Real Time News
for Human Resources Governance

Ontslagkosten zijn extreem in België

25/09/2012

Een bediende ontslaan is nergens zo duur als België, met uitzondering van Italië waar evenwel aan de wetgeving wordt gesleuteld. Een arbeider afdanken, daarentegen, is vrijwel nergens zo goedkoop. Advocatenkantoor Laga heeft de samenvatting van zijn 25-landenstudie over ontslagkosten online gezet.

Het persbericht draagt de titel België is het tweede duurste land in Europa voor ontslag.

U kunt ook een samenvatting in het Engels van de International Dismissal Survey 2012 rechtstreeks downloaden, evenals een vergelijking van de ontslagkosten voor arbeiders en voor bedienden (Comparative study dismissal cost: blue collar versus white collar workers in a transnational perspective).

EU-migranten frauderen massaal

35 tot 40% van de EU-burgers die zich hier als zelfstandige hebben laten inschrijven zijn fraudeurs. Zo blijkt uit officiële cijfers. De grote baas van de Sociale Inspectie luidt de alarmklok. "Maatregelen zijn dringend, anders blijven er hier over twintig jaar geen Belgische werknemers meer over."

Het verhaal staat in De Tijd onder de titel Migranten bedreigen sociale zekerheid. In een begeleidend artikel (Steeds meer EU-migranten misbruiken zelfstandigenstatuut) staat dat het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen van de zelfstandigen de politici had gewaarschuwd dat dit zou gebeuren.

Blauwe Kaart treedt op 10 september in voege

Met ingang van 10 september kunt u de Europese "Blauwe Kaart" gebruiken om hoogopgeleiden van buiten de EU aan te trekken. Maar het parallelle systeem van "Vergunning B" is niet afgeschaft - bepaald geen goed voorbeeld van administratieve vereenvoudiging.

SD Worx legt uit wat de Blauwe Kaart is en welke procedures de werkgever moet doorlopen in het artikel De Europese blauwe kaart is een feit.

Duitser werkt 3,6 weken meer dan Belg

In het jaar 2010 werkte een Belgische voltijdse loontrekkende gemiddeld 1765 uren. Dat is meer dan in Frankrijk en minder dan in de andere buurlanden. Voltijds werkende Duitsers waren 1904 uren aan de slag, wat overeenkomt met 3,6 weken méér dan de Belgen.

De cijfers staan in een studie door Eurostat op vraag van het Franse onderzoeksinstituut Coe-RexeCode. Details in het artikel Une comparaison inédite des durées effectives du travail en Europe.

U kunt ook een rapport van 41 bladzijden rechtstreeks downloaden.

Verschil tussen bruto en netto is grootst in België

Nergens in de 34 landen van de OESO is de loonwig groter dan in België. De loonwig is het verschil tussen wat de werkgever betaalt en wat de werknemer in handen krijgt. Vergeleken met 10 jaar geleden is er een lichte daling. Maar die was er ook in de meeste andere landen.

Details staan in het persbericht La pression fiscale moyenne sur les salaires recommence à augmenter, et pèse sur le revenu disponible réel (in het Engels: Tax : Average tax burden on workers’ earnings starts to rise again, putting pressure on real after-tax pay).

Een nota over België vindt u hier in het Engels.

Een koppel tweeverdieners met een loon dat op 167% van het nationale gemiddelde ligt, mensen die goed verdienen dus, houdt in België netto iets minder over dan de helft van wat zij aan hun werkgevers kosten.

Maar niet alleen de veelverdieners spekken onze staatskas. Van de totale loonkost van een alleenstaande ouder met twee kinderen, die slechts twee derden van het gemiddelde loon ontvangt, gaat ongeveer 35% naar de Staat; dat is het dubbele van het OESO-gemiddelde.

Als diezelfde alleenstaande met een laag loon geen kinderen heeft, stijgt de belastingdruk tot bijna 50%; het OESO-gemiddelde bedraagt voor deze categorie van belastingplichtigen iets meer dan 30%, in Chili is dat 7%, in Nieuw-Zeeland 17% en in Zuid-Korea 20%.

België en Nederland sporen onbetaalde bijdragen op

Federaal minister Onkelinx heeft een verdrag ondertekend met de Nederlandse minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Kamp om de sociale fraude beter aan te pakken. Werkgevers die hun verplichtingen niet nakomen in de betaling van de sociale bijdragen kunnen dankzij dit verdrag beter worden opgespoord. Mensen die in Nederland wonen of werken en vanuit België een uitkering ontvangen, of andersom, zullen beter worden gecontroleerd.

Werkgever moest 250.000 euro betalen aan pester

De schokkende pesterijen en vernederingen die een arbeider van het bedrijf MACtac in Soignies onderging, zijn niet zonder gevolgen gebleven voor de werkgever.

Het Laatste Nieuws meldt dat de nieuwe directie drie pesters had ontslagen toen ze de feiten vernam, maar dat die drie hun ontslag met succes hebben aangevochten voor de rechtbank. De rechter vond de ontslagen onrechtmatig. De drie kregen een schadevergoeding. Eén van hen was een beschermde werknemer; hij kreeg 250.000 euro schadevergoeding, 10 miljoen oude Belgische franken dus. Klik op NL voor details.

De video van een martelscène op de werkvloer vindt u o.m. op deze pagina van La Dernière Heure. Daar vindt u ook veel verslaggeving. De zaak is na het opduiken van de video snel opgepikt door de media, ook in het buitenland.

Ook man heeft recht op borstvoedingsverlof

Het Europese Hof van Justitie heeft beslist dat een man recht heeft op borstvoedingsverlof indien zijn vrouw daar recht op heeft. De redenering luidt dat dit type van verlof deel uitmaakt van de zorg voor het kind en dient om gezin en beroepsleven beter te kunnen combineren. Er mag op dat vlak geen verschil bestaan tussen mannen en vrouwen. Meer via deze link. Klik op NL voor het arrest.

Het arrest viel in een zaak die was aangespannen door een Spaanse vader. Spanje heeft intussen zijn wetgeving aangepast. Werkende vaders mogen twee keer per dag een half uur pauze nemen tot de baby negen maanden oud is.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.