Real Time News
for Human Resources Governance

Telewerk in het buitenland en sociale bijdragen

Je bent telewerker over de grens. Waar ben je sociale bijdragen verschuldigd als je minder dan voorheen naar jouw werk in het buitenland rijdt? Binnen welk systeem val je dan? In afwijking op de gekende EU-regels, kan je nog 3 jaar onderworpen blijven aan het socialezekerheidsstelsel van het land van de werkgever. Maar er zijn voorwaarden.

Telewerk over de grens: waar betaalt u socialezekerheidsbijdragen? (vanhaevermaet.be)

Patroons en bonden vragen meer economische migranten

De Vlaamse werkgevers en vakbonden, verenigd in de Sociaal-Economische Raad voor Vlaanderen, roepen de overheid op de lijst met middengeschoolde functies voor toegestane economische migratie uit te breiden met 51 functies. “De krapte op de arbeidsmarkt is ongekend. Door de vergrijzing en het krimpen van het bevolkingsaantal in Vlaanderen zal deze krapte nog een hele tijd aanhouden.” 

Economische migratie kan nog vlotter voor moeilijk in te vullen jobs (SERV)

België blijft kampioen belasting op arbeid

Nettoloon plus kinderbijslag vertegenwoordigen voor een werknemer met een niet-werkende partner en twee kinderen in België 62,2% van zijn loonkost (patronale bijdragen inbegrepen). In twee andere Oeso-landen is dat nog minder. Een alleenstaande houdt slechts 47% over. Voor deze categorie is België nog maar eens de Oeso-lidstaat (38 landen) met de meest ongunstige loonwig van allemaal.

Les salariés sont doublement frappés par l’inflation (OCDE)

Double blow for workers as inflation drives real wages down and labour taxes up (OECD)

Taxing Wages - Belgium (OECD)

Ander nieuws van de dag

Uitbreiding flexi-jobs chocolatiers (Partena Professional):  net zals bakkers dat al een tijd mogen, zullen ook chocolatiers die rechtstreeks aan de eindklant verkopen een beroep kunnen doen op flexi-jobbers

Energiesteun: uitbreiding eerste kwartaal 2023 (Besox): het gaat om een Vlaamse steunmaatregel aan bedrijven die hogere energiekosten opliepen door de oorlog in Oekraïne

Nieuw initiatief voor nakende ontslagen - Werkschakelpunten als kansenmotor (VDAB)

Kosten eigen aan de werkgever : RSZ past de kledijkosten aan (Group S)

Franse grensarbeiders: documenten indienen tegen 31 maart 2023 (Partena Professional)

Het cijfer: 3,6

Vrouwen zijn op de werkvloer 3,6 keer méér dan mannen het mikpunt van ongewenst seksueel gedrag. Het verschil wordt nog groter als het om jonge vrouwen gaat. Dat blijkt uit een grootschalige internationale studie over allerlei vormen van ongewenst gedrag op het werk. Details (in het Engels)

Dagforfaits lange buitenlandse missies

Net zoals voor korte, gelden ook voor lange dienstreizen in het buitenland forfaitaire dagelijkse kostenvergoedingen die worden beschouwd als kosten eigen aan de werkgever. De landenlijst voor de lange dienstreizen, d.w.z. meer dan 30 opeenvolgende kalenderdagen, maar niet meer dan 24 maanden, is gepubliceerd. Het duurste land is Denemarken (75 euro per dag).

Vergoedingen voor lange buitenlandse dienstreizen: nieuwe bedragen sedert 15 februari 2023 (Partena Professional)

Landenlijst (pdf)

Lees ook: Nieuwe buitenlandse reisforfaits gepubliceerd (HR Alert, 23 februari 2023 - de forfaits voor korte reizen)

Nieuwe buitenlandse reisforfaits gepubliceerd

Voor het eerst sinds 2018 heeft Buitenlandse Zaken de lijst aangepast die per land de maximale logementsvergoeding (omvat voortaan ook het ontbijt) en forfaitaire dagelijkse vergoeding vermeldt, die de fiscus en de RSZ aanvaarden als kosten eigen aan de werkgever. De logementsvergoeding is het hoogst in de VS, met 390 euro voor een hotelnacht, ontbijt inbegrepen.

Voor het werk naar het buitenland? Nieuwe kostenforfaits gepubliceerd (SD Worx)

Ministerieel besluit van 10 januari 2023 houdende vaststelling van verblijfskostenvergoedingen toegekend aan... (pdf uit het Belgisch Staatsblad, 15 februari 2023, inbegrepen de landenlijst)

Ander nieuws van de dag

Beschermde werknemers: 5 tips om financiële valkuilen te vermijden (Securex)

Sociale verkiezingen 2024: de NAR brengt advies uit (SD Worx): stemrecht bij de gebruiker voor uitzendkrachten die 32 arbeidsdagen presteerden tussen 1 november 2023 en 31 januari 2024, en oproeping per e-mail. Zo luiden twee voorstellen van de Nationale Arbeidsraad

Jaarverslag van de Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk - dienstjaar 2022 (FOD Werk): downloadlinks voor de modelformulieren voor het opmaken van het jaarverslag

Hervorming fiscaal gunstregime buitenlandse kaderleden & onderzoekers : update (Group S): zeer grondig en gedetailleerd artikel

De arbeidsmarktparticipatie van vrouwen (Hoge Raad voor de Werkgelegenheid): tot de aanbevelingen in het rapport behoren de verplichting om ouderschapsverlof gelijk te verdelen tussen de ouders, en binnen de bedrijven een transparanter beleid over lonen en aanwervings- en promotiecriteria

Onze arbeidsmarkt verliest concurrentiekracht

Gemeten volgens de 200 criteria van een ManpowerGroup-studie is de Belgische arbeidsmarkt niet aantrekkelijk voor investeerders en is het tijd voor een diepgaande hervorming. Wereldwijd tuimelen we 13 plaatsen omlaag, we staan nu 55ste op een totaal van 64. Dat is vooral het gevolg van de opkomst van niet-Europese landen. Binnen Europa staan we op 28; enkel Slowakije, Turkije, Italië en Frankrijk doen slechter, Duitsland doet nauwelijks beter.
ManpowerGroup lijkt de huidige wereldordening te aanvaarden als een natuurwet. Moeten we het Verenigd Koninkrijk, dat hoog scoort in de ranking, beschouwen als een model? Dat is het land waar verpleegkundigen na 15 jaar loonstilstand te horen krijgen dat er voor hen geen geld is.

België 55e (op 64 landen) op ‘workforce’ wereldranglijst 2022 van ManpowerGroup (Total Workforce Index)

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikerservaring te verbeteren.

Wij plaatsen ook analytische, advertentie- en socialemediacookies; klik op Meer informatie om deze te weigeren.