Real Time News
for Human Resources Governance

Ex-jobstudent aanwerven kan bijbetaling kosten

Misschien bent u erg tevreden over een jobstudent, en wil u hem een vast contract aanbieden. Maar opgelet als u de jongere gewoon laat verderwerken in de functie die hij had als student. De RSZ kan er van uitgaan dat de de studentenjob een vermomde proefperiode was. Dan zal u met terugwerkende kracht de normale sociale bijdragen moeten betalen op de prestaties tijdens de periode van studentenarbeid.

Sollicitanten steeds kritischer t.a.v. wervingsgesprekken met HR-manager

Werf&, een kwartaalmagazine over arbeidscommunicatie, liet vijf mystery guests, allen laatstejaarsstudenten, een jobbeurs bezoeken. Nadien beoordeelden ze het gesprek. De studenten bleken kritisch, de gemiddelde beoordeling van het gesprek met de HR-manager bedroeg 6,6 op 10. Uit het onderzoek bij 141 actief werkzoekenden bleek ook dat 40% onder hen een baan weigert. Redenen zijn een laag salaris, weinig doorgroeimogelijkheden en een onprettig of stroef gesprek met de HR-manager.

Uitzendsector organiseerde 125.000 vakantiejobs

Het aantal uren uitzendarbeid door studenten is in de grote vakantie van 2007 (juli-augustus-september) toegenomen met bijna 10 procent in vergelijking met 2006. Federgon schat dat zowat 125.000 studenten de weg naar het interimkantoor hadden gevonden. Volgens de beroepsvereniging heeft dat te maken met de vlotte betaling en adminstratieve afhandeling en de correcte contracten die de uitzendsector aan de studenten biedt.

Vakbondsafvaardiging vanaf 40 werknemers in de gezondheidsinstellingen

Vanaf 1 oktober 2007 is de drempel om een vakbondsafvaardiging op te richten in de gezondheidsinstellingen verlaagd van 50 naar 40 werknemers.

Om in aanmerking te komen voor de oprichting van een vakbondsafvaardiging moet de onderneming gedurende de 6 maanden die aan de aanvraag voor oprichting voorafgaan minstens 40 personeelsleden in dienst hebben. Zowel voltijdse als deeltijdse werknemers worden meegeteld.
Studenten die tijdens de schoolvakanties tewerkgesteld worden, tellen niet mee; evenmin als de personen die tewerkgesteld worden met een vervangingsovereenkomst en voor zover de te vervangen persoon wel meegeteld wordt.
Vanaf 1 oktober 2008 wordt de drempel nog verder verlaagd tot 30 werknemers en vanaf 1 oktober 2009 zijn nog maar 20 personeelsleden vereist voor de oprichting van een vakbondsafvaardiging.

Zwartwerk hindert Europese groei

Binnen de Europese Unie bekent 5 % van de werknemers dat zij betaald worden van hand tot hand. Dat zwartwerk komt meest voor bij studenten, werklozen en zelfstandigen en gebeurt vooral in de sectoren van de bouw en de huishoudhulp. Dat blijkt uit de jongste Eurobarometer. Volgens het rapport van de Europese Commissie ondermijnt zwartwerk het streven van de EU naar een kwantitatieve en kwalitatieve verbetering van de arbeid en van een sterkere groei. Als redenen worden opgegeven: de hoge graad van fiscale lasten en sociale bijdragen en de zware administratie. Zwartwerk is ook meer en meer gebonden aan onderaanneming en valse zelfstandigen. In sommige landen heeft de toepassing van de overgangsmaatregelen in verband met de werknemers uit de nieuwe EU-lidstaten de toestand verergerd.

Speciale website om jobstudenten te vinden

Online-rekruteerder StepStone heeft een website ontwikkeld die speciaal naar studenten gericht is. Jongeren kunnen er een bijverdienste in hun regio vinden en bedrijven kunnen er op een voordelige manier op zoek gaan naar studenten die iets willen bijverdienen. De site zal ook na de zomer online blijven, zodat studenten hier ook in de toekomst nog op zoek kunnen gaan naar een bijverdienste.

Jobstudent verdient 1500 euro voor dertig dagen

Jobstudenten verdienen gemiddeld iets meer dan 1500 euro voor dertig werkdagen. Dat blijkt uit het jongste onderzoek door Randstad. Drie studenten op vier werken, in de grote vakantie en/of daarbuiten. Dat is een historisch record. Bijklussende studerende jongeren zijn een onderdeel van de arbeidsmarkt geworden. Randstad noteert dat het zwartwerk (studentenjob zonder contract) na jaren van daling weer licht stijgt.

Meer studenten aan het werk tijdens het jaar

De studenten maken volop gebruik van de nieuwe regeling, waarbij ze sinds 1 oktober 2005 ook tijdens het schooljaar 23 dagen mogen werken zonder dat de normale RSZ-bijdragen worden afgehouden op hun loon. Dat is de belangrijkste conclusie van een evaluatierapport van Randstad, dat zelf via het eigen net meer dan 9.000 studenten aan werk kon helpen buiten de zomervakantie.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.