Real Time News
for Human Resources Governance

Formaliteiten voor buitenlandse jobstudenten

Als u een student van buitenlandse nationaliteit wil tewerkstellen, moet u op voorhand over een arbeidsvergunning beschikken. De student zelf moet een arbeidskaart in zijn bezit hebben. Maar voor sommigen zijn deze formaliteiten niet verplicht tijdens de schoolvakanties, o.m. voor de studenten die wettelijk in België verblijven en onderwijs met een volledig leerplan volgen.

Uitleg in Buitenlandse studenten aanwerven is makkelijker tijdens de schoolvakantie! (Securex)

Download modelcontract voor jobstudenten

De paasvakantie komt eraan en misschien gaat u studenten aan het werk zetten. Om te genieten van de voordelen die daaraan verbonden zijn, moet u specifieke regels volgen en zorgen voor een aangepaste arbeidsovereenkomst; een model kan u kosteloos downloaden.

Hier is de rechtstreekse link naar het model van Arbeidsovereenkomst voor studenten.

Zie voor uitleg de pagina Een student tijdens de paasvakantie? Zo pak je het aan… (Securex).

Tips en nieuws over werken met studenten

Met de grote vakantie voor de deur treffen opnieuw duizenden werkgevers schikkingen om studenten aan het werk te zetten. Daarom geven sociale secretariaten overzichten van de specifieke regelgeving en de bijzondere aandachtspunten; We zochten enkele interessante artikels voor u bij elkaar.

Studenten tijdens de zomervakantie: vergeet de Dimona's niet te reserveren! (EasyPay Group)

5 gouden tips om uw jobstudent veilig aan het werk te zetten (Acerta)

Studenten in de bouwsector, Minder formaliteiten voor de buitenlandse studenten tijdens de schoolvakantie, Minderjarige studenten in de horecasector (alledrie Securex)

Denk aan de bijzondere regels voor studentenarbeid

Nu alweer tienduizenden jongelui met een studentenovereenkomst aan de slag gaan, brengen sociale secretariaten enkele specifieke regels in herinnering. Voor jobstudenten gelden bijzondere regelingen wat de preventie van arbeidsongevallen betreft, en soms zijn er ook uitzonderingen. Ook de manier om een einde te maken aan de overeenkomst heeft aparte trekjes.

Meer in Neem geen risico's met de veiligheid van jobstudenten bij Securex en Studentenarbeid - Wat zijn de regels voor de beëindiging van de overeenkomst? (HDP).

"Reserveer" uw jobstudenten tijdig in Dimona

26/03/2013

Wil u jobstudenten in de paasvakantie? Dan doet u er goed aan onmiddellijk na het online verifiëren van hun resterende contingent en het ondertekenen van het contract de Dimona-aangifte te verrichten. Niet de datum van tewerkstelling, maar de datum van de Dimona-reservatie bepaalt of u van de voordelige SZ-regeling geniet.

De kwestie wordt uitgelegd door EasyPay Group in het artikel Studenten tijdens de paasvakantie: vergeet de Dimona's niet te reserveren!

Achtergrondinfo vindt u in het artikel Student tijdens de paasvakantie? Lees eerst even dit… (Securex)

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.