Real Time News
for Human Resources Governance

54.000 werkgevers stelden studenten te werk

Studentenarbeid blijft toenemen. Vorig jaar steeg het aantal werkende studenten met 4% tot bijna 478.700. Bijna 54.000 werkgevers tekenden arbeidsovereenkomsten voor in totaal 400.000 jobs; via de uitzendkantoren werden nog eens 267.000 studentenjobs ingevuld.

Aanvullende jaarstatistiek over de studentarbeid (RSZ)

Studentenarbeid: aantal werkgevers en studentenjobs naar activiteitstak van de werkgever en aantal tewerkgestelde studenten (Excel, directe download)

Checklist: jobstudent aanwerven zoals het moet

Als u deze zomer studenten aan het werk zet, en gebruik wil maken van de gunstige RSZ-voorwaarden, moet u strikt binnen de lijntjes kleuren. Securex heeft een handige checklist online gezet. De 7 vragen en antwoorden bestrijken alle belangrijke onderwerpen, gaande van de overeenkomst tot het verplichte voorafgaandelijk medisch onderzoek van minderjarige jobstudenten.

Ons geheugensteuntje voor als u een student tewerkstelt tijdens de zomer (Securex)

Zonder contract heeft jobstudent méér rechten

Nog steeds gaat 1 student op 5 aan de slag zonder geschreven contract, leert een Randstad-enquête. Wat wellicht weinigen beseffen, is dat deze studenten precies daardoor recht hebben op de gewone opzeggingstermijn (of overeenstemmende vergoeding) in plaats van op de verkorte. Ze werken immers met een mondelinge normale arbeidsovereenkomst. Professor Willy Van Eeckhoutte legt uit.

Studenten zonder contract, maar niet zonder overeenkomst (of zonder rechten) (WikiSoc blog)

Aantal studenten dat werkt tijdens het schooljaar bijna verdubbeld ten opzichte van 2004 (Randstad)

Tabel over minimumlonen voor jobstudenten

Hoeveel bedraagt het minimimloon dat u aan een jobstudent moet betalen? Indien de overeenkomst slaat op minder dan een maand, bent u volledig vrij. In de andere gevallen is het minimumloon afhankelijk van de leeftijd van 'uw' student en van de sector waarin u actief bent. Securex heeft een overzichtstabel klaargestoomd.

Wat moet u aan een student betalen? Raadpleeg onze tabel (Securex)

Student is altijd 3 dagen op proef

Goed om te weten nu de grote vakantie in zicht komt: voor studenten is de proefperiode niet afgeschaft door het Eenheidsstatuut. Tot het einde van de derde effectief gepresteerde werkdag mag u zonder opzeg of vergoeding een einde maken aan de overeenkomst. De FOD Werk bevestigt dat deze proefperiode niet wordt geschorst door ziekte of een andere schorsing van de overeenkomst.

Studenten zijn steeds 3 dagen op proef (Securex)

Hoe checken of student 50-dagenlimiet bereikte

29/10/2015

Het jaareinde komt in zicht en dat vergroot de kans dat een kandidaat-jobstudent zijn limiet van 50 arbeidsdagen al heeft bereikt. Wanneer dat contingent opgebruikt is, mag u de student nog altijd een contract aanbieden, maar zal u niet genieten van de verlaagde sociale bijdragen. Er bestaan verscheidene manieren om dit te checken en daaruit af te leiden welke uw opties zijn.

Studenten - Opgelet, de teller stopt op 50! (Securex)

Studenten niet weg te denken uit arbeidsmarkt

Uit gegevens van de RSZ en van HR-dienstverlener Randstad blijkt opnieuw hoe belangrijk studerende jongeren geworden zijn voor de arbeidsmarkt. De cijfers stijgen jaar na jaar en bereiken in 2015 een nieuw record; bijna evenveel jongelui hebben een bijbaantje tijdens het schooljaar als tijdens de zomervakantie.

Officiële cijfers, gebaseerd op de DmfA, publiceert de RSZ in het persbericht Studentenarbeid steeg met 5% in 2014.

De samenvatting van de 12de studie door Randstad vindt u in Momenteel werken er evenveel studenten tijdens het schooljaar als tijdens de zomer.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.