Real Time News
for Human Resources Governance

Duits minimumloon voor Belgische transporteurs

Belgische transportbedrijven die in Duitsland laden of lossen, moeten voortaan in het Duits kunnen aantonen dat hun chauffeur tenminste het nieuwe Duitse minimumloon betaald krijgt. De loonverplichting geldt niet wanneer de chauffeur enkel op doorreis is. De Belgische transporteursfederatie Febetra betwijfelt of de Duitse regels stroken met het Europees recht.

Minimumloon in Duitsland … Ook voor de Belgische transporteurs? (Securex)

Werklust piekt waar uitkeringen hoog zijn

02/04/2015

Een gangbare mening wil dat hoge sociale uitkeringen de lust ontnemen om te werken. Dat klopt niet, concludeert een studie die ook Belgische gegevens analyseerde. Het is in de best uitgebouwde welvaartsstaten dat het grootste aantal mensen ernaar streeft een betaalde job te hebben. Wat wel klopt, is dat dit effect niet in alle subgroepen op de arbeidsmarkt even sterk is.

De studie is van de Noorse professoren Kjetil A. Van der Wel en Knut Halvorsen en u kan ze volledig online lezen: The bigger the worse? A comparative study of the welfare state and employment commitment.

Bij detachering geldt minimumloon van werkland

Ook als hun arbeidsovereenkomst in het buitenland werd ondertekend, hebben gedetacheerde werknemers sowieso recht op wat het Europees Hof van Justitie "de kern van dwingende bepalingen" van het werkland noemt. Daartoe behoren de minimumlonen, vergoedingen voor reistijd en mobiliteit en voor jaarlijkse vakantie.

Een bespreking van het arrest staat in de Nieuwsbrief Arbeidsrecht van de KU Leuven.

Het proces was aangespannen door een Finse vakbond, die eiste dat de 128 gedetacheerde Polen die op een bouwwerf actief waren het Finse minimumloon zouden krijgen.

België 10 euro per uur duurder dan Duitsland

De Belgische industrielonen zijn de hoogste in Europa, en voor alle lonen samen is enkel Denemarken een heel klein beetje duurder dan ons gemiddelde van 41,2 euro. Vergelijk dit met onze voornaamste handelspartners: Frankrijk (34,9), Nederland (33), Duitsland (31,3) en het Verenigd Koninkrijk (20,7). De Belgische cijfers dateren van 2008 en zijn intussen mogelijk nog hoger.

De berekening is door het befaamd Duits instituut IMK-Boeckler gepubliceerd. Details in dit persbericht. U kunt ook de studie downloaden: Lohn- und Arbeitskosten (in het Duits, pdf, 25 blz.).

Fiscale tegenvaller voor sommige kaderleden

Sinds 1 juli kunnen in België tewerkgestelde buitenlandse kaderleden die geen rijksinwoner zijn nog enkel genieten van allerlei persoonlijke aftrekken, tegemoetkomingen en verminderingen als zij tenminste 75% van hun totale netto beroepsinkomsten in België hebben behaald; kaderleden die meer dan 25% in het buitenland werken, zullen hun belastingdruk dus sterk zien stijgen.

Uitleg in twee artikels: Bedrijfsvoorheffing: belangrijke wijziging voor niet-inwoners (Group S) en Bedrijfsvoorheffing op de inkomsten van niet-inwoners : wijzigingen vanaf 1 juli 2014 (PartenaHR).

Chinezen exporteren hard arbeidsmodel naar EU

26/06/2014

Foxconn is een Chinese producent van elektronische onderdelen die al veel kritiek oogstte om zijn slechte arbeidsomstandigheden. Nu blijkt dat de firma, om dichter bij zijn eindklanten te zijn, fabrieken heeft opgericht in de EU (Tsjechië en Slovakije) en Turkije waar aan het personeel haast middeleeuwse arbeidsverhoudingen worden opgelegd.

Meer in een artikel van twee universitaire onderzoekers, Andrijasevic en Sacchetto, China may be far away but Foxconn is on our doorstep.

Lucht in kantoren is vaak veel te droog

In een kwart van de Nederlandse kantoorruimten is de luchtvochtigheid zo laag dat er gezondheidsrisico's door ontstaan. In evenveel kantoren blijken te veel schimmels en bacteriën aanwezig te zijn en is het CO2-gehalte te hoog. De strijd tegen het fijn stof, daarentegen, is bijna gewonnen.

Meer in het artikel Een op de vier werkplekken is ongezond op de site van het Nederlandse kennisplatform Arbo.

Belgische uurlonen blijken niet in te tomen

Sinds het uitbreken van de crisis, in 2008, is de loonkost per uur in de Belgische privé-sector gestegen met 15,4%, zo becijfert Eurostat. Die toename is sterker dan in al onze buurlanden, uitgezonderd Luxemburg waar de evolutie identiek was, en ook sterker dan in de EU in haar geheel (10,2%). Intussen blijft onze export klappen krijgen en bouwen investeerders hun fabrieken elders.

5 van de 28 lidstaten zagen hun uurlonen verminderen. De Griekse lonen daalden met 18% en bedragen nog slechts een derde van de Belgische.

Een overzicht van de statistieken van Eurostat vindt u via hun homepage.

U kan de nieuwste loonkost-tabellen rechtstreeks downloaden in pdf-formaat:

Les coûts horaires de la main d’œuvre compris en 2013 entre 3,7€ et 40,1€ selon les États membres

Hourly labour costs ranged from €3.7 to €40.1 across the EU28 Member States in 2013

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.