Real Time News
for Human Resources Governance

Godzillataks: ontsnappingsroute in de maak

Volgens gespecialiseerde advocaten, die schrijven in Lexalert, werkt de regering aan een versoepeling van de monsterbelasting van 309%. Die zou wegvallen indien twee voorwaarden vervuld zijn: de genieter van het niet-aangegeven voordeel aanvaardt de normale belasting te betalen, en de vennootschap voegt het voordeel bij de verworpen uitgaven wat er op neerkomt dat ook zij belasting betaalt.

Extra “ontsnappingsroute” voor toepassing monsterbelasting 309 %

Nieuwe verplichting: verblijfstitel bijhouden!

Voortaan is u als werkgever verplicht na te gaan of een niet-EU-werknemer, behalve zijn arbeidsvergunning en arbeidskaart, ook een geldige verblijfstitel bezit. U moet een kopie van deze verblijfstitel bijhouden. Op niet-naleving staan gevangenisstraffen en/of zware boetes.

Alle details staan in het artikel Nieuwe verplichtingen voor het tewerkstellen van niet-EU-werknemers op de site van SD Worx.

Striktere regels voor externe werknemers

Outsourcing zal in het vervolg sneller als verboden terbeschikkingstelling worden beschouwd. U kunt dat voorkomen met een (voortaan verplichte) geschreven overeenkomst die heel gedetailleerd omschrijft welke instructies aan de externe werknemer mogen gegeven worden.

De verstrenging van de regels rond terbeschikkingstelling zit vervat in de eind december goedgekeurde Programmawet. Ze is bedoeld om koppelbazerij aan banden te leggen, maar ze heeft ook een impact op bona fide werkgevers.

Toelichting in het artikel Programmawet: terbeschikkingstelling aangepast op de site van SD Worx.

Nieuwe wet verzesvoudigt de fiscale boetes

Op 1 november 2012 treedt de zgn. "una via"-wet in werking. Zij voorkomt dat de fiscus en het gerecht elkaar voor de voeten lopen in de behandeling van een dossier van vermoedelijke belastingontduiking. In één moeite werd het bedrag van de fiscale boetes opgetrokken; de boete kan voortaan oplopen tot drie miljoen euro.

Uitleg op Lexalert in het artikel Fiscale boetes tot 600% omhoog – Wanneer vervolgt de fiscus/procureur des Konings?

Foute gegevens in KBO kosten boetes

HDP & Arista signaleert dat de overheid de controle op de correctheid van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) verscherpt. Er wachten geldboetes tot 2000 euro per vastgestelde fout. Een eerste stap om zoiets te voorkomen is zelf even met de functie Public Search na te gaan of u in orde bent met al uw verplichte vermeldingen.

Toelichting in het artikel Wist u dat ontbrekende gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen u flinke boetes kunnen bezorgen?

Hier is een link naar de functie Public Search op de KBO.

Weldra weet de fiscus echt àlles over u

De fiscus mag voortaan "iedere informatie betreffende een natuurlijke persoon" opslaan in een gecentraliseerde databank. Hij mag al deze gegevens aan elkaar koppelen en uitwisselen met andere overheidsdiensten. Zo staat in een wet die eind augustus in het Staatsblad is verschenen en die op 1 januari 2013 in werking treedt.

Details in het artikel Uw persoonsgegevens onder de loep van de fiscus op de site van Securex.

Maaltijd-, eco- en andere cheques worden afgeschaft

De regering gaat de maaltijd-, eco- en andere cheques van die aard afschaffen. In de plaats komt een "goedkoper en efficiënter" systeem dat er op neerkomt dat op een deel van het loon minder sociale bijdragen verschuldigd zijn. Dit is één van de 100 punten uit het nieuwe actieplan tegen allerlei vormen van fraude.

Uitschieters zijn voorts o.m.  zwaardere bestraffing van fiscale fraude, meer controle op constructies die bedoeld zijn om minder sociale bijdragen te moeten betalen, de herziening van de regelgeving over arbeidsduur evenals van het begrip forfaitaire kosten eigen aan de werkgever, en een verbod om loon in cash te betalen.

Securex geeft een overzicht van het federale actieplan in het artikel 100 actiepunten om fraude te bestrijden.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.