Real Time News
for Human Resources Governance

Voorwaarden voor 50+ premie versoepeld

Een werkgever in Vlaanderen die een 50-plusser aanwerft met een contract van onbepaalde duur, zal vanaf 1 januari 2008 gemakkelijker aanspraak kunnen maken op de tewerkstellingspremie 50+. Het bedrag van deze premie varieert van 1200 tot 3000 euro per kwartaal.
Voortaan volstaat het dat de nieuwe werknemer één dag als niet-werkende werkzoekende is ingeschreven geweest; voorheen was dit 14 dagen. In plaats van twee maanden, krijgt de werkgever nu drie maanden tijd om de premie aan te vragen. De hervorming zou het makkelijker moeten maken uitzendkrachten aan te werven. Sinds april 2006 zijn 3100 50+ premies aangevraagd.

Uitzendsector organiseerde 125.000 vakantiejobs

Het aantal uren uitzendarbeid door studenten is in de grote vakantie van 2007 (juli-augustus-september) toegenomen met bijna 10 procent in vergelijking met 2006. Federgon schat dat zowat 125.000 studenten de weg naar het interimkantoor hadden gevonden. Volgens de beroepsvereniging heeft dat te maken met de vlotte betaling en adminstratieve afhandeling en de correcte contracten die de uitzendsector aan de studenten biedt.

Taalcursus voor uitzendkrachten in horeca

Uitzendorganisatie Daoust Interim en Het Huis van het Nederlands (Brussel) hebben de handen in elkaar geslagen om anderstalige toekomstige obers en serveersters een cursus Nederlands aan te bieden. De cursus loopt de hele maand november en focust expliciet op de woordenschat en de sleutelzinnen die courant zijn in de horeca. Met deze Horeca Academy hopen de initiatiefnemers de inzetbaarheid van uitzendkrachten in de Brusselse hotels, cafés en restaurants te verbeteren.

Sociale verkiezingen: opletten met interims

De sociale verkiezingen van 2008 gaan dus door. Indien uw bedrijf bijna 50 of bijna 100 werknemers telt, kan het inzetten van uitzendkrachten tijdens het vierde kwartaal een onbedoeld effect hebben. Deze uitzendkrachten worden immers meegeteld bij de berekening van de gemiddelde personeelsbezetting. Mogelijk doet u er beter aan, "gewone" werknemers aan te werven. De details van de berekening staan op de site van Securex.

Uitzendsector blinkt uit in HR-management

De uitzendkantoren blinken uit wat human resources management betreft. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek door EIM bij 2500 KMO's in Nederland. Kleine ondernemingen scoren het laagst; vaak hebben ze niemand in huis die de titel HR-manager waardig is.

De onderzoekers bestudeerden klassieke HR-instrumenten zoals functiebeschrijvingen, doelstellingen per medewerker, functioneringsgesprekken, ontwikkelingsplannen en periodiek werkoverleg. Daarnaast gingen ze na hoe het stond met flexibele werktijden, thuis kunnen werken, een aandelenplan, een winst- of bonusregeling, een individueel opleidingsbudget en keuzesysteem voor secundaire arbeidsvoorwaarden. Het rapport is gratis downloadbaar.

Daoust Job Academy werkt ook aan attitudes

De Groep Daoust, actief in uitzendarbeid, personeelsselectie, outplacement, dienstencheques en jobcoaching, heeft de Daoust Job Academy gelanceerd. De bedoeling is kortdurende, praktijkgerichte opleidingen te verstrekken. Er wordt gestart in de sectoren horeca, verkoop, dienstencheques en veiligheid. De opleidingen zullen vaardigheden bijbrengen, maar daarnaast ook veel aandacht besteden aan attitudes, motivatie en servicegerichtheid.

Twee Belgische werkgevers in Europese top-10

Twee Belgische ondernemingen, Schoenen Torfs en Microsoft België, behoren tot de top-10 van de Europese "Great Places to Work 2007". In de top-100 staan uit België ook FedEx Express en - opvallend - drie uitzendbedrijven: Accent, Randstad en Unique.
Duizend ondernemingen in Europa, met samen 100.000 medewerkers, werden in de studie opgenomen. De Belgische ranglijst vindt u hier.

VDAB-topman wil opzeggingsvergoeding afschaffen

Op zijn blog pleit Fons Leroy, gedelegeerd bestuurder van de VDAB, voor de vervanging van de opzeggingsvergoedingen door het recht op outplacement. Is het niet logisch, schrijft hij, dat het recht op herplaatsing eerst komt en dat de werkgever hiervoor prioritair instaat? Zo'n hervorming zou meteen ook helpen het onderscheid weg te werken tussen het arbeiders- en bediendenstatuut. De topman van de VDAB, die vroeger op kabinetten van socialistische ministers werkte, vindt ook dat het tijd is om uitzendarbeid als een wettelijk instroomkanaal te erkennen. Dat wordt gevraagd door de werkgevers, maar tegengehouden door de vakbonden.

Uitzendkantoor voor laaggeschoolde jongeren

In Brussel is de werkloosheid onder de laaggeschoolde jongeren erg hoog. Om deze doelgroep aan werk te helpen is deze week door de Brusselse minister van Tewerkstelling Benoît Cérexhe een sociaal uitzendkantoor geopend, ARIS Interim. Het kantoor is tot stand gebracht door Daoust Interim, de Orbem en Febecoop. Het richt zich tot jongeren die in het beste geval een diploma hebben van het lager secundair onderwijs.

Eerste clusterdiversiteitsplan in uitzendsector

"Diversiteit komt neer op gelijke kansen voor iedereen, ook op de werkvloer", zo oordeelt men bij Daoust Interim. Als eerste bedrijf in de uitzendsector heeft Daoust van Vlaams minister Vandenbroucke groen licht gekregen voor een clusterdiversiteitsplan. Dit plan omvat drempelverlagende initiatieven naar kansengroepen, zoals ouderen, arbeidsgehandicapten, allochtonen, laaggeschoolden en jongeren. Daoust heeft ook een diversiteitshandvest opgesteld. Het aantal bedrijven met een diversiteitsplan neemt snel toe, zo noteert minister Vandenbroucke. Er zijn er nu 2072.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.