Real Time News
for Human Resources Governance

Loonkost per eenheid product op de goede weg

De Belgische loonkost per eenheid product is volgens de Oeso vorig kwartaal met 0,4% gedaald in vergelijking met Q1, terwijl hij in Duitsland steeg met 0,5% en in Frankrijk met 0,4%. Voor exporterende bedrijven is dit belangrijk. Langere cijferreeksen zijn evenwel nog wisselvallig, en het is dus wat afwachten.

Duitsland, daarentegen, ziet zijn "unit labour cost" stelselmatig stijgen; mogelijk is dit één van de redenen waarom de regering zoveel vluchtelingen wil laten komen, want concurrentie op de arbeidsmarkt verlicht de druk op de lonen.

Unit labour costs and labour productivity (employment based), Total economy (OECD Stat)

OECD Unit Labour Cost growth steady at 0.1% in the second quarter of 2015 (Oeso, persbericht, pdf, 6 blz.)

Asielzoekers: de regels en de uitzonderingen

Dat u niet zomaar in het Brusselse Maximiliaanpark arbeidscontracten kan aanbieden aan de kamperende vluchtelingen, dat weet u. Maar misschien zijn de regels over de tewerkstelling van buitenlanders nog ingewikkelder dan u zich realiseerde. Er bestaan, bijvoorbeeld, bepaalde vrijstellingen voor liefst 10 categorieën van niet-Belgen. Tijd voor een overzicht.

Zo'n overzicht staat in het artikel Mag u asielzoekers tewerkstellen? (Securex)

Werkgevers screenen asielzoekers bij aankomst

Het VBO en sectorfederaties hebben een plan om oorlogsvluchtelingen snel aan werk te helpen. Meest opvallend is dat vertegenwoordigers van de werkgevers klaarstaan om de asielzoekers reeds bij hun registratie te screenen op competenties, diploma's, ervaring en taalkennis. Zo gaat minder tijd verloren. Federgon en diverse sectoren nemen op hun eigen terrein diverse initiatieven.

Vluchtelingencrisis: bedrijfswereld neemt 14 concrete acties (VBO)

Het volledige actieplan (VBO, pdf, 2 blz.)

Mag u een Syrische lasser of ingenieur aanwerven?

De oorlogen in Syrië en elders veroorzaken een ontzettende brain drain richting West-Europa, dat om demografische redenen geschoolde arbeidskrachten goed kan gebruiken. Ook bij ons willen veel werkgevers oorlogsvluchtelingen aanwerven, en vandaag houdt het VBO daarover een grote bijeenkomst. Wat is de juridische toestand precies? Tekst en uitleg bij SD Worx.

Asielzoekers en arbeidsmarkt – quid? (SD Worx)

Informatie en standpunten over de kwestie o.m. in volgende artikels:

Geef vluchtelingen vanaf dag 1 begeleiding (Voka)

Vlaamse bedrijven zien Syriërs graag komen (De Standaard)

Unizo leert vluchtelingen ondernemen en werk vinden (De Morgen)

Faciliter l'embauche des réfugiés : une bonne décision (UCM)

Pieter Timmermans, patron de la Fédération des Entreprises de Belgique: "Nous ne devons pas avoir de craintes par rapport aux réfugiés" (RTL Info)

Lonen van top-CEO's in VS niet realistisch

Er is geen aantoonbaar verband tussen wat top-CEO's in de VS verdienen en hun prestaties. Het herverdelen van hun loon over een groter aantal mensen zou geen negatieve weerslag hebben op de economie. Dat schrijft het Economic Policy Institute. Een modale Amerikaan moet 300 jaar werken om één jaarloon van een top-CEO te verdienen; zijn koopkracht stagneert al enkele decennia.

Top CEOs Make 300 Times More than Typical Workers (Economic Policy Institute)

Top-CEO Pay Isn't Driven by Talent, New Study Says (Wall Street Journal)

Un patron américain divise son salaire pour augmenter ses salariés (challenges.fr)

Gratis studie over ontslagkosten

02/06/2015

De derde International Dismissal Survey van advocatenkantoor Laga is kosteloos downloadbaar. De studie, stilaan een must voor wie grensoverschrijdend bezig is met human resources, analyseert de ontslagsituatie in 31 landen. België is momenteel, na Italië en Zweden, bijna het duurst, maar door het eenheidsstatuut zullen we snel dalen naar de 7de plaats.

Laga International Dismissal Survey (pdf, 102 blz., in het Engels)

Klassiek arbeidscontract staat onder druk

Wereldwijd is een vast en voltijds arbeidscontract, dat inkomenszekerheid biedt voor een voorzienbare toekomst, hoogst zeldzaam. Maar volgens de Internationale Arbeidsorganisatie staat nu ook in de rijke landen deze vorm van arbeidsrelatie onder druk. De ILO wijst op de opkomst van fenomenen zoals de Duitse mini-jobs, het Nederlandse nulurencontract en andere vormen van arbeid op afroep.

U kan de samenvatting van het ILO-rapport rechtstreeks downloaden (pdf, 7 blz.).

In het Engels: The Changing Nature of Jobs

In het Frans: Des modalités d'emploi en pleine mutation

Nieuwe forfaits buitenlandse dienstreizen

Het Staatsblad publiceert de nieuwe verblijfsvergoedingen voor medewerkers op dienstreis in het buitenland die door de fiscus zonder verder bewijs worden aanvaard. De hoogste dagvergoeding is 105 euro, ze geldt in meer dan 10 landen. De kosten voor de reis zelf en het hotel zijn niet inbegrepen.

Toelichting in Bedragen buitenlandse dienstreizen 2015 officieel (Securex).

De bedragen zelf (kijk naar de kolom Categorie 1) staan in het 220 bladzijden dikke Belgisch Staatsblad gedateerd 30 maart 2015.

U kan in dit zoekformulier bij "Woorden van tekst" de term "dienstreizen" intikken, of enkele gegevens overnemen uit de titel van het besluit, die voluit luidt "23 MAART 2015. - Ministerieel besluit houdende vaststelling van verblijfsvergoedingen toegekend aan afgevaardigden en ambtenaren afhangend van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking die zich in officiële opdracht naar het buitenland begeven of zetelen in internationale commissies".

De datumvelden in het zoekformulier volgen het Amerikaans model (yyyy/mm/dd).

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.