Real Time News
for Human Resources Governance

Voor parket is aangehouden transportbaas misdadiger

Met de Blitzkrieg van het Belgische gerecht en andere binnen- en buitenlandse diensten, gisteren, tegen transportgroep Jost lijkt de strijd tegen de truc met de postbusbedrijven in een nieuwe fase te zijn gekomen. De aangehouden topman wordt er onder meer van verdacht een criminele organisatie te leiden. De Belgische chauffeursvakbonden hopen op een afschrikkingseffect. 

Le transport routier visé pour dumping social: Roland Jost placé sous mandat d'arrêt (LaLibre)
Vier arrestaties bij huiszoekingen in groot Belgisch transportbedrijf (De Standaard)

Dumping social dans les transports: Un routier belge coûte 2.619 euros, un Bulgare seulement 303 (INFOGRAPHIE) (DH.be)

Wegwijs in de detacheringsjungle

28/04/2017

Een medewerker uitsturen naar het buitenland vraagt dat HR zich een weg hakt door een jungle van wetten en regels inzake onder meer visa, werk- en verblijfsvergunningen, registraties, meldingsplicht en het aanpassen van de arbeidsovereenkomst. Hans van Velzen, een specialist in de materie, schetst wat bij detachering komt kijken. Zijn bedrijf gidst werkgevers doorheen 50 jurisdicties.

Verplaatsing van medewerkers in Europa (postings)  (pdf, artikel in het magazine van NVP, dat is de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling)

Global Mobility Services in meer detail (vviworld.net)

HR-topman van Google doet boekje open

Niets belet andere bedrijven ons voorbeeld te volgen, zegt Laslo Bock, de hoogste HR-baas bij internetgigant Google. In een boek en op het internet onthult hij zijn aanpak. Eén van zijn tips: betaal jouw beste mensen véél meer dan het gemiddelde loon, anders geraak je ze toch weer kwijt. Op HR Governance Day (21 november) komt Thierry Geerts, ceo Google België, zijn visie geven op HR.

Thierry Geerts

HR Governance Day
Work Rules!-presentatie van Bock op LinkedIn met 10 tips

Google's Head of HR Shares His Hiring Secrets (interview in Fast Company)

Google's HR boss shares 10 secrets to running a company everyone wants to work for (artikel in Business Insider)

Work Rules!
(het boek van Laszlo Bock)

België temt loonkoststijging en verhoogt flexibiliteit

Vergeleken met de buurlanden scoort België lang niet slecht in de Hays Global Skills Index 2016. Anders gezegd, het gaat bij ons de goede kant uit met een set van 7 indicatoren die de beschikbaarheid van geschoolde arbeidskrachten beïnvloeden. In engineering, farma, IT en de digitale sector moeten de werkgevers blijven rekening houden met een war for talent.

De index is weinig intuïtief maar wordt gelukkig goed in beeld gebracht. U kan zelf een rijke keuze aan grafische voorstellingen oproepen.

Als u op deze link klikt, ziet u de vergelijking van België met Frankrijk, Duitsland en Nederland. Het effect van het regeringsbeleid in de voorbije jaren is o.m. zichtbaar in de goede scores voor evolutie van de loonkost en voor flexibiliteit op de arbeidsmarkt.

Belangrijk: hoe lager (korter) de staaf op de grafiek, hoe beter het land evolueert in vergelijking met de studie van 2015. In de linkernavigatie kiest u de indicator waarvoor u belangstelling hebt.

Hays Global Skills Index (algemene inleiding en executive summary, in het Engels)

Franse antidumpingwet treft onze transportsector

15/07/2016

Frankrijk heeft maatregelen getroffen tegen de sociale dumping in de vervoersector. Ze zijn van kracht sinds 1 juli en treffen de buitenlandse - dus ook de Belgische - ondernemingen. De transporteurs moeten een vaste vertegenwoordiger op Frans grondgebied aanstellen; de chauffeurs moeten altijd bepaalde documenten aan boord hebben.

