Real Time News
for Human Resources Governance

Internationale werknemers minder zwaar belast

Werknemers met een salary split zullen door de 6de staatshervorming minder belastingen betalen. Zij zullen fiscale voordelen (pensioensparen, woonleningen...) integraal in rekening mogen brengen, in plaats van naar verhouding van het Belgische aandeel in hun totale inkomsten. Onder de streep kan dat een aanzienlijk verschil maken. Dat blijkt uit een analyse door fiscalist Jef Wellens.

Internationale werknemers winnen bij staatshervorming (Netto)

Meldplicht voor betalingen aan Luxemburg

Indien u consultants of andere dienstenleveranciers aan het werk zet die factureren vanuit Luxemburg, Cyprus, de Seychellen of de Britse Maagdeneilanden, moet u voortaan al deze betalingen melden aan de fiscus. Tenzij die landen nog gauw hun wetgeving zouden aanpassen om niet langer als een belastingparadijs te worden beschouwd.

Gedetailleerde uitleg in het artikel Alle betalingen aan Luxemburg melden op de site van DVP-Law.

Erkenning groeit voor tijdelijk werk

Tijdelijk werk wordt steeds vaker gezien als een volwaardige broodwinning en een win-win tussen werknemers en werkgevers. Dat blijkt uit een studie door Page Personnel; het rapport kan u downloaden. Federgon stelt tevreden vast dat ook de Internationale Arbeidsorganisatie met meer waardering spreekt over tijdelijke arbeidscontracten.

Via deze hyperlink krijgt u als lezer van HR Alert rechtstreeks toegang tot het volledige en goed geïllustreerde rapport van Page Personnel, getiteld How the World views Temporary Employment. België is één van de onderzochte landen.

Global Employment Trends 2014 (ILO)

Naar meer waardering voor tijdelijke arbeid (Federgon)

Werkgever betaalt voortaan terugkeer illegalen

De kosten voor de terugkeer van een illegaal tewerkgestelde vreemdeling en zijn gezin naar het land van herkomst zullen worden teruggevorderd bij de werkgever. Dat blijkt uit een recent KB. Ook is een bedrag vastgelegd van een forfaitaire tussenkomst in de kosten van huisvesting en gezondheidszorg, ten laste van de werkgever.

Bijzonderheden in het artikel Illegale tewerkstelling buitenlandse werknemers: terugkeerkosten en de kosten voor huisvesting, verblijf en gezondheidszorg.

Lonen stijgen in buurlanden sneller dan bij ons

De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven verwacht dat de Belgische lonen in de periode 2013-2014 met 3,5% zullen stijgen. Dat is minder dan het gemiddelde van Duitsland, Frankrijk en Nederland, wat dus betekent dat onze loonhandicap lichtjes zal verminderen.

De tragere stijging van de lonen in België is het gevolg van een lage inflatie, enkele indexmaatregelen van de federale regering en de blokkering van de lonen. De vakbonden zijn nogal tevreden. De werkgevers vinden dat het dichten van de loonkloof veel te traag gaat.

Wie hoopte dat de CRB zijn onverteerbaar Technisch Verslag zou samenvatten in een helder persbericht of management summary, is er ook dit jaar weer aan voor de moeite. Er is alleszins geen spoor van op hun website.

Technisch verslag van het secretariaat over de maximale beschikbare marges voor de loonkostenontwikkeling

Ryanair mag blijven lage Ierse SZ betalen

Zes Ryanair-werknemers die vanuit de luchthaven van Charleroi werken, hebben de arbeidsrechtbank er niet van overtuigd dat zij onder het Belgische socialezekerheidsrecht moeten vallen. De luchtvaartmaatschappij mag op het loon van haar 'Belgisch' personeel dus de lage Ierse patronale lasten blijven betalen. De vakbonden gaan wellicht in beroep.

Dossier Ryanair: pas suffisamment de preuves (La Libre)

Arbeidsrechtbank onbevoegd voor conflict bij Ryanair (De Standaard)

Nieuwe loongrenzen voor arbeidsvergunningen B

Vanaf 1 januari 2014 moet een buitenlandse werknemer minstens 39.422 euro bruto per jaar verdienen om een arbeidsvergunning B als hooggeschoolde te krijgen, zo signaleert Attentia. Het minimum voor een arbeidsvergunning B als leidinggevende wordt 65.771 euro. Vanaf ditzelfde bedrag zijn buitenlandse kaderleden die in een hoofdkwartier komen werken vrijgesteld van arbeidskaart.

Nieuwe loongrenzen voor arbeidsvergunning B voor buitenlandse hooggeschoolden en leidinggevenden

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.