Real Time News
for Human Resources Governance

Ander nieuws van de dag

Coronavirus en jobstudent: verlenging van de versoepeling van de voorwaarden om kinderbijslag... (EasyPay Group): Brusselse studenten behouden hun rechten op kinderbijslag in het tweede trimester, ook als zij veel uren gewerkt hebben

Student: regels voor de beëindiging van de overeenkomst (Partena Professional)

Vlaams beschermingsmechanisme 8 (Vlaio)

Verlenging van het verlof voor mantelzorg in aantocht? (Besox): het gaat om een thematisch verlof dat tot dusver volgens de statistieken van de RVA uiterst weinig wordt aangevraagd

'Aandeelhouderschap is sleutel om talent te houden' (De Tijd): gesprek met twee van de zeldzame bedrijfsleiders die kozen voor aandelenparticipatie

Hele economie mag in Q3 studenten goedkoop tewerkstellen

Om de relance te ondersteunen mag je in het derde kwartaal studenten aan het werk zetten zonder dat de gepresteerde uren meetellen voor hun jaarlijks quotum. De maatregel geldt voor alle sectoren. Je betaalt de voordelige solidariteitsbijdrage in plaats van de gewone sociale bijdragen. De wet moet nog gestemd worden, maar de RSZ is al klaar om ze toe te passen.

Uitbreiding studentenarbeid 3de kwartaal 2021 in alle sectoren - coronamaatregel (socialsecurity.be)

Lees ook: Mag een student komen werken tijdens een periode van collectief verlof? (Orbiss)

Ander nieuws van de dag

Wat als een sociaal inspecteur telethuiswerk oplegt? (Cautius Advocaten): bij de toepassing van de verplichting tot telethuiswerk mag het criterium dat "de bedrijfsvoering niet in het gedrang mag worden gebracht" met redelijkheid worden toegepast

Telewerk, na de crisis: vrouwen meest positief (SD Worx)

Deels op kantoor, deels thuis: 6 tips om van hybride werken een succes te maken (SD Worx)

27% minder studenten vonden een baan in 2021 (Partena Professional)

Geleidelijk herstel arbeidsmarkt: nog 17,5% minder vacatures vergeleken met pre-corona (Indeed)

Ander nieuws van de dag

Wat moet u aan uw student betalen? Raadpleeg onze tabel (Securex): hoeveel loon uw student minimaal moet krijgen, hangt af van het paritair comité waartoe jouw onderneming behoort

76% van de Belgische werknemers is niet in staat om maandelijks te sparen (Partena Professional)

Meer Belgen vervroegd op pensioen tijdens coronacrisis (Acerta)

Extra week vrijaf voor Protimers (Protime)

Opslaan van gegevens over zieke werknemers leidt tot boete (Rendement.nl): een Nederlandse case, maar een waarschuwing voor werkgevers in België, waar de GDPR-handhaving nog lang niet op kruissnelheid is

Ander nieuws van de dag

Behoud dubbel overbruggingsrecht voor de Horeca in de maand mei (Partena Professional)

Vlaamse aanmoedigingspremie voor mantelzorgers (CLB Group): ook werknemers in mantelzorgverlof kunnen nu de Vlaamse aanmoedigingspremie ontvangen; die premie komt bovenop de RVA-uitkering en kan met terugwerkende kracht tot 1 september 2020 worden aangevraagd

Straks heropstart horeca: deze checks kun je nu al doen (SD Worx): met tips

Meer dan dubbel aantal studenten aan het werk in paasvakantie (Randstad)

Coronavirus opgenomen in Codex

Het SARS-Cov-2 virus is nu officieel als een biologische agens van groep 3 opgenomen in de Codex over het welzijn op het werk. Voor veel werkgevers heeft dit gevolgen, maar hun werknemers die niet omgaan met biologische agentia blijven buiten het toepassingsveld. Even was ook gevreesd dat zeer veel studentenjobs niet meer mogelijk zouden zijn.

Aanpassing van de bepalingen van de codex over het welzijn op het werk inzake biologische agentia (FOD Werk)

Studenten mogen onbeperkt werken in ziekenhuizen en scholen

Om werkgevers in de zorgsector en het onderwijs te helpen hun soms schrijnende personeelstekorten het hoofd te bieden, mogen studenten bij hen aan de slag zonder dat hun prestaties worden meegeteld in hun contingent van 475 uren per jaar. Deze corona-maatregel geldt in het laatste kwartaal van 2020 en het eerste kwartaal van 2021. Op socialsecurity.be staan de lijst van de betrokken paritaire comités en de lijst van de NACE-codes.

Uitbreiding studentenarbeid 4-2020 en 1-2021 in sommige sectoren - coronamaatregel (socialsecurity.be)

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikerservaring te verbeteren.

Wij plaatsen ook analytische, advertentie- en socialemediacookies; klik op Meer informatie om deze te weigeren.