Real Time News
for Human Resources Governance

Vijf uren werken per week en toch goed betaald

03/11/2010

In Frankrijk staat het ambtenarendom op zijn achterste poten. Reden: een klokkenluidster heeft in een boek uitgelegd dat van haar en haar collega's in overheidsdienst vooral verwacht wordt dat zij niets doen. Al mijn werk kan ik af krijgen in 5 uren per week, vertelt Zoé Shepard (schrijversnaam van Aurélie Boullet) in “Absolument dé-bor-dée ! ou le paradoxe du fonctionnaire - Comment faire les 35 heures en... un mois !” Ooit kreeg zij een volle week om de layout van een document te veranderen, een klusje dat in een halve minuut geklaard was. De vrouw is tien maanden geschorst. Meer via NL en via FR.

"Onduidelijk wat HR bijdraagt tot bedrijfsresultaat"

Ongeveer één bedrijf op twee is niet tevreden over zijn HR-afdeling. Zo blijkt uit een enquête die – gelukkig voor ons – in Frankrijk plaatsvond. Het probleem is o.m. dat men niet ziet op welke manier de human resources functie daadwerkelijk bijdraagt tot de bottom line. 28% van de ondervraagde ondernemingen meet de prestaties van hun HR-team, 40% zegt dit in de nabije toekomst ook te zullen doen. Een verslag over het onderzoek staat op de Franse site FocusRH, klik op FR voor de details.

Uw werknemer wordt ziek op vakantie in het buitenland

Uw werknemer wordt ziek tijdens zijn vakantie in het buitenland en de periode van arbeidsongeschiktheid loopt nog verder na het einde van zijn vakantie. Moet u gewaarborgd loon betalen? Kan de werknemer zijn vakantiedagen omzetten in ziektedagen met gewaarborgd loon, en later zijn vakantiedagen opnemen? Op deze en gelijkaardige vragen heeft Randstad de antwoorden verzameld. Klik op NL voor details.

Nieuwe verblijfsforfaits gepubliceerd in Staatsblad

De nieuwe vrijgestelde verblijfsvergoedingen voor missies in het buitenland zijn gekend. Zoek in het Staatsblad gedateerd 1 april 2010 naar het Ministerieel besluit houdende vaststelling van verblijfsvergoedingen toegekend aan afgevaardigden en ambtenaren. Opgelet: de website van het Staatsblad is zeer gebruiksonvriendelijk. Denk eraan de Amerikaanse datumnotatie te gebruiken (dus 2010 - 04 - 01). De hyperlink NL hierna brengt u rechtstreeks naar de zoekpagina.

Belgische werknemers minder vitaal dan de Amerikaanse

De Belgische werknemers blinken niet uit door hun vitaliteit, zo besluit een studie door Securex. Dit was al eerder gebleken (zie dit bericht in HRG Alert), maar nu is ook duidelijk dat we het minder goed doen dan veel andere landen. De Belgen moeten o.m. onderdoen voor de Amerikanen. Nederland scoort in deze achtlanden-studie het best wat de vitaliteit betreft, Duitsland het slechtst. Klik op NL voor details en voor twee whitepapers. De whitepapers bevatten commentaren van HR-directeuren.

De povere score van de Belgen heeft volgens de onderzoekers te maken met levensstijl. Onze werknemers doen zelden aan sport, hebben vaak slechte voedingsgewoonten (velen slaan het ontbijt over), drinken meer alcohol en roken meer tabak dan hun collega's in veel andere landen. De Belgen scoren wel uitstekend op enkele andere dimensies, o.m. productiviteit en betrokkenheid.

Geblokkeerde werknemers: gewettigd afwezig, geen loon

Hebt u werknemers die door de sluiting van het luchtruim vast zitten in het buitenland? Enkele sociale secretariaten zetten de principes van de wetgeving nog eens uiteen. SD Worx doet dit in het artikel "De IJslandse aswolk: help, ik geraak niet op het werk!". Securex titelt "Werknemers geblokkeerd in het buitenland: een geval van overmacht?" Acerta vat de problematiek samen in het artikel "Mijn werknemer zit vast in de aswolk".

Het KMI publiceert dagelijkse updates. Klik op NL om naar de updatepagina te surfen.

Sociale inspectie mikt op frauduleuze detachering

De sociale inspectie zal dit jaar extra aandacht besteden aan fraude rond detachering. Dat is aangekondigd door staatssecretaris Carl Devlies. Vooral Polen en Luxemburg dienen blijkbaar als uitvalsbasis voor constructies die dienen om de Belgische sociale zekerheid en arbeidswetgeving te omzeilen.

Via de link NL kunt u een balans lezen van de sociale controles in 2009.

HR-software faalt jammerlijk als beleidsinstrument

Human resources softwareprogramma's zijn meestal ongeschikt om strategische beslissingen te ondersteunen. Tot deze sombere conclusie komt adviesbedrijf KPMG na een studie van 27 programma's die beschikbaar zijn op de Nederlandse markt. Slechts 12 ervan bieden meer dan de helft van de functies die nodig zijn om inzicht te krijgen in de kosten en het rendement van het personeel. U kunt een uitgebreide samenvatting (72 blz.) in pdf-formaat van het rapport gratis downloaden via onderstaande hyperlink NL.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.