Wet Macron: nieuwe verplichtingen voor transport in Frankrijk (SD Worx)

De wet Macron: Nieuwe verplichtingen voor transportactiviteiten in Frankrijk (Group S)

Netto van Belg niet veel boven Spanjaard

Een gemiddelde alleenstaande werknemer kost zijn werkgever in België 66.000 euro. Dat is evenveel als in Zwitserland. De Zwitser ziet wel 78% van dat bedrag op zijn bankrekening verschijnen terwijl de Belg het moet doen met 45%. De gemiddelde maandelijkse koopkracht van de Belg ligt daarmee amper 200 euro boven die van een Spanjaard. Of 330 euro boven die van een Griek... Dat, en nog veel meer, valt af te leiden uit de jongste Oeso-studie over de belastingdruk.

Taxing Wages 2016 (OECD, in het Engels) en Les impôts sur les salaires 2016 (OECD, in het Frans)

Arbeidskaart C na vierde proceduremaand

Wie 4 maanden na zijn aanvraag tot erkenning als vluchteling nog geen antwoord heeft gekregen, kan een arbeidskaart C aanvragen. Voorheen was dat 6 maanden. De kaart is geldig bij elke werkgever in het land, is ten hoogste 12 maanden geldig en is vernieuwbaar. De werkgever dient voor deze personen geen arbeidsvergunning aan te vragen. De eerste asielzoekers onder dit stelsel zullen vanaf 9 februari een arbeidskaart C kunnen aanvragen.

Asielzoekers kunnen sneller een arbeidskaart C verwerven (Securex)

Kennis van het Engels: we verliezen terrein

Wat hebben onder meer de Roemenen, Polen, Slovenen en Esten gemeen? Dat ze beter Engels spreken dan de inwoners van België. Binnen Europa zijn wij intussen naar de weinig roemloze 14de plaats gezakt in de jaarlijkse rangschikking van EF. De Fransen, Italianen en Zwitsers doen het nog minder goed. Op de website van EF kunt u ook uw eigen kennis testen.

The world's largest ranking of countries by English skills (EF)

Online test (duurt ongeveer 15 minuten en leidt tot een persoonlijke score)

Stress in beroepsloopbaan maakt leven korter

10/11/2015

In de VS, waar de sociale bescherming lager is dan bij ons en gebeurtenissen zoals jobverlies meer miserie meebrengen, leven mensen met een stresserende arbeidsloopbaan minder lang dan de anderen. Het effect is het sterkst onderaan de sociale ladder (laaggeschoolden, sommige etnische minderheden), waar de verlaging van de levensverwachting drie jaar bedraagt. Volgens de onderzoekers is de oplossing niet zo moeilijk: betere arbeidsomstandigheden creëren.

Your job is literally ‘killing’ you (Washington Post blog)

The Relationship Between Workplace Stressors and Mortality and Health Costs in the United States, Joel Goh, Jeffrey Pfeffer, Stefanos A. Zenios, Harvard Business School (pdf, 36 blz., gratis)

Exposure To Harmful Workplace Practices Could Account For Inequality In Life Spans Across Different Demographic Groups (Health Affairs, oktober 2015, rapport over dezelfde studie, 15 dollar voor 24 uur toegang)

Asielzoeker mag 4 maand na registratie werken

29/09/2015

U mag asielzoekers al 4 maanden na hun registratie, en terwijl hun asielaanvraag in behandeling is, een arbeidscontract aanbieden. Dat heeft de federale regering beslist na het overleg met de sociale partners; het ontwerp-KB is naar de Raad van State. Vroeger was de termijn 6 maanden. Denk eraan dat het illegaal tewerkstellen van buitenlanders sinds kort hogere risico's meebrengt.

Asielzoekers al na 4 maand toegang tot arbeidsmarkt (FOD Werk)

Lees ook Illegale tewerkstelling van buitenlandse werknemers: het risico is groot! (Securex)

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.