Real Time News
for Human Resources Governance

Neem sneller maatregelen dankzij de Interimbarometer

In overleg met Federgon heeft LimaFin de Interimbarometer gecreëerd. Hij toont in welke mate de Belgische werkgevers van plan zijn uitzendkrachten aan te werven. Dit is kostbare informatie voor elke onderneming die goed wil inschatten welke richting de economie uitgaat.

Als abonnee van HRG Alert kan u via deze hyperlink deelnemen aan de survey, die uit slechts vijf vragen bestaat. U krijgt als eerste de resultaten toegezonden. Op limafin.be kunt u eveneens de resultaten van de vorige interimbarometer consulteren.

Indien uw onderneming geen interimkrachten aanwerft, maar wel gebruik maakt van jobstudenten, is meedoen aan de survey zinvol omdat de actualiteitsvraag hierover gaat. Klik op NL om naar de survey te gaan.

Outplacementverplichting wordt fors uitgebreid

De Herstelwet breidt de verplichting tot outplacementbegeleiding uit. Voorheen hadden 45-plussers er recht op, als ze hun werk verloren in het kader van een herstructurering in een bedrijf met meer dan 20 werknemers dat een beroep deed op vervroegd brugpensioen. Dat recht wordt nu uitgebreid tot alle leeftijden en alle ondernemingen. Ook tijdelijken en uitzendkrachten met een jaar anciënniteit krijgen recht op outplacement.

Alleen herstructurerende KMO's met minder dan 20 werknemers, die geen beroep doen op vervroegd brugpensioen, ontkomen aan de verplichting outplacement aan te bieden. De tekst van de Herstelwet staat in het Staatsblad van 7 april (zie de link onder dit bericht).

Nieuw: ontslagvergoeding voor interims en tijdelijken

De Economische Herstelwet voert bij collectief ontslag een inschakelingsvergoeding in, te betalen door de werkgever, die gelijk is aan het lopende loon plus de voordelen die de ontslagen werknemer genoot. Een belangrijke nieuwigheid is dat deze regeling ook geldt voor de uitzendkrachten en de werknemers met een tijdelijk contract. De voorwaarde is dat zij sinds twaalf maanden ononderbroken aan de slag waren in de onderneming.

In sectoren zoals de automobielconstructie, die traditioneel vaak met langlopende uitzendcontracten werken, zal de kost van een collectief ontslag dus merkbaar stijgen. De Standaard gaat in op enkele aspecten van de Herstelwet (zie link onder dit bericht).

Informeer uitzendkantoren over uw loonbonus

Bedrijven met een loonbonusplan, die een beroep doen op uitzendkrachten, dienen aan het uitzendkantoor alle informatie te bezorgen die betrekking heeft op de loonbonus en die het uitzendbedrijf kan aanbelangen. Het bedrijf dient het uitzendkantoor ook te informeren indien de loonbonus niet wordt betaald, omdat de objectieven niet gerealiseerd werden.

Ook uitzendkrachten kunnen loonbonus krijgen

Door de goedkeuring van een amendement in de bevoegde commissie van de Kamer zullen ook interimwerknemers in aanmerking komen voor een loonbonus. De bedrijven die uitzendkrachten gebruiken, zullen de uitzendkantoren inlichten over hun loonbonusplan. De interimkrachten die voldoen aan de modaliteiten van dat plan, zullen er op dezelfde wijze van kunnen genieten als de gewone werknemers.

Goed verzuimbeleid redt concurrentievermogen

Een gering absenteïsme kan een kostennadeel t.o.v. buitenlandse concurrenten neutraliseren. Dat bewijst een Nederlands metaalverwerkend bedrijf. Het slaagde erin het verzuim terug te brengen tot 2%, terwijl het gemiddelde in de sector schommelt tussen de 5 en de 6%. Elk procent minder maakt op het eind van het jaar voor het bedrijf een verschil van 120.000 euro. Het verzuimbeleid begint al bij de aanwerving, door goed op te letten wie men in dienst neemt, en omvat verder o.m. ook bijstand bij problemen in het privé-leven. De kosten voor uitzendkrachten zijn met drie vierde verminderd.

Secretaressen zien hun autonomie niet toenemen

Vandaag is "secretaressendag". Naar traditie pakt het gespecialiseerde uitzendbedrijf Office Team uit met de resultaten van een enquête. Omgaan met snelle veranderingen vereist volgens de Belgische management assistants vooral aanpassingsvermogen en autonomie in de uitoefening van de taak. Maar slechts 13% zegt in de voorbije vijf jaar meer autonomie en verantwoordelijkheid te hebben gekregen. Dat is ver beneden het gemiddelde van 21% in de vijf onderzochte landen.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.