Real Time News
for Human Resources Governance

A1-verklaring aanvragen kan nu online

De RSZ heeft een nieuwe toepassing online gezet met de benaming "Aanvraag werken in meerdere landen". Daarmee kan u als werkgever een A1-verklaring aanvragen, die van belang is in verband met het sociaal statuut van werknemers die actief zijn in meer dan één land van de Europese Economische Ruimte en Zwitserland.

Internationale tewerkstelling: nieuwe online toepassing voor gelijktijdige tewerkstelling in meerdere landen (Group S)

Belgische loonkosten stijgen meer dan gemiddeld

In het tweede kwartaal van 2013 stegen de loonkosten in de eurozone en de hele EU27 met 0,9 procent, in vergelijking met het eerste kwartaal. België bevindt zich, met een stijging van meer dan 2 procent, opnieuw bij de minder goede leerlingen van de klas. In Estland (+7,7 procent) en Litouwen (+6,5 procent) stegen de loonkosten het sterkst. Slovenië laat met -5,9 procent dan weer een opmerkelijke daling noteren.

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-16092013-BP/EN/3-16092013-BP-EN.PDF

Belgen werken opmerkelijk veel uren

Een voltijdse loontrekkende werkt in België 1739 uren per jaar, overuren niet inbegrepen. Dat is merkelijk meer dan in de buurlanden Frankrijk, Duitsland, Nederland en het VK. De wekelijkse arbeidsduur is in België vorig jaar sterker toegenomen dan in alle andere landen van de Europese Unie. Duitsland is de kampioen wat het aantal verlofdagen per jaar betreft: 40.

De cijfers staan in een studie van Eurofound, een EU-instelling. U kan online een samenvatting vinden in het dossier Developments in collectively agreed working time 2012 of het dossier rechtstreeks downloaden (pdf, 28 blz.).

Belgische loonhandicap blijft stijgen

Vergeleken met een jaar eerder waren de loonkosten in België in het eerste kwartaal gestegen met 2,6%. In Duitsland stegen ze nog sneller (3,9%). In Nederland en Frankrijk, daarentegen, was er haast geen evolutie, zodat globaal gezien onze loonhandicap is blijven toenemen.

Alle cijfers over de EU staat in het persbericht van Eurostat Annual growth in hourly labour costs rose to 1.6% in euro area and to 1.9% in EU27 (pdf)

Nieuwe forfaits voor buitenlandse reizen

Sinds 1 april gelden nieuwe forfaitaire vergoedingen voor dienstreizen van ambtenaren naar het buitenland. Voor een dag in Australië, bijv., mag 341 euro gerekend worden, hotel niet inbegrepen. De bedragen worden door de fiscus en de RSZ aanvaard voor de privésector. De lijst staat in het Staatsblad.

U kan de landenlijst downloaden via Acerta.

De sociale secretariaten geven veel toelichting bij dit onderwerp.

Forfaitaire vergoedingen voor dienstreizen in het buitenland (Acerta)

Forfaitaire vergoeding voor buitenlandse opdrachten: nieuwe bedragen vanaf 1 april 2013 (SD Worx)

Verblijfsgoedingen voor buitenlandse dienstreizen. Nieuwe bedragen vanaf 1 april 2013 (Randstad)

Onkostenvergoeding voor korte buitenlandse dienstreizen : nieuwe bedragen vanaf 1 april 2013 (Group S)

RSZ doet geste voor buitenlandse kaders

19/02/2013

Na de fiscus gaat nu ook de RSZ een "travel exclusion" toepassen. Dit betekent dat u binnen zekere grenzen geen patronale bijdragen meer verschuldigd bent op het loon dat u betaalt voor werkdagen buiten België aan een buitenlands kaderlid dat tijdelijk bij u in België is tewerkgesteld.

Details over deze speciale regeling bij Group S in het artikel Buitenlandse kaderleden: het "sociaal" forfait voor kosten eigen aan de werkgever wordt verhoogd.

Loonkosthandicap is in 2012 blijven stijgen

Ongunstig nieuws indien uw onderneming concurreert op buitenlandse markten: vorig jaar is de gemiddelde uurloonkost in de Belgische privésector toegenomen met 6,3%, terwijl de referentielanden Frankrijk, Duitsland en Nederland op gemiddeld 5,5% afklokten. De poging van de regering-Di Rupo om onze loonkosthandicap te verkleinen heeft in 2012 niets opgeleverd.

Ook wat de evolutie van de werkgelegenheid in de privé betreft, zowel in aantal personen als in gewerkte uren, heeft België het minder goed gedaan dan de buurlanden.

De cijfers komen van de Centrale Raad van het Bedrijfsleven. Ze staan in het jaarlijkse Technisch verslag van het secretariaat over de maximale beschikbare marges voor de loonkostenontwikkeling.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.