. Het aantal gepresteerde uren steeg met 8,7 procent in vergelijking met 2004 en bedroeg 159,1 miljoen. Volgens de sectorfederatie Federgon zijn voor deze evolutie een aantal verklaringen. Interimarbeid is structureel verankerd geraakt in het beheer van de ondernemingen. Er is meer mobiliteit op de arbeidsmarkt. De uitzendbedrijven leggen zin voor innovatie aan de dag en stemmen hun aanbod voortdurend af op de noden van de markt.
In 2005 steeg het aantal tewerkgestelde uitzendkrachten met 25.000 om een totaal te bereiken van 351.100 personen. Indien men hier de 110.000 jobstudenten bijtelt, komt men aan 461.100 personen die in 2005 tenminste één uitzendjob hebben gedaan. Omgerekend naar voltijd-equivalenten, en de studenten buiten beschouwing gelaten, verschaft de uitzendsector dagelijks werk aan 81.105 personen, wat overeenkomt met 2,3 procent van de loontrekkenden.
Het aantal vestigingen van de uitzendbedrijven nam toe met 122, wat meebracht dat de sector zelf 644 vaste medewerkers extra in dienst nam; hierdoor kwam het totaal op 5243. De omzet van de uitzendsector steeg in 2005 met niet minder dan 9,2 procent.

De ideale werkgever volgens de studenten

Het Zweedse adviesbedrijf Universum heeft naar jaarlijkse gewoonte een peiling gehouden onder 15.000 studenten van een honderdtal universiteiten in twintig landen. De bedoeling van deze Pan European Graduate Survey is te achterhalen welke onderneming in de ogen van de studentenbevolking de ideale werkgever is. Bovenaan de ranglijst prijkt het adviesbedrijf McKinsey, gevolgd door L'Oréal en BMW. RH Tribune merkt op dat de peiling niet alleen een hitparade oplevert, maar ook een goede kijk biedt op de factoren die een werkgever aantrekkelijk maken in de ogen van de aanstormende talenten.

Opgelet voor valkuilen in nieuwe regeling voor jobstudenten

Sinds begin 2006 geldt de nieuwe regelgeving die een bedrijf de mogelijkheid biedt een student in de loop van het school- of academiejaar tewerk te stellen tegen verlaagde sociale bijdragen. Voortaan mogen studenten twee maal 23 dagen werken zonder de normale SZ-afhoudingen op hun loon. Maar opgelet: er schuilen addertjes in het gras. Indien tijdens de eerste periode de limiet van 23 dagen wordt overschreden, verliest de student het recht op een tweede periode. In bepaalde gevallen kunnen de normale SZ-afhoudingen met terugwerkende kracht worden gevorderd. Randstad analyseert de nieuwe regelgeving en geeft advies aan de studenten en de werkgevers.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